Menu Triangle
078 611 1048
Uitleg inzetbaarheidsbeleid - verzuimreductie en verzuimpreventie
Werkgever

Verzuimpreventie en verzuimreductie

Maximaliseer de inzetbaarheid van je team

Het vinden en behouden van de juiste medewerkers is een uitdaging, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Maar wat als je niet alleen focust op het aantal medewerkers, maar vooral op hun kwaliteit en inzetbaarheid? Bij CEREO geloven we dat een gericht inzetbaarheidsbeleid essentieel is voor het succes van je organisatie. Dit gaat verder dan wat op papier staat; het draait om de praktijk, om écht het verschil te maken.

Jouw beleid, onze expertise

Wij ondersteunen je bij het opzetten of verbeteren van een inzetbaarheidsbeleid dat niet alleen verzuim voorkomt en reduceert, maar ook de prestaties van je medewerkers optimaliseert. Samen zorgen we ervoor dat management en werknemers hun rol begrijpen en uitvoeren, gericht op maximale inzetbaarheid, kwaliteit en productiviteit. Het startpunt? Inzicht in waar je nu staat en waar je naartoe wilt.

4 Verzuimpakketten voor effectief inzetbaarheidsbeleid

Bij CEREO geloven we in de kracht van co-creatie om verzuim te voorkomen en te reduceren. Door samenwerking analyseren we jullie verzuim en verkennen we oplossingen om medewerkers optimaal inzetbaar te houden. Met onze vier flexibele verzuimpakketten bieden we maatwerkoplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften en mogelijkheden van elke organisatie.

1. QUICKSCAN-pakket: “helder zicht op de actuele verzuimsituatie”

Quickscan en kort advies

 • Doorspreken huidige situatie inzetbaarheid en verzuim;
 • Bespreken gewenste situatie;
 • Bepalen waar eerste quick-wins liggen en welke doelen voor langere termijn moeten worden gesteld.​

2. PLUS-pakket “in kaart brengen verzuimbeleid”

Quickscan-pakket, aangevuld met inventarisatie en analyse verzuim- en inzetbaarheidsbeleid

 • Sterkte-zwakte analyse van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid;
 • Inventarisatie van verbinding tussen beleid en praktijk;
 • Verdiepte verzuimanalyse: oorzaken, doelgroepen;
 • Risico- en kans analyse komende jaar/jaren.

3. OPTIMAAL-pakket “Optimaliseren van het verzuimbeleid”

Pluspakket aangevuld met een concreet ontwikkel(stappen)plan

 • Wat moet er gebeuren om risico’s te reduceren en kansen te benutten
 • Stappenplan om rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te herijken (waar nodig en nuttig)
 • Advies over wijze van (her-)contractering van en praktische samenwerking met een arbodienstverlener
 • Advies over benodigde training, opleiding, coaching

4. IDEAAL-pakket “Implementatie van het verzuimbeleid”

Optimaal-pakket aangevuld met projectmanagement, training en coaching

 • Ondersteuning door inzet van project-/programmamanager;
 • Support bij opzetten taskforce of focusteam;
 • Support bij optimaliseren beleid incl. interne afstemming en versterken draagvlak (OR, stakeholders);
 • Vertaling beleid naar zichtbaar gedrag, incl. training en coaching;
 • Monitoring voortgang implementatie en inbedding in staande organisatie.

🔧 Praktische tip

Kijk ook eens naar het Vervroegd Inzetten van een Arbeidsdeskundige. Je kunt bij ons terecht voor verschillende VIA-interventies die je helpen een (verwacht) verzuimende werknemer snel op de juiste rit te krijgen. Bijvoorbeeld met de VIA Quickscan en de AD-scan.

Met veel mensen die niet precies de juiste dingen doen, is het managen van je bedrijf misschien nog lastiger dan met minder mensen die wél het juiste doen