Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

 

Cereo neemt alle zorg ten behoeve van re-integratie voor u weg. U kan als werkgever deze zorg bij ons afnemen met een op maat gesneden traject waarmee u voldoet aan uw verplichting en een loonsanctie voorkomen wordt.  Langdurig ziek zijn brengt voor de werknemer en de werkgever veel veranderingen met zich mee. Daarbij moet voldaan worden aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.  De werkgever mag zelf een re-integratie 2e spoor traject uitvoeren of hiervoor een re-integratiebureau inschakelen. 

 

Hoe ziet een 2e spoor traject eruit?

 

Na een kennismakings- en intakegesprek maakt de coach een inventarisatie van de situatie en mogelijkheden van de werknemer. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld en ontvangt u een offerte. In dit plan worden alle stappen omschreven die noodzakelijk zijn om uw medewerker aan een passende baan te helpen. De werknemer ontvangt gedurende het traject individuele begeleiding van een vaste coach tijdens de zoektocht naar werk. Aangezien de motivatie tijdens het solliciteren naar werk erg veranderlijk is, wordt hier extra aandacht aan besteed. Nadat elke stap is afgerond ontvangt u een afrondend rapport, zodat u aan het UWV uw inspanningen kunt verantwoorden. Ook de werknemer ontvangt dit rapport zodat hij kan aantonen welke activiteiten hij heeft ondernomen om een passende functie buiten de organisatie te vinden.


Onze partners vullen lokaal zelf het traject in samen met de werknemer. Dit kan betekenen dat er naast de individuele coaching bijvoorbeeld ook workshops, trainingen en capaciteitentests worden ingezet. Vorm en inhoud van het traject zijn echter altijd afgestemd op het eindresultaat: een nieuwe passende baan en voldoen aan de eisen van de WVP!

 

Waarom een 2e spoor traject bij CEREO?

  • Op maat gesneden trajecten.

  • Cereo heeft een groot (kennis)netwerk en werkt nauw samen met arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

  • Vaste en ervaren coaches.

  • Resultaatgerichte aanpak binnen een afgesproken trajecttermijn.

  • Focus op arbeidsmogelijkheden en een actieve rol in arbeidsmarktbenadering.

  • Kennis van sociale wet- en regelgeving.

  • Regelmatige verslaglegging en terugkoppeling.