Menu Triangle
078 611 1048
DSC06157-min
Assessments & Onderzoek

Executive assessment

Executive assessment

Een executive assessment wordt ingezet wanneer u als werkgever op zoek bent naar een bestuurder of topmanager. Dit assessment is heel specifiek gericht op directie- en bestuursfuncties. Het executive assessment is mede daardoor een stuk uitgebreider dan een regulier assessment.

Elk assessment bevat vijf standaard onderdelen, maar is niettemin gebaseerd op maatwerk. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt af van de situatie en hulpvraag van uw organisatie. Hieronder vindt u een kort overzicht van de vijf onderdelen waarop een executive assessment is gebaseerd.

1. Een interview

De afnemer van het assessment wil hierbij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen van de kandidaat.

2. Diverse intelligentietests

De kandidaat wordt uitvoerig getoetst op diens intellectuele capaciteiten. Dit wordt gedaan middels tests waarin de verwerking van woorden, beelden en getallen centraal staat.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een casus

Om de kandidaat te testen, wordt er middels een casus een opdracht gegeven met betrekking tot management, planning, correspondentie of schrijfvaardigheid in het algemeen. Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht of schrijfopdracht.

4. Minimaal twee gesprekssimulaties, games of rollenspellen

In samenwerking met een acteur of actrice worden de praktische vaardigheden van de medewerker getest middels een spel, rollenspel of een simulatie-experiment.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests

Om de kandidaat nog beter te leren kennen wordt gebruik gemaakt van tests en vragenlijsten waarin hij of zij stellingen krijgt voorgelegd en vervolgens moet aangeven het daarmee eens of oneens te zijn.