Menu Triangle
078 611 1048
DSC06075-min
Werkgever

Assessments

Voor een sterke organisatie

Inleiding

CEREO is hét landelijke centrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen grip te krijgen op de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Ons Assessment Center speelt daarin een sleutelrol. Hiermee weten wij uw organisatie namelijk te ondersteunen gedurende het gehele arbeidsproces van uw personeelsleden. Dat geldt voor instroom, doorstroom én uitstroom.

Wij hebben als doel een win-win-situatie te creëren voor zowel de organisatie als de werknemer. Dat doen wij door te ontdekken of en in hoeverre de werknemer een match heeft met de organisatie en de daartoe behorende functie en bedrijfscultuur. Het doel daarvan is tweeledig: allereerst helpen wij de werknemer op weg richting een functie en organisatie waarin die zich thuis voelt. En ten tweede zorgen wij dat dit zich voor de werkgever in kwestie vertaalt naar een positieve, productieve en duurzame bijdrage van de werknemer op de arbeidsvloer.

Wat kan een werknemer voor u betekenen? Ons assessment biedt antwoord

De inzet van ons Assessment Center stelt u als werkgever in staat de capaciteiten en doorgroeimogelijkheden van (toekomstige) werknemers te doorgronden. Dit doen wij middels enkele vragen die we samen met de medewerker onderzoeken. Een overzicht van die vragen vindt u hieronder:

  • In hoeverre is de medewerker geschikt voor de betreffende functie?
  • Past de medewerker in de cultuur van de organisatie?
  • Heeft de medewerker kans op voldoende doorgroeimogelijkheden?
  • Kan de medewerker binnen de organisatie van functie wisselen?
  • Zijn er opleidingen en cursussen die voor de medewerker van nut zijn?
  • Op welke wijze kunnen de belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerker worden vergroot?

Ons assessment geeft inzicht en zekerheid

Ons assessment biedt uw organisatie inzicht in de professionele ontwikkelingen en eigenschappen van uw werknemers. De informatie die uit dit assessment wordt verkregen, biedt namelijk diverse inzichten in hun potentieel. Deze inzichten dienen als een praktisch vertrekpunt voor uw organisatie en de werknemer zelf. Voor uw bedrijf vormt dit een belangrijke basis waarop u beslissingen kunt baseren over aanname, promotie, ontwikkeling en re-integratie. Voor de werknemers is het onderwijl een spreekwoordelijke blik in de spiegel. Die krijgt namelijk meer inzicht in zijn of haar kwaliteiten, leerpunten en ontwikkelmogelijkheden.

Ons assessment leidt tot een waardevolle uitkomst

De uitkomsten van een assessment oefenen een positieve invloed uit op het carrièrepad en daarmee ook het werkgeluk van uw werknemer. Om die invloed te garanderen, voldoet ons Assessment Center aan zeer hoge kwaliteitseisen. Het is essentieel voor ons dat onze assessments leiden tot een uitkomst die betrouwbaar en verifieerbaar is.

Mede om die reden maken wij gebruik van een afgestudeerd psycholoog die op basis van het assessment de juiste conclusies trekt. Tijdens het assessment werken we bovendien met simulaties, rollenspellen en diverse tests en onderzoeken over interesses, intelligentie en persoonlijkheidskenmerken. Ook de drijfveren van de werknemer worden onder de loep genomen. Dit alles zorgt voor een complete en betrouwbare weergave van de kansen en mogelijkheden van de werknemer en de baten daarvan voor uw organisatie.

Ons assessment is ingericht op cruciale loopbaanmomenten

Het Assessment Center van CEREO is ingericht op vier loopbaanmomenten, zodat deze elke carrièrefase van de werknemer behelst. Hieronder kunt u lezen om welke loopbaanmomenten dit gaat.

1. Solliciteren

Een selectie-assessment en executive assessment om te ontdekken of de werknemer bij uw organisatie en de betreffende functie past.

2. Doorgroeien binnen de organisatie

Een ontwikkelassessment dat een diepgaand inzicht biedt in passende doorgroeimogelijkheden voor de werknemer.

3. Heroriënteren beroep/functie

Een loopbaanoriëntatie-assessment dat de werknemer in staat stelt zich te beraden over zijn of haar carrièremogelijkheden.

4. (Dreigende) uitval of verzuim

Een re-integratieassessment waarmee inzicht wordt vergaard in de duurzame inzetbaar van de werknemer.

Elk assessment bestaat uit 5 onderdelen

De assessments die Cereo afneemt, zijn opgedeeld in vijf onderdelen, maar zijn tegelijkertijd altijd gebaseerd op maatwerk. De wijze waarop deze vijf onderdelen worden vormgegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt namelijk af van uw situatie en hulpvraag.

1. Een interview

De assessor wil middels een interview een goed beeld krijgen van de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests

De medewerker wordt getoetst op diens intellectuele capaciteiten, waarbij informatie moet worden verwerkt met betrekking tot woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case

Voorbeelden hiervan zijn een managementopdracht, een planningsopdracht, een schrijfopdracht en het afhandelen van een postbak of mailbox.

4. Minimaal twee gesprekssimulaties/games/rollenspellen

In samenwerking met een acteur of actrice worden de praktische vaardigheden van de medewerker getest. Dit gebeurt middels spel en simulatie.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests

Tijdens vragenlijsten en interessetest krijgt de medewerker verschillende stellingen voorgehouden en moet hij of zij aangeven of die het hiermee eens of oneens is.