Menu Triangle
078 611 1048
DSC06176-min
Trainingen

Het Voeren Van Het Goede Gesprek

Het Goede Gesprek

De training Het voeren van Het Goede Gesprek is een praktische training voor leidinggevenden die zich richten op het versterken van de intrinsieke motivatie (willen, kunnen en durven) van medewerkers.

Door het bespreken van wederzijdse belangen en het tonen van oprechte interesse realiseert de leidinggevende een hoge contactkwaliteit en stelt de medewerker in staat zelf te bouwen aan duurzame inzetbaarheid.

Doel van de training

De training Het Voeren Van Het Goede Gesprek biedt ontwikkelpunten voor de organisatie en de leidinggevende in kwestie, met als doel dat werknemers meer eigen verantwoordelijkheid pakken in hun eigen loopbaanontwikkeling.

Voor de organisatie zelf

Op de as van leidinggevende-medewerker versterkt deze training:

 • Leiderschap;
 • Contactkwaliteit;
 • Probleemoplossend vermogen.

Doel: bereiken dat de werknemer met support van de leidinggevende in staat is zich zelf te ontwikkelen en de eigen duurzame inzetbaarheid te versterken.

Voor leidinggevende in kwestie

De leidinggevende leert:

 • bouwen aan wederzijds vertrouwen;
 • competenties van de medewerker te versterken.

Doel: bereiken dat de medewerker in staat is tijdig en effectief (preventieve) signalen af te geven, de dialoog aan te gaan en zelf ook verantwoordelijk te zijn voor eigen inzetbaarheid/productiviteit.

Programma training

De volgend leerpunten komen tijdens de training aan bod:

 • Inzicht in gedragsprofielen en drijfveren;
 • Motivatietechnieken (push- versus pull-motivatie);
 • Coachende gespreksvaardigheden;
 • Empoweren van de medewerker;
 • Motiverende doelen stellen.

Resultaat training

Aan het einde van deze training heeft de deelnemende leidinggevende een ontwikkelstap gezet in:

 • het vanuit vraagtechnieken in beweging zetten van de medewerker,
 • die vanuit eigen motivatie verantwoordelijkheden gaat oppakken,
 • om de eigen inzetbaarheid en productiviteit duurzaam te verhogen of te verbeteren.

Deskundigheid training

Een senior trainer met minimaal tien jaar ervaring over dit onderwerp verzorgt de training.

Hiermee waarborgen we dat voor zowel heel de deelnemersgroep als iedere individuele deelnemer een optimaal fundament wordt gelegd in:

 • Het kennen van de theoretische materie;
 • Het praktisch kunnen toepassen van de opgedane vaardigheden in de eigen werksituatie.

Locatie van de training

Deze incompany training kan worden gegeven in uw organisatie of op een andere door u gekozen externe locatie.

Wilt u starten met een goed gesprek met ons?

Wilt u in uw organisatie starten met goede gesprekken met uw werknemers? Start een goed gesprek met ons. Wij vertellen u graag meer wat deze training voor uw organisatie kan betekenen.