Menu Triangle
078 611 1048
DSC05992-min
Trainingen

Sturen op verzuim en inzetbaarheid of verzuimreductie

Sturen op verzuim en inzetbaarheid of verzuimreductie

Onze trainingsaanpak kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het effectief voorkomen en reduceren van verzuim en het versterken van de inzetbaarheid van je medewerkers op lange termijn.

Verzuimtraining draagt bij aan een gezond en sterk team

Gedurende deze dag worden leidinggevenden getraind grip te krijgen en te vergroten op het beïnvloedbare deel van ziekteverzuim en inzetbaarheid van medewerkers. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de focus op verzuim & inzetbaarheid (preventie) of juist de reductie van verzuim. Het doel van de training is dat leidinggevenden het ziekteverzuim in hun team duurzaam kunnen verlagen en de inzetbaarheid op korte en lange termijn kunnen optimaliseren.

Verzuimtraining afgestemd op jouw organisatie

Onze training kenmerkt zich door een aanwijsbare bijdrage aan het reduceren van verzuim en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Vooraf brengen wij samen met jou precies in kaart hoe het beleid de praktijk ondersteunt, wat er al gedaan is en wat er nog nodig is om met onze trainingen tot het gewenste resultaat te komen. Dat resultaat wordt zichtbaar in reductie van financiële schadelast, maar vaak belangrijker nog: in een betere continuïteit en kwaliteit van het kernproces van de organisatie.

Wij bieden hiervoor een trainingsaanpak op maat, in lijn met de doelen, cultuur en processen van uw organisatie.

Hoofdlijnen van de verzuimtraining

Het programma van de verzuimtraining ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • wat is verzuim en in hoeverre is verzuim te beïnvloeden?
  • welke doelen heeft de organisatie en hoe kan ieder daar concreet zijn bijdrage in leveren?
  • wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in het verzuimproces?
  • wat is de impact van de wetgeving op de rol van de leidinggevende?
  • welke speelruimte heeft de leidinggevende en de organisatie?
  • welke valkuilen kent het verzuimproces en hoe ga je daar effectief mee om?
  • hoe versterk je je medewerker zodanig, dat zijn motivatie op termijn toeneemt en niet afneemt?
  • hoe voer je scherpe gesprekken over inzetbaarheid met de juiste mate van mensgerichtheid?
  • welke middelen en ondersteuning staan de leidinggevende ter beschikking?

Tijdens de trainingen wordt er met rollenspelen de vaardigheden geoefend in voorbereiden, voeren en evalueren van verzuim- en preventiegesprekken. Je leert risico's op toekomstig verzuim en uitval door verandering in inzetbaarheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Vanuit onze visie leggen we altijd de nadruk op het benutten van mogelijkheden en niet op het focussen van onmogelijkheden.

Je krijgt een verzuimtraining die "prettig prikkelend is".

In deze verzuimtraining houden we de spiegel voor en dat is gelijk het enige moment dat we tegenover je zitten. Daarna zitten we naast je en geven oplossingsrichtingen aan. We laten de deelnemers ruimte om deze vanuit hun eigen kwaliteiten te benutten en scherpen hun concrete handelen aan. We halen mensen niet uit hun comfortzone, maar helpen hen om deze te vergroten of te versterken.

In de trainingen zetten wij naast een trainer ook een trainingsacteur in, die de deelnemers in het oefenen van gesprekken leermomenten op maat biedt. De acteur heeft een match met de doelgroep en is gespecialiseerd in het thema inzetbaarheid en verzuim. We zetten hiervoor zeer diverse werkvormen in die veel gevarieerder zijn dan het 1-op-1 gesprek tussen deelnemer en acteur, waarbij de groep mee kijkt hoe de collega probeert het goed te doen. We creëren een stimulerende en uiteraard 100% veilige context. Respect voor het aangaan van de uitdaging om de eigen vaardigheden te versterken staat centraal.

Borgingsadvies verzuimtraining

Gedurende en na de training legt de trainer zaken vast die hij vertaalt in een borgingsadvies. Dit advies wordt met jou besproken en heeft tot doel om intern acties te ondernemen die er toe bijdragen dat de materie in praktijk blijft leven. Zodat je ook op langere termijn de resultaten blijft ervaren.

De rol van leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid

Wil je eerst meer praktische tips en verhelderende inzichten over de rol van leidinggevende bij verzuimpreventie en verzuimreductie?|
Lees dan ons artikel dat hierover is geschreven "De rol van leidinggevende bij verzuim en inzetbaarheid".

Praktische informatie

Groepsgrootte
De groepsomvang is gemaximeerd op 9 deelnemers, zodat iedere deelnemer ook genoeg ruimte heeft voor individuele vraagstukken en het oefenen hiermee.

Duur/tijd/locatie
De trainingen beslaan een aaneengesloten ochtend en middag en kunnen worden uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever of op een CEREO-trainingslocatie.

Trainers
Onze trainers zijn allen HBO+ opgeleid en zeer ervaren (> 15 jaar) in het verzorgen van trainingen binnen het domein van preventie, verzuim- en inzetbaarheid.