Menu Triangle
078 611 1048
Arbeidsdeskundig Onderzoek CEREO
Assessments & Onderzoek

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Brengt arbeidsmogelijkheden objectief in beeld

Een arbeidsdeskundig onderzoek – ook wel AD-onderzoek genoemd – is een middel om de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer in kaart te brengen. Het onderzoek heeft als doel een passend re-integratieplan op te stellen voor de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt daarnaast preventief ingezet.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is het beste middel om te ontdekken wat de arbeidsmogelijkheden zijn van een medewerker die langdurig ziek is of voor wie verzuim dreigt. Dit zogenaamde AD-onderzoek wordt altijd gedaan in samenwerking met de werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek belangrijk?

Het leeuwendeel van de arbeidsdeskundige onderzoeken vindt plaats als een werknemer geen zicht meer heeft op terugkeer naar het eigen werk. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt eenAD-onderzoek niet verplicht, maar de ervaring leert dat het wel aan te raden is zo’n onderzoek uit te voeren. Zo zal UWV bij toetsing aan het einde van twee jaar ziekte zeer kritisch zijn als er geen arbeidsdeskundig rapport voorhanden is.

Een AD-onderzoek is niet alleen vanwege het oordeel van UWV belangrijk. Het is vooral ook van belang omdat het een betrouwbaar en objectief beeld geeft van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Dit geeft u maximaal inzicht in de kansen en beperkingen van werknemers binnen uw organisatie.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Hoewel een AD-onderzoek vooral bekend staat als een manier om inzichtelijk te maken hoe een zieke werknemer kan re-integreren op de arbeidsmarkt, is de inzetbaarheid van zo’n onderzoek een stuk breder. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van situaties waarin een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet.

 • U heeft een meningsverschil met uw werknemer over de zwaarte van de functie en laat een arbeidsdeskundig onderzoek verrichten om de zaak objectief te beslechten.
 • Uw werknemer dreigt te verzuimen vanwege mentale of fysieke gezondheidsklachten. Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt inzichtelijk wat de huidige capaciteiten van de werknemer zijn en wat er nodig is om de functie op veilige en verantwoordelijke wijze uit te voeren.
 • Uw werknemer heeft zich ziek gemeld, maar de oorzaak is onduidelijk of ingewikkeld. Een AD-onderzoek helpt de reden hiervan te doorgronden, begrijpen en beoordelen.
 • Uw werknemer is al enige tijd ziek en er is geen direct uitzicht op terugkeer naar het eigen werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt in zo’n geval in kaart welke arbeidsmogelijkheden deze werknemer nog wél heeft. Hierdoor krijgt u niet enkel inzicht in de beperkende omstandigheden, maar vooral ook in de mogelijkheden.
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt uitsluitsel over de keuze voor een re-integratie eerste spoor, re-integratie tweede spoor of eventueel een re-integratie derde spoor vanuit een WGA-uitkering.

Het verschil tussen arbeidsdeskundig onderzoek en arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundigen van CEREO voeren niet alleen onderzoeken uit, maar helpen werkgevers in alle facetten van het verzuimbeleid. Voor veel opdrachtgevers verzorgen wij bijvoorbeeld ook preventieve arbeidsdeskundige diensten. Een bekend voorbeeld daarvan is het arbeidsdeskundig advies, ook wel het AD-advies genoemd.

Waar arbeidsdeskundig onderzoek vaak een instrument is bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, heeft arbeidsdeskundig advies vooral een preventief doel. AD-advies helpt u bijvoorbeeld om ziekmeldingen terug te dringen en te voorkomen, te besparen op ziektekosten, het werkplezier van uw werknemers te vergroten en uw verzuimbeleid of verzuimdossierschecks te toetsen en te optimaliseren. Over de gehele linie biedt dit u een hoop voordelen op het gebied van preventie – alsook het nodige inzicht in uw huidige verzuimbeleid. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de pagina over arbeidsdeskundig advies.

Wie kan een arbeidsdeskundig onderzoek voor u verrichten?

Wilt u een AD-onderzoek laten verrichten? Bij CEREO helpen wij u met jarenlange ervaring en professioneel advies. U wilt objectieve en betrouwbare resultaten omtrent de toestand van uw werknemers; wij zorgen dat u deze ontvangt.

Onze arbeidsdeskundigen werken zelfstandig, maar opereren onder de vleugel van CEREO. U mag dit beschouwen als een kwaliteitskeurmerk, want bij CEREO werken alle arbeidsdeskundigen onder het zogenaamde CEREO AD-concept. Dit arbeidsdeskundigheidsconcept draait om het verrichten van onafhankelijk en hoogwaardig arbeidsdeskundig onderzoek in opdracht van u als werkgever.

De voordelen van arbeidsdeskundig onderzoek door CEREO

Ons AD-concept bevat alle regels die wij als organisatie stellen om de kwaliteit van een arbeidsdeskundig onderzoek te waarborgen. Tot dit concept behoren onder meer de volgende richtlijnen:

 • Kwaliteitsborging en intercollegiale toetsing.
 • Focus op maatwerk en een productieve samenwerking.
 • Gedegen procesbewaking gedurende de looptijd van het onderzoek.
 • Werken volgens de eisen die UWV aan AD-onderzoek stelt.
 • Definitieve rapportage vanuit CEREO naar de werkgever.

Wij zien er als organisatie op toe dat al onze arbeidsdeskundige onderzoeken kwalitatief van het hoogst denkbare niveau zijn. Dat betekent dat u niet alleen gedegen advies krijgt, maar dat de daaruit voortvloeiende inzichten ook altijd praktisch toepasbaar zijn.

Vraag nu een AD-onderzoek bij ons aan

Wilt u een AD-onderzoek door ons laten uitvoeren? Of wilt u met ons in gesprek over een structurele samenwerking? Neem dan contact met ons op, of vraag meteen een offerte aan.

Veelgestelde vragen over arbeidsdeskundig onderzoek

De meest voorkomende vragen die wij krijgen zijn:

 • Met wie vinden de gesprekken plaats tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Waar vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaatst?
 • Welke zeggenschap is er over de inhoud van het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport?
 • Welke informatie is nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten?
 • Wat is de uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Wie vraagt een arbeidsdeskundig onderzoek aan?
 • Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?
 • Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek er uit?
 • Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

Wij hebben alle antwoorden voor u op een rij gezet:

Het eerder inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek helpt verzuim te verkorten.

Door tijdig advies in te winnen van arbeidsdeskundigen, gaat u preventief te werk en verkort of voorkomt u ziekmeldingen binnen uw organisatie.