Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werknemer

Re-integratie

Wij bewegen u naar de juiste werkplek.

Mocht u onverhoopt langdurig ziek zijn, dan brengt dat veel veranderingen met zich mee. Binnen het re-integratietrjacte moet door u én uw werkgever worden voldaan aan de wet- en regelgeving Wet Verbetering Poortwachter. Wij kunnen u hierbij ondersteu...

Wij staan klaar voor re-integratie spoor 2

Voor welke re-integratietrajecten kunt u bij ons terecht?

Wij bieden de volgende re-integratietrajecten:

  • Re-integratie spoor 1: re-integreren bij uw eigen werkgever;
  • Re-integratie spoor 2: re-integreren bij een andere werkgever;
  • Re-integratie spoor 3: re-integreren van uit de WGA uitkering;
  • Re-integeratie specifiek voor BWW-ers.

Wanneer vindt welk re-integratietraject plaats?

Re-integratie spoor 1
Re-integratie 1e spoor vindt plaatst in uw eerste ziekte jaar, waarbij u kunt re-integreren bij uw werkgever in uw eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden.

Re-integratie spoor 2
Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer u kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart. Mocht al veel eerder blijken dat u niet meer kan terugkeren in een functie bij uw organisatie dan kan het 2e spoor traject al eerder worden ingezet.

Re-integratie spoor 3
Als u 2 jaar ziek bent geweest, volgt de WIA keuring bij UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt u in aanmerking voor een WGA uitkering. Om van uit deze uitkering weer begeleid te worden naar werk, kan een 3e spoor traject worden gestart. Dit kan worden gedaan door UWV of door uw werkgever. Als uw werkgever via UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt UWV de verantwoording voor de re-integratie van de werknemer over. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan blijft uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie voor de duur van maximaal 10 jaar.

Heeft u een Bovenwettelijke WW-regeling?

Voor maatwerk re-integratie voor BWW'ers werkt CEREO nauw samen met APG. Wanneer u gebruik maakt van de Bovenwettelijke WW-regeling (BWW), wilt natuurlijk alle energie en motivatie richten op het vinden van een nieuwe baan. APG ondersteunt u hierbij en neemt zoveel mogelijk werk uithanden bij de begeleiding naar een nieuwe baan. Mocht uit deze begeleiding blijken dat er een intensief re-integratietrajact nodig is, dan komt u in contact met CEREO. Wij zijn de gemandateerde opdrachtgever voor deze loopbaantrajecten.

Wat kan ik verwachten in een re-integratietraject?


Kort gezegd kent een traject de volgende stappen:

  • U krijgt een kennismakings- en intakegesprek;
  • Inventarisatie van de situatie en uw mogelijkheden;
  • Opstellen van plan van aanpak met alle stappen die noodzakelijk zijn om u aan een passende baan te helpen;
  • Versturen offerte voor akkoord aan werkgever op basis van het plan van aanpak;
  • U krijgt individuele begeleiding van een vaste coach;
  • Eindrapportage voor werknemer en werkgever (t.b.v. dossier).

Naast de individuele coaching kunnen er ook aanvullende modules worden ingezet. Bijvoorbeeld:

Wie verzorgt het begeleidingstraject?

Onze partners vullen lokaal zelf het traject samen met u in. Vorm en inhoud van het traject zijn echter altijd afgestemd op het eindresultaat.