Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werkgever

Re-integratie

Wij bewegen uw werknemers naar de juiste werkplek.

Langdurig ziek zijn, brengt voor uw organisatie en uw werknemer veel veranderingen met zich mee. Daarbij moet worden voldaan aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. U kunt deze zorg bij ons afnemen meteen traject op maat.

Wij staan klaar voor re-integratie spoor 2

Welke re-integratietrajecten bieden wij?

U kunt bij ons terecht voor de volgende re-integratietrajecten:

  • Re-integratie spoor 1: re-integreren bij u als werkgever;
  • Re-integratie spoor 2: re-integreren bij een andere werkgever;
  • Re-integratie spoor 3: re-integreren van uit de WGA uitkering;
  • Re-integeratie specifiek voor BWW-ers.

Wanneer vindt welk re-integratietraject plaats?


Re-integratie spoor 1

Re-integratie 1e spoor vindt plaatst in het eerste ziekte jaar, waarbij uw werknemer kan re-integreren bij uw als werkgever in haar eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden.

Re-integratie spoor 2
Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart. Mocht al veel eerder blijken dat uw werknemer niet meer kan terugkeren in een functie bij uw organisatie dan kan het 2e spoor traject al eerder worden ingezet.

Re-integratie spoor 3
Als een werknemer 2 jaar ziek is geweest, volgt de WIA keuring bij UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering.

De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan een traject worden gestart. Het 3e spoor traject kan worden ingezet door UWV of werkgever. Als de werkgever via UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt UWV de verantwoording voor de re-integratie spoor 3 van de werknemer over. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar.

Wanneer heb ik te maken met een re-integratietraject voor BWW-ers?

Voor maatwerk re-integratie voor BWW'ers werkt CEREO nauw samen met APG. Wanneer uw (ex-)werknemer gebruik maakt van de Bovenwettelijke WW-regeling (BWW), wilt u dat hij of zij alle energie en motivatie kan richten op het vinden van een nieuwe baan. APG ondersteunt u hierbij en neemt zoveel mogelijk werk ui thanden bij het begeleiden van een (ex-)werknemer naar een nieuwe baan. Mocht uit deze begeleiding blijken dat er een intensief re-integratietrajact nodig is, dan komen u en uw (ex-)werknemer in contact met CEREO. Wij zijn de gemandateerde opdrachtgever voor deze loopbaantrajecten.

Wat kan ik verwachten in een re-integratietraject?

Kort gezegd kent een re-integratietraject de volgende stappen:

  • Kennismakings- en intake gesprek met werknemer;
  • Inventarisatie van de situatie en mogelijkheden werknemer;
  • Opstellen van plan van aanpak met alle stappen die noodzakelijk zijn om de werknemer aan een passend baan te helpen;
  • Versturen offerte voor akkoord aan werkgever op basis van het plan van aanpak;
  • Werknemer krijgt individuele begeleiding van een vaste coach;
  • Eindrapportage voor werknemer en werkgever (t.b.v. dossier).

Naast de individuele coaching kunnen er ook aanvullende modules worden ingezet. Bijvoorbeeld:

Wie verzorgt het begeleidingstraject?

Onze partners vullen lokaal zelf het traject in samen met de werknemer. Vorm en inhoud van het traject zijn echter altijd afgestemd op het eindresultaat.

Heeft u al een re-integratiechecklist?

Wanneer u te maken krijgt met een re-integratietraject komt er heel wat op u af. Daarom hebben wij een Checklist gemaakt waar overzichtelijk de belangrijkste punten worden opgesomd.

Re-integratiechecklist

Re-integratiechecklist