Menu Triangle
078 611 1048
DSC06144-min
Werkgever

Arbeidsdeskundig advies

De juiste keuze voor het voorkomen en verkorten van verzuim

Arbeidsdeskundig advies heeft als doel om verzuim te verkorten en te voorkomen. Het ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes omtrent uw verzuimbeleid. Arbeidsdeskundig advies heeft een ander doel dan arbeidsdeskundig onderzoek. Dat laatste is namelijk bedoeld om tijdens een re-integratietraject de arbeidsmogelijkheden van een verzuimende medewerker in kaart te brengen.

Wij leggen u hieronder uit in welke situaties een arbeidsdeskundig advies van past komt binnen uw organisatie en welke voordelen dat oplevert voor u, uw werknemers en uw organisatie.

Wanneer arbeidsdeskundig advies inschakelen?

Het is de norm om pas een arbeidsdeskundige te raadplegen wanneer een werknemer al geruime tijd ziek is. U bent in zo’n geval helaas te laat om verzuim te voorkomen. Dat kan gelukkig anders: door tijdig arbeidsdeskundig advies in te winnen, verkort of voorkomt u de ziekmeldingen binnen uw organisatie. Hiermee bespaart u geld en verhoogt u het werkgeluk binnen uw team.

Betekent dit dat wij het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek bij langdurige ziekte als een zinloze exercitie beschouwen? Zeker niet! Dit onderzoek is erg belangrijk wanneer u een zieke werknemer in dienst hebt en deze optimaal wilt ondersteunen. Wij raden u echter wel aan om in aanvulling daarop met een preventieve bril naar verzuimkwesties binnen uw organisatie te kijken. Arbeidsdeskundig advies is daarvoor het perfecte middel.

7 situaties waarin een arbeidsdeskundige u kan ondersteunen

Om u een beter beeld te geven van het nut van arbeidsdeskundig advies, doorlopen wij hieronder 7 casussen waarin een arbeidsdeskundige u kan ondersteunen.

 1. Een arbeidsdeskundig adviseur helpt u bij het (her)inrichten van uw verzuimbeleid. Dat doet hij of zij door te toetsen of uw huidige beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen en verkorten van verzuim.

 2. Er is sprake van een meningsverschil tussen werkgever en werknemer over de zwaarte van de functie. Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens samen met u of een arbeidsdeskundig onderzoek hier objectief uitsluitsel over kan geven of dat er een ander middel nodig is, zoals arbeidsmediation of een capaciteitentest.

 3. De arbeidsdeskundige helpt u bij het herinrichten van de werkplek of arbeidsomstandigheden voor uw werknemer. Dat wordt gedaan op basis van een werkplekonderzoek. Dit is een belangrijk middel, omdat goed functioneren niet alleen te maken heeft met de functie zelf, maar ook met de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

 4. Uw werknemer heeft moeite het werk vol te houden wegens fysieke of gezondheidsklachten. Een arbeidsdeskundige adviseert u over de huidige capaciteiten van de werknemer en in hoeverre deze nog passen bij de zwaarte van de functie.

 5. De werknemer heeft zich ziek gemeld en de oorzaak is complex of onduidelijk. In plaats van te wachten tot de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert, voorziet de arbeidsdeskundige u reeds van advies. Hierdoor kunt u snel schakelen en erger voorkomen.

 6. De werknemer is al enige tijd ziek en er is geen direct uitzicht op terugkeer naar het eigen werk. De werknemer heeft echter wel diverse andere arbeidsmogelijkheden. De arbeidsdeskundige brengt voor u in kaart welke mogelijkheden dat zijn en hoe die optimaal kunnen worden ingezet.

 7. De arbeidsdeskundige voert een verzuimdossiercheck uit om te ontdekken welke concrete stappen u kunt zetten om uw verzuimtrajecten te stroomlijnen of te versnellen.

9 voorbeelden van arbeidsdeskundig advies

Wanneer u arbeidsdeskundig advies aanvraagt bij Cereo wordt u altijd van op maat gemaakt advies voorzien. Elke organisatie, elk verzuimtraject en elke werknemer behoeft immers een andere aanpak. Toch zijn er bepaalde adviezen die de rode draad vormen in het werk van de arbeidsdeskundige. Hieronder vindt u daar negen voorbeelden van:

 • U krijgt het advies om arbeidsdeskundig onderzoek strategisch in te bedden in uw huidige verzuimbeleid.
 • De arbeidsdeskundige raadt u een training stresspreventie aan om uw werknemer weer mentaal fit te krijgen.
 • Om de relatie tussen werknemer en werkgever te herstellen, wordt u een mediationtraject aangeboden.
 • De arbeidsdeskundige biedt een cursus aan om de vakkennis van uw werknemers bij te spijkeren en daarmee hun werkplezier en productiviteit te verhogen.
 • U krijgt het advies een tweedespoortraject in te zetten om de werknemer te begeleiden naar een nieuwe, passende baan.
 • De arbeidsdeskundige zoekt samen met u en uw werknemer naar een passende functie binnen uw eigen organisatie.
 • U krijgt de raad een loopbaanoriëntatietraject in te zetten voor uw werknemer.
 • De arbeidsdeskundige bespreekt samen met u de mogelijkheden van een vaststellingsovereenkomst.
 • U krijgt het advies diverse aanpassingen te maken die de werkplek van uw werknemer geschikter maken voor het type arbeid dat hij of zij verricht.

Verzuim voorkomen en verkorten? Vraag arbeidsdeskundig advies aan

Wilt u het verzuim op de werkvloer verkorten en waar mogelijk zelfs voorkomen? Dan kan een arbeidsdeskundige u daar van A tot Z in ondersteunen. Vraag vandaag nog een oriënterend gesprek aan en wij vertellen u vrijblijvend over de voordelen van arbeidsdeskundig advies voor uw organisatie.

Wilt u inhoudelijk meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek? Bekijk dan ook onze informatiepagina over AD-onderzoeken.

Gerelateerde links