Menu Triangle
078 611 1048
CEREO helpt  bij WGA controle
Werkgever

WGA controle

Voor het beperken van de WGA-schadelasten

Met een WGA-controle focussen we ons op het verminderen van de WGA-lasten. Dat doen we door oud-werknemers met een WGA-uitkering te begeleiden in het vinden van een passende baan buiten de organisatie. Voor het beperken van WGA-schadelasten werken wij nauw samen met WGA Control. De specialisten van WGA Control zijn experts op juridisch, arbeidskundig en medisch vlak. Met systematische bezwaarprocedures realiseren zij in vrijwel alle gevallen een substantiële kostenbesparing