Menu Triangle
078 611 1048
DSC06427-min (1)
Assessments & Onderzoek

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Brengt arbeidsmogelijkheden objectief in beeld

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek – ook wel AD-onderzoek genoemd – is een middel om de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer in kaart te brengen. Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is het opstellen van een passend re-integratieplan voor de werknemer. Een AD-onderzoek wordt ook regelmatig preventief ingezet. Het leidt in zo’n geval tot de nodige tips en adviezen om de inzetbaarheid van een werknemer te behouden of te verbeteren.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met een arbeidsdeskundig onderzoek kun je ontdekken wat de arbeidsmogelijkheden zijn van een medewerker die langdurig ziek is of voor wie verzuim dreigt. Dit zogenaamde AD-onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige en vindt plaats in samenwerking met de werkgever, de werknemer en een bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch specialist.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek belangrijk?

De meeste arbeidsdeskundige onderzoeken vinden plaats wanneer een werknemer geen zicht meer heeft op terugkeer naar het eigen werk. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt een AD-onderzoek niet verplicht, maar de ervaring leert dat zo’n onderzoek zeer aan te raden is. Zo zal UWV bij toetsing aan het einde van twee jaar ziekte uitermate kritisch zijn wanneer er geen arbeidsdeskundig rapport voorhanden is.

Een AD-onderzoek is niet enkel vanwege het oordeel van het UWV belangrijk. Het is hoofdzakelijk van belang omdat het een betrouwbaar en objectief beeld geeft van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Het geeft u maximaal inzicht in de kansen en beperkingen van werknemers binnen uw organisatie.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Hoewel een AD-onderzoek bekend staat als een manier om inzichtelijk te maken hoe een zieke werknemer kan re-integreren op de arbeidsmarkt, is de inzetbaarheid daarvan een stuk breder. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet.

 • U heeft een meningsverschil met uw werknemer over de zwaarte van de functie en laat een AD-onderzoek verrichten om de zaak objectief te beslechten.
 • Uw werknemer dreigt te verzuimen vanwege mentale of fysieke gezondheidsklachten. Een arbeidsdeskundig traject maakt inzichtelijk wat de huidige capaciteiten van de werknemer zijn en wat er nodig is om de functie op veilige en verantwoordelijke wijze uit te voeren.
 • Uw werknemer heeft zich ziek gemeld, maar de oorzaak is onduidelijk of ingewikkeld. Een AD-onderzoek helpt de reden hiervan te doorgronden, begrijpen en beoordelen.
 • Uw werknemer is al enige tijd ziek en er is geen direct uitzicht op terugkeer naar het eigen werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt in zo’n geval in kaart welke arbeidsmogelijkheden deze werknemer nog wél heeft. Hierdoor krijgt u niet enkel inzicht in de beperkende omstandigheden, maar vooral ook in de mogelijkheden.
 • Een AD-onderzoek biedt uitsluitsel over de keuze voor een re-integratie eerste spoor, re-integratie tweede spoor of eventueel een re-integratie derde spoor vanuit een WGA-uitkering.

Arbeidsdeskundig onderzoek leidt tot positieve ervaringen

Zowel werknemers als werkgevers hebben positieve ervaringen met het verrichten van een arbeidsdeskundig onderzoek. Dat komt omdat een dergelijk onderzoek uitsluitsel biedt over de vaak onzekere toekomst van een werknemer. Dit geeft de werknemer rust en perspectief en dat is vaak hard nodig, want bij ziekte of dreigend verzuim, gaat de werknemer veelal door een zware periode.

Ook voor de werkgever is een stukje zekerheid prettig, want die weet daardoor welke rol hij of zij kan spelen bij het eventuele herstel van de medewerker. Ook krijgen beide partijen dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek meer inzicht in de wetgeving rondom verzuim en langdurige ziekte.

