Menu Triangle
078 611 1048
DSC06116-min
Trainingen

Herkennen van en omgaan met spanning

Voorkomen is beter dan genezen.

Met deze training leren werkgevers en werknemers hoe stress kan worden gereduceerd. Eventueel voorafgegaan door een e-learning hoe je stress vroegtijdig kan herkennen.

Wat houdt de workshop "Herkennen van en omgaan met spanning" in?

Deelnemers worden individueel of in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers gecoacht en getraind om beter te leren omgaan met spanning, in werk, privé of de combinatie daarvan. Men leert spanning zeer vroegtijdig te herkennen, de eigen spanning te reguleren en om te zetten in productieve gedragskeuzes. Het resultaat is minder stress, een een hogere productiviteit en een betere balans.

Het doel is deelnemers bewust maken van wat spanning is en wat dit met lichaam en mentale gesteldheid doet. We bieden concrete tools en vaardigheden op maat, om te zorgen dat deelnemers hun eigen spanning kunnen reguleren en omzetten, voordat het stressniveau te hoog wordt.

Na een intake en inventarisatie van de huidige en gewenste situatie worden de aandachtpunten vastgelegd en gezamelijk een plan van aanpak bepaald. De eerste sessie bestaat uit een intake en direct een eerste kennismaking met de inhoudelijke kant van spanningsherkenning en -regulatie. Vaak hebben spanningsklachten hun oorsprong in de combinatie van werk en privé. We betrekken zowel de werk- als de privésituatie in het traject. Centraal staat het ontdekken van die punten - en oplossingsrichtingen - die specifiek voor de deelnemer bijdragen aan het verhogen en verlagen van klachten die met spanning te maken hebben. In de groeps workshop staat tevens het leren van elkaar centraal.