Menu Triangle
078 611 1048
Leo Beekmans - partner CEREO

Wanneer spoor 2 inzetten bij re-integratie? Vind hier het antwoord<br>

Wanneer een werknemer langer dan acht weken ziek of arbeidsongeschikt raakt, komt die in een re-integratietraject terecht. Blijkt het tijdens de re-integratie niet mogelijk om terug te keren naar de eigen werkgever? Dan wordt er een re-integratietraject spoor 2 ingezet, waarbij gezocht wordt naar arbeidsmogelijkheden buiten de eigen organisatie. Op deze pagina ontdek je wanneer en onder welke voorwaarden je kunt starten met een tweede spoortraject.

Wanneer kun je starten met re-integratie spoor 2?

Een re-integratietraject spoor 2 kan op z’n vroegst in de eerste week van het re-integratietraject worden gestart. Dit is acht weken na het eerste ziekteverzuim. Op z’n laatst kan het traject worden gestart in week 52 van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer en of een spoor 2-re-integratietraject kan worden ingezet, is afhankelijk van diverse factoren. Daarover lees je hieronder meer.

De gebruikelijke route: van spoor 1 naar spoor 2

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, doorloopt die in de meeste gevallen eerst een re-integratietraject in spoor 1. Het doel van het eerste spoor is om de werknemer terug te laten keren naar het eigen werk. Als dat niet lukt, is het vaak ook mogelijk om binnen de eigen organisatie een andere passende baan te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door de huidige functie beter af te stemmen op het belastbaarheidsniveau van de werknemer, of door een nieuwe functie voor hem of haar te creëren. Dit wordt ook wel jobcarving en jobcreation genoemd.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om terug te keren naar de eigen werkgever, komt de arbeidsongeschikte werknemer in het tweede spoor terecht. Re-integratie spoor 2 is dus van toepassing wanneer de werknemer het eigen werk niet langer kan uitvoeren én wanneer het niet mogelijk blijkt om bij de huidige werkgever een andere passende baan te vinden. Dit moet wel eerst in een schriftelijke verklaring worden vastgesteld door een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Dat kan, zoals gezegd, op z’n vroegst in de achtste week van de arbeidsongeschiktheid en uiterlijk in de 52e week (binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie).

Zo bepaal je wanneer je spoor 2 het beste kunt inzetten

Soms ontstaan er al vroeg in het eerste spoortraject twijfels of de werknemer naar het eigen werk kan terugkeren. Het is in dat geval raadzaam om zo snel mogelijk een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek (ook wel AD-onderzoek genoemd) kan al nadat in week zes van de arbeidsongeschiktheid een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) is opgesteld.

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel de arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemer in kaart te brengen. Vanuit de bevindingen van dit AD-onderzoek kan vervolgens een passend re-integratieplan worden opgesteld.

Het voordeel van een arbeidsdeskundig onderzoek is dat je niet onnodig tijd verliest tijdens de re-integratie. Dankzij dit onderzoek krijg je een concreet beeld van de inzetbaarheid van de zieke werknemer en kun je het Plan van Aanpak binnen het re-integratiedossier daarop aanpassen. Je voorkomt hiermee dat de werknemer te lang in spoor 1 blijft, terwijl terugkeer naar het eigen werk eigenlijk niet mogelijk is.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is volgens de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) niet verplicht. Wel is het zeer aan te raden om hier gebruik van te maken, ook vanuit de uiteindelijke beoordeling van het re-integratiedossier door UWV.

Infographic Start 2e spoor

Kies voor succesvolle re-integratie met CEREO

CEREO is al jaren hét landelijke centrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen je om grip te krijgen op de ontwikkeling van werknemers binnen jouw organisatie, ook als zij wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid in een re-integratietraject belanden. We brengen graag samen met je in kaart wat de belastbaarheid is van je verzuimende medewerker en welke vorm van re-integratie daar het beste bij past.

Heb je twijfels over starten met spoor 2? Dan kunnen we je ondersteunen door een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Dat doen we altijd in samenspraak met jou, je werknemer en de bedrijfs- of verzekeringsarts. Je kunt dit AD-onderzoek direct na het opstellen van de FML inzetten. Daardoor weet je al binnen enkele weken na de ziekmelding wat de re-integratiemogelijkheden zijn van je verzuimende medewerker.