Het verschil tussen arbeidsdeskundig onderzoek en arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundigen van CEREO voeren niet alleen onderzoeken uit, maar helpen werkgevers in alle facetten van het verzuimbeleid. Voor veel opdrachtgevers verzorgen wij bijvoorbeeld ook preventieve arbeidsdeskundige diensten. Een bekend voorbeeld daarvan is het arbeidsdeskundig advies, ook wel het AD-advies genoemd.

Waar arbeidsdeskundig onderzoek vaak een instrument is bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, heeft arbeidsdeskundig advies vooral een preventief doel. AD-advies helpt u bijvoorbeeld om ziekmeldingen terug te dringen en te voorkomen, te besparen op ziektekosten, het werkplezier van uw werknemers te vergroten en uw verzuimbeleid of verzuimdossierschecks te toetsen en te optimaliseren.

Over de gehele linie biedt dit u een hoop voordelen op het gebied van preventie – alsook het nodige inzicht in uw huidige verzuimbeleid. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de pagina over arbeidsdeskundig advies.

Wie kan een arbeidsdeskundig onderzoek voor u verrichten?

Wilt u een AD-onderzoek laten verrichten? Bij Cereo helpen wij u met jarenlange ervaring en professioneel advies. U wilt objectieve en betrouwbare resultaten omtrent de toestand van uw werknemers; wij zorgen dat u deze ontvangt.

Onze arbeidsdeskundigen werken zelfstandig, maar opereren onder de vleugel van Cereo. U mag dit beschouwen als een kwaliteitskeurmerk, want bij Cereo werken alle arbeidsdeskundigen onder het zogenaamde Cereo AD-concept. Dit arbeidsdeskundigheidsconcept draait om het verrichten van onafhankelijk en hoogwaardig arbeidsdeskundig onderzoek in opdracht van u als werkgever.

De voordelen van arbeidsdeskundig onderzoek door CEREO

Ons AD-concept bevat alle regels die wij als organisatie stellen om de kwaliteit van een arbeidsdeskundig onderzoek te waarborgen. Tot dit concept behoren onder meer de volgende richtlijnen:

 • Kwaliteitsborging en intercollegiale toetsing;
 • Focus op maatwerk en een productieve samenwerking;
 • Gedegen procesbewaking gedurende de looptijd van het onderzoek;
 • Werken volgens de eisen die UWV aan AD-onderzoek stelt;
 • Definitieve rapportage vanuit CEREO naar de werkgever.

Wij zien er als organisatie op toe dat al onze arbeidsdeskundige onderzoeken kwalitatief van het hoogst denkbare niveau zijn. Dat betekent dat u niet alleen gedegen advies krijgt, maar dat de daaruit voortvloeiende inzichten ook altijd praktisch toepasbaar zijn.

Vraag nu een AD-onderzoek bij ons aan

Wilt u een AD-onderzoek door ons laten uitvoeren? Of wilt u met ons in gesprek over een structurele samenwerking? Neem dan contact met ons op of vraag meteen een offerte aan.

Veelgestelde vragen over arbeidsdeskundig onderzoek

De meest voorkomende vragen die wij krijgen zijn:

 • Met wie vinden de gesprekken plaats tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Waar vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaatst?
 • Welke zeggenschap is er over de inhoud van het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport?
 • Welke informatie is nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten?
 • Wat is de uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Wie vraagt een arbeidsdeskundig onderzoek aan?
 • Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek er uit?
 • Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

U vindt de antwoorden op al deze vragen via onderstaande link:

[Meest gestelde vragen arbeidsdeskundig onderzoek]

Gratis whitepaper over onderzoeken bij Re-integratie

Het arbeidsdeskundig onderzoek is slechts één onderzoek dat wordt ingezet bij re-integratie. Wij hebben een whitepaper geschreven waarin we u alles uitleggen over de werking, het nut en de toepassing van de belangrijkste onderzoeken die worden ingezet bij re-integratie. Inclusief overzichtelijke tijdlijn.

Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang de whitepaper in uw mailbox.

Het eerder inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek helpt verzuim te verkorten.