Menu Triangle
078 611 1048
Uitleg inzetbaarheidsbeleid - verzuimreductie en verzuimpreventie
Werkgever

Verzuimpreventie en verzuimreductie

Hoe houd je mensen echt goed inzetbaar?

Als organisatie kun je niet altijd over inzet van de juiste mensen beschikken. In een krappe arbeidsmarkt zijn de juiste mensen lastig binnen te halen, of het is moeilijk je vakkundige krachten te behouden. Soms ligt alle aandacht op werving, waarbij kwantiteit weleens voor kwaliteit lijkt te gaan.

Maar met veel mensen die niet precies de juiste dingen doen, is het managen van je bedrijf misschien nog lastiger dan met minder mensen die wél het juiste doen. Hoe goed denken we na over alternatieven? Hoeveel beter loopt het werk als we zorgen dat we mensen écht goed inzetbaar houden, en gemotiveerd om juist bij jóuw bedrijf te willen blijven?

Zorg voor een goed inzetbaarheidsbeleid

Een van de pijlers om te zorgen voor de juiste mensen is je personeelsbeleid én als onderdeel hiervan een helder en passend inzetbaarheidsbeleid. Een goede vertaling van dit beleid naar wat medewerkers in de praktijk ervaren van hun leidinggevende, hun collega’s (en de ondernemer voor wie ze werken) is hierbij belangrijk.

Een goed omschreven inzetbaarheidsbeleid helpt bij het voorkomen van verzuim en het reduceren van verzuim, omdat het zorgt dat mensen goed presteren. Het lijkt zo logisch, maar is in praktijk vaak weerbarstig: het soms gapende gat tussen wat op papier staat en de echte dagelijkse gang zaken.

CEREO helpt organisaties bij het opzetten of aanscherpen van dit beleid waarin iedereen zijn rol kent (zowel management als werknemers) in het optimaliseren van inzetbaarheid, kwaliteit en productiviteit. Dit vraagt om scherpte in de taken en verantwoordelijkheden van iedereen. Plus de vertaling naar wat in praktijk echt nodig is en wat je vooral moet laten. Om dit te bereiken, moet je wel eerst weten waar je nu staat en wat je doelstellingen zijn.

4 verzuimpakketten voor een helder inzetbaarheidsbeleid

CEREO helpt organisaties verzuim te voorkomen en te reduceren op basis van zogeheten co-creatie. Samen – met jullie en onze schouders er onder - kunnen we jullie verzuim analyseren en de stuurbaarheid bepalen. Samen kijken we welke oplossingen nodig zijn om bepaalde groepen medewerkers inzetbaar te houden of te activeren om verzuim te verkorten of te beëindigen.

Deze co-creatie maken wij mogelijk met een keuze uit 4 verzuimpakketten. Op deze manier bieden wij oplossingen passend voor iedere organisatie met ieder haar eigen wensen, capaciteiten en investeringsmogelijkheden.

➡️ QUICKSCAN-pakket: “helder zicht op de actuele verzuimsituatie”

Quickscan en kort advies

 • Doorspreken huidige situatie inzetbaarheid en verzuim;
 • Bespreken gewenste situatie;
 • Bepalen waar eerste quick-wins liggen en welke doelen voor langere termijn moeten worden gesteld.

➡️ PLUS-pakket “in kaart brengen verzuimbeleid”

Quickscan-pakket, aangevuld met inventarisatie en analyse verzuim- en inzetbaarheidsbeleid

 • Sterkte-zwakte analyse van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid;
 • Inventarisatie van verbinding tussen beleid en praktijk;
 • Verdiepte verzuimanalyse: oorzaken, doelgroepen;
 • Risico- en kans analyse komende jaar/jaren.

➡️ OPTIMAAL-pakket “Optimaliseren van het verzuimbeleid”

Pluspakket aangevuld met een concreet ontwikkel(stappen)plan

 • Wat moet er gebeuren om risico’s te reduceren en kansen te benutten
 • Stappenplan om rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te herijken (waar nodig en nuttig)
 • Advies over wijze van (her-)contractering van en praktische samenwerking met een arbodienstverlener
 • Advies over benodigde training, opleiding, coaching

➡️ IDEAAL-pakket “Implementatie van het verzuimbeleid”

Optimaal-pakket aangevuld met projectmanagement, training en coaching

 • Ondersteuning door inzet van project-/programmamanager;
 • Support bij opzetten taskforce of focusteam;
 • Support bij optimaliseren beleid incl. interne afstemming en versterken draagvlak (OR, stakeholders);
 • Vertaling beleid naar zichtbaar gedrag, incl. training en coaching;
 • Monitoring voortgang implementatie en inbedding in staande organisatie.

De 6 stappen naar een effectief verzuimbeleid

We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent hoe zo’n proces naar een effectief verzuimbeleid er uit ziet? We geven je een sneakpreview in onze whitepaper “de 6 stappen naar een effectief verzuimbeleid”. Hoeveel stappen wil jij gaan zetten? Laat je het ons weten?

Met veel mensen die niet precies de juiste dingen doen, is het managen van je bedrijf misschien nog lastiger dan met minder mensen die wél het juiste doen