Menu Triangle
078 611 1048
DSC06144-min
Werkgever

Arbeidsdeskundig advies

Maak er bijtijds gebruik van!

Benut een voorsprong in verzuimaanpak met de Vroegtijdige Inzet Arbeidsdeskundige (VIA)

Wil jij je als arbodienstverlener of werkgever onderscheiden in verzuimpreventie en verzuimreductie? En écht de verzuimcijfers én -kosten verlagen? Ontdek hoe het tijdig inschakelen van arbeidsdeskundig advies hier effectief aan bijdraagt.

Wacht niet, verminder verzuim

In ons praktijk als multidisciplinaire re-integratiedienstverlener constateren we dat vaak te lang wordt gewacht met de juiste interventies, wat het verzuim onnodig verlengt. De VIA interventie (Vroegtijdige Inzet Arbeidsdeskundige) is ons het antwoord daarop.

Onze klanten ervaren dat het eerder inzetten van preventieve en curatieve interventies leidt tot positieve resultaten in verzuimpreventie en duurzame re-integratie, met als logisch gevolg een lager risico op WIA-instroom. Ondersteund door Elabo's onderzoek “Tijdige inzet arbeidsdeskundige bespaart geld”, tonen we aan dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen geld bespaart.

Proactieve verzuimaanpak

Onze proactieve aanpak richt zich op het middellang (1 tot 6 weken) en lang verzuim (meer dan 6 weken). Verzuimcijfers wijzen uit dat daar het zwaartepunt ligt bij het leeuwendeel van de organisaties. Deze verzuimaanpak houdt in dat we pro-actief samenwerken met casemanagers of verzuimbegeleiders om te kijken voor wie, wanneer en welke VIA interventies nodig zijn.

Tijdig starten met een inhoudelijk gesprek over loopbaankansen met een arbeidsdeskundige zet medewerkers aan tot positief denken over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op deze manier bereiken we resultaten die meer zijn dan de som der delen. Door onze expertise te bundelen, maken we samen het verschil in het beheersen van verzuim en het realiseren van duurzame re-integratie.

Arbeidsdeskundig Advies bij verzuimpreventie

Cereo ondersteunt ten eerste met arbeidsdeskundige inzet bij verzuimpreventie. De casemanager blijft de spin in het web, en in samenwerking adviseert de regievoerder (arbeidsdeskundige) over randvoorwaarden zoals:

Leo Beekmans en Jan-Hermen Vroegh in de Weij

Arbeidsdeskundig Advies bij Verzuimreductie

Ten tweede ondersteunt een arbeidsdeskundige bij verzuimreductie. De regievoerder (arbeidsdeskundige) is het eerste aanspreekpunt voor de casemanager. Op casusniveau adviseert de regievoerder over de benodigde interventie, variërend van werkplekonderzoek tot persoonlijke gesprekken. Alle interventies zijn gericht op belasting/belastbaarheid van medewerker en functie.

De regievoerder kan uiteindelijk beoordelen of ook een verkort of volledig AD-onderzoek nodig is en geeft advies. De casemanager coördineert de inzet van de interventies voor re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter-richtlijnen.

Voorbeelden van arbeidsdeskundig advies

 • Een goed gesprek tussen casemanager en medewerker
 • Een goed gesprek tussen arbeidsdeskundige en medewerker
 • Arbeidsdeskundige inzet strategisch inbedden in je huidige verzuimbeleid.
 • Training stresspreventie om je werknemer weer mentaal fit te krijgen.
 • een mediationtraject om de relatie tussen werknemer en werkgever te herstellen
 • Cursus om de vakkennis van je werknemers bij te spijkeren en daarmee hun werkplezier en productiviteit te verhogen
 • (Eerder) inzetten tweedespoortraject om de werknemer te begeleiden naar een nieuwe, passende baan. Dit zal verder worden ondersteunt door een AD-onderzoek.
 • Zoeken naar een passende functie voor de betreffende werknemer binnen je eigen organisatie.
 • Een (online) VIAQuickscan of AD-scan (Arbeidsdeskundige scan)
 • Een Loopbaanoriëntatie-assessment of loopbaancoachingtraject starten
 • Mogelijkheden bekijken voor een vaststellingsovereenkomst, omdat blijkt dat het beter is dat elkaars wegen scheiden.
 • Aanpassingen maken die de werkplek van je werknemer geschikter maken voor het type arbeid dat hij of zij verricht.

VIA Quickscan en AD-scan

De online VIA QuickScan en de Arbeidsdeskundige scan zijn anders dan het algemeen bekende AD-onderzoek dat wordt ingezet om te kijken wat de re-integratiemogelijkheden spoor 1 zijn of dat een 2e spoor traject moet worden ingezet. De Quickscan wordt vaak snel ingezet bij verzuim of zelfs ter preventie voor een verwachte ziekmelding. De AD-scan is uitgebreider dan de Quickscan (en kan ook als aanvulling worden ingezet). De Arbeidsdeskundige overlegt voor deze scan met de bedrijfsarts betreffende een "uitspraak" over de belastbaarheid van je werknemer.

VIA: Jouw sleutel tot verzuimbeheersing

Tijdig arbeidsdeskundig advies is ons inziens een belangrijke sleutel tot het effectief beheersen van verzuim. Met een proactieve aanpak kunnen wij samen werken aan het verminderen van middellang en lang verzuim en zorgen voor positieve effecten op verzuimcijfers, re-integratie, en het risico op WIA-instroom. Door expertises te bundelen, maken we samen het verschil! Wacht niet langer; ontdek de voordelen van VIA en laat je medewerkers denken in mogelijkheden.

Heb je momenteel een case waarbij arbeidsdeskundig advies is gewenst of wil je met een arbeidsdeskundige werken aan verzuimpreventie, maak dan snel een afspraak voor een intake gesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 2 uur.

Als duidelijk wordt dat je doel niet wordt bereikt, verander dan niet je doel, verander je aanpak (Confusius)