Menu Triangle
078 611 1048
Wet Verbetering Poortwachter - Re-integratietraject CEREO

Wet Verbetering Poortwachter

Waarom de Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is opgesteld om langdurig ziekteverzuim te beperken. Deze wet stelt de werkgever en de werknemer werknemer is medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject.

Er wordt van beide partijen verlangt dat ze zich samen tijdig en via de juiste aanpak - met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts - inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer zo volledig mogelijk aan het werk te krijgen.

Uit deze wet vloeien een aantal verplichtingen waar aan voldaan moet worden om een eventuele loonsanctie van UWV te voorkomen.

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft voor werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven een werkwijzer Poortwachter. Deze werkgever helpt in de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers of werknemers die arbeidsongeschikt zijn.

De Werkwijzer poortwachter geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter vervangt de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

Meer informatie vindt u op de website van uwv. Hier kunt u ook de werkwijzer downloaden.