Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werknemer

Assessments

Voor sterke werknemers

Assessments_CEREO

CEREO is hét landelijke centrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen grip te krijgen op de ontwikkeling van mensen in organisaties. Ons Assessment Centrum maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Wij ondersteunen organisaties gedurende de gehele loopbaan van werknemers: van instroom,doorstroom en uitstroom naar weer instroom. Ook ons Assessment Centrum is daarop ingericht.

Hiermee versterken wij organisaties en werknemers, zoals jij. Zodat jullie kunnen bouwen aan succesvol werk in een prettige werkomgeving. Onze persoonlijke aanpak past bij zowel de organisatie als de werknemer, en draagt bij aan het gewenste resultaat voor beide partijen. Zodat beide met eenglimlach de volgende stap maken.

Ontdek met het assessment wat jij voor een organisatie kan betekenen.

Het inzetten van een Assessment Centrum biedt organisaties de kans om de talenten, ontwikkelmogelijkhedenen capaciteiten van (toekomstige) werknemers te ontdekken. Maar jou biedt dit ook voordeel. Jij wil ook dat een functie of organisatie past bij jou persoonlijkheid, capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden.

Met het assessment krijg je antwoord op vragen als:

  • Ben ik geschikt voor deze functie?
  • Pas ik bij de bedrijfscultuur van deze organisatie en de bijhorende waarden en normen?
  • Zijn er doorgroeimogelijkheden voor mij?
  • Is er een functieswitch mogelijk binnen de organisatie?
  • Welke opleidingen en cursussen passen bij mij?
  • Hoe kan mijn belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid vergroten?

Het assessment geeft meer inzicht en meer zekerheid.

Het assessment geeft zowel de organisatie als jou meer grip op toekomstige(loopbaan) ontwikkelingen. Het assessment test jouw potentiële arbeidsvermogen. De informatie die uit het assessment wordt verkregen, zegt namelijk iets over het potentieel dat in jou huist. Een mooi leermoment voor werkgever én jou als werknemer. Het is een ijkpunt dat als nieuw vertrekpunt kan dienen voor beide partijen. Voor de organisatie is het een perfecte grondslag voor beslissingen over aanname, promotie,ontwikkeling en re-integratie. Jijzelf krijgt een kijkje in despiegel: meer zicht op je persoonlijkheid en kwaliteiten, welke functies daarop aansluiten, sterke en minder sterke eigenschappen en ontwikkelmogelijkheden.

Alleen een goed Assessment biedt een uitkomst die waarde toevoegt.

Een beslissing over de loopbaan doet er toe. Daarom is het belangrijk dat een Assessment Centrum aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoet. Betrouwbaarheid en validiteit zijn daarbij cruciaal. Met de inzet van een psycholoog waarborgen we dat we de juiste conclusies trekken. Een goed Assessment Centrum is niet alleen gericht op het uitvoeren van “een” test. Er is zoveel meer mee gemoeid om tot de beste resultaten te komen. Methoden die worden ingezet zijn: games, simulaties, rollenspellen, intelligentietests, interessetests, persoonlijkheidstests en onderzoek naar drijfveren.

Alleen op deze manier krijg je een betrouwbaar resultaat en weet je of je het gewenste potentiële arbeids- en ontwikkelvermogen hebt voor een bepaalde functie binnen de betreffende organisatie.

Het Assesment moet passen bij het specifieke loopbaanmoment.

Elke moment in de loopbaan, vraagt om andere informatie. Ons Assessment Centrum is daarom ingericht op 4 loopbaanmomenten.

  1. Solliciteren;
  2. Doorgroeien binnen de organisatie;
  3. Heroriënteren beroep/functie;
  4. (Dreigende) uitval of verzuim.

1. Selectie assessment en Executive assessment: zodat jij komt te werken bij een organisatie die bij je past.

Selectie assessment

Een selectie assessment is vaak onderdeel van een sollicitatieprocedure. Het doel is om de geschiktheid van jou als kandidaat voor een bepaalde functie te toetsen.

Executive Assessment

Ben je op zoek naar een bestuurders- of topmanagersfunctie, dan is er kans dat je een executive assessment moet doen. Dit assessment is specifiek gericht op directie- en bestuursfuncties. Het executive assessment is uitgebreider dan een regulier assessment.

2. Ontwikkelassessment: voor passende doorgroeimogelijkheden

Wil jij je ontwikkelen binnen de organisatie, dan stelt een ontwikkelassessment jouw potentieel vast. Het doel is om je talenten, persoonlijkheid, interesses en je ontwikkelruimte en -mogelijkheden in kaart te brengen. De organisatie krijgt advies over de voor jou meest kansrijke en effectieve manier van ontwikkelen.

3. Loopbaanoriëntatie assessment: helpt bij het (her)oriënteren op de beroepsmogelijkheden.

Het loopbaanoriëntatie assessment kan worden ingezet als je een loopbaanvraag hebt. Misschien twijfel je of je op dit moment op een goede plek zit en weet je niet goed wat je werkinhoudelijk écht wil. Of welke functie of sector het beste bij je persoonlijkheid, drijfveren en kwaliteiten past. In de rapportage maken wij een vertaalslag naar specifieke beroepen (of studies).

4. Re-integratieassessment: het onderzoeksinstrument om je duurzaam inzetbaar te krijgen.

Het re-integratieassessment is een onderzoeksinstrument dat zicht richt op je psychische belastbaarheid, draagkracht, belastbaarheid en je arbeidsmogelijkheden bij (dreigende) uitval of re-integratie. We onderzoeken wat de oorzaak is van de stagnatie in het functioneren of de uitval en geven naar aanleiding daarvan gericht advies, zodat er een goed plan gemaakt kan worden voor preventie of duurzame re-integratie.

Elk assessment bestaat uit 5 onderdelen.

EIk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt af van de situatie en hulpvraag van de betreffende organisatie.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over jouw persoonlijkheid.

2. Diverse intelligentietests:
Je wordt getoetst op je totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van eencase
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht of schrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier je praktischevaardigheden getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij krijg je verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij je het eens of oneens bent.

Bij het assessment is het belangrijk dat je goed beslagen ten ijs komt.

Voorbereiding is het halve werk. Dat doe je onder andere door je goed in te lezen in het bedrijf, zodat je weet welke competenties nodig zijn voor het bedrijf/functie en kunt inschatten of je over deze competenties beschikt. Zet je vaardigheden op een rij en vraag bij je collega’s en vrienden na of het beeld dat je van jezelf hebt, overeenkomt met hoe zij tegen jou aankijken. Matchen je competenties met de gestelde functie-eisen? Zorg dan dat je deze goed naar voren laat komen tijdens het assessment. Zorg er ten slotte voor dat je helemaal topfit bent, zowel mentaal als fysiek. Een fitte kandidaat is goed uitgeslapen, is netjes verzorgd en gedreven om het assessment goed te volbrengen.

Onze partner voor Dijk & Van Emmerik heeft nog een aantal assessment tips voor je op een rij gezet.