Menu Triangle
078 611 1048
DSC06144-min
Werkgever

Inzet arbeidsdeskundige

Tijdig advies voorkomt en reduceert verzuim

Benut een voorsprong in verzuimaanpak met de Vroegtijdige Inzet Arbeidsdeskundige (VIA)

Wil jij je als arbodienstverlener of werkgever onderscheiden in verzuimpreventie en verzuimreductie? En écht de verzuimcijfers én -kosten verlagen? Ontdek hoe het tijdig inschakelen van arbeidsdeskundig advies hier effectief aan bijdraagt.

Wacht niet, verminder verzuim

In ons praktijk als multidisciplinaire re-integratiedienstverlener constateren we dat vaak te lang wordt gewacht met de juiste interventies. Hierdoor wordt de kans op verzuimreductie gemist. De VIA interventie (Vroegtijdige Inzet Arbeidsdeskundige) is ons het antwoord daarop.

Tijdig starten met een inhoudelijk gesprek over loopbaankansen met een arbeids(des)kundige zet medewerkers aan tot positief denken over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op deze manier bereiken we resultaten die meer zijn dan de som der delen. Door onze expertise te bundelen, maken we samen het verschil in het beheersen van verzuim en het realiseren van duurzame re-integratie.

Onze klanten ervaren dat het eerder inzetten van preventieve en curatieve interventies leidt tot positieve resultaten in verzuimpreventie en duurzame re-integratie, met als logisch gevolg een lager risico op WIA-instroom. Onderzoek wijst bovendien uit dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen geld bespaart.

Proactieve verzuimaanpak

Onze proactieve aanpak richt zich op:

Deze verzuimaanpak houdt in dat we pro-actief samenwerken met casemanagers of verzuimbegeleiders om te kijken voor wie, wanneer en welke VIA interventies nodig zijn.

Bij verzuimpreventie blijft de casemanager de spin in het web, en in samenwerking adviseert de arbeids(des)kundige) over randvoorwaarden over het verzuim(preventie)beleid. ​

Bij verzuimreductie is de arbeids(des)kundige het eerste aanspreekpunt voor de casemanager. Op casusniveau adviseert de de arbeids(des)kundige over de benodigde interventies. De casemanager coördineert de inzet van de interventies voor re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter-richtlijnen. Alle interventies zijn gericht op belasting van de medewerker in relatie tot de functie.

team CEREO

VIA-interventies bij verzuimpreventie- en verzuimreductie

Onze arbeidsdeskundige expertise bestaat uit:

1. Ondersteuning bij verzuimbeleid

Zoals eerder genoemd denkt de arbeids(des)kundige graag met je mee over relevante onderdelen van het verzuimbeleid die samenhangen met mentale dan wel fysieke belastbaarheid van je werknemers. Denk hierbij aan :

2. Het goede gesprek tussen arbeidsdeskundige en medewerker

Een gesprek tussen medewerker en de arbeids(des)kundige kan worden ingezet in de volgende situaties:

 • ​Werknemer ervaart drempels (in termen van belasting) bij werk(hervatting)
 • Terugval in de werkzaamheden (in termen van: opbouw van uren, productiviteit, kwaliteit van werk)
 • Er is sprake van frequent verzuim

Werkwijze
De medewerker ontvangt voorafgaand aan het gesprek met de arbeids(des)kundige een link naar een vragenlijst (bijvoorbeeld Cahier 26 Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting​). Tijdens het gesprek wordt op basis van de vragenlijst dieper in gegaan op de knelpunten rondom de belastbaarheid van de functie en de belastbaarheid van de medewerker.

Hieruit volgt een verslag met de bevindingen en een advies over inzetbaarheid in eigen (aangepaste) of tijdelijk passende werkzaamheden.

3. Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek onderzoekt de arbeidsdeskundige of de werkplek goed is afgestemd op de werknemer. Dit kan preventief worden ingezet of bij reeds bestaande klachten. De arbeidsdeskundige beoordeelt of de huidige werkplek aanpassingen nodig heeft om onnodige (gezondheids)risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Aansluitend hierop krijg je een advies over eventuele verbeteringen aan de werkplek.

4. Quick-scan

De Quickscan kun je in de volgende situaties in zetten:

 • ​preventief bij een verwacht uitval
 • na (deel)herstel van een medeweker
 • bij frequent verzuim

De quickscan wordt uitgevoerd door een arbeids(des)kundige. Bij dit onderzoek heeft de arbeids(des)kundige een onafhankelijke rol als adviseur/coach. De arbeid(des)kundige gaat in gesprek met de werknemer, de werkgever en de casemanager om de situatie duidelijk te krijgen.

Eén van de adviezen die kan volgen, is het laten opstellen van een FML of inzetbaarheidsprofiel door de bedrijfsarts. Dit pad kan dus sneller verlopen dan de opgestelde tijdlijn van WvP, waarvij de FML pas in week 6 van het ziekte verzuim hoeft worden opgesteld.

Stappen

 • ​In beeld brengen probleemstelling vanuit het triagemoment en het overleg met de casemanager
 • De probleemsituatie in kaart brengen: vanuit een driegesprek met werknemer, werkgever en en casemanager
 • Dossierstudie: samen met de casemanager verzuimhistorie in beeld brengen
 • Je ontvangt een kort rapport, met beschouwing, advies (wat is nodig/wenselijk/mogelijk) en relevante afspraken

5. AD-scan

De AD-scan is uitgebreider dan de Quickscan en kan ook als aanvulling hierop worden gebruikt. De arbeidsdeskundige neemt bij dit onderzoek de rol van beoordelaar aan. De Arbeidsdeskundige gaat daarom ook in gesprek met de bedrijfsarts om meer zicht te krijgen op de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot belastbaarheid van het werk. Het heeft de voorkeur dat hier een FML of inzetbaarheidsprofiel voor beschikbaar is. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het werk binnen de organisatie te hervatten of dat er andere functiemogelijkheden zijn binnen de organisatie. Dit is een minder kostbare oplossing dan direct een volledig arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Deze scan is zeer geschikt voor middellang verzuim.

Binnen dit onderzoek worden tevens de volgende punten opgepakt:

 • Bespreekbaar maken van de werkhervattingsmogelijkheden in spoor 2 (Indien psychische belastbaarheid medewerker dit toe laat)
 • Vroegtijdige bewustwording over consequenties langdurig verzuim voor zowel werkgever als werknemer, zoals bijvoorbeeld de financiële consequenties of het eventuele afscheidsproces
 • Voorlichting over de voordelen van het ondernemen van vroegtijdige acties en de mogelijkheden hierin ten opzichte van de termijn die de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft.

Afsluitend aan het onderzoek ontvang je een kort rapport, met beschouwing, advies (wat is nodig/wenselijk/mogelijk) en relevante afspraken

6. Arbeidsdeskundig onderzoek

Is er twijfel of er wel benutbare mogelijkheden zijn voor de werknemer binnen je eigen organisatie, dan adviseren wij zo snel mogelijk een uitgebreid AD-onderzoek in te zetten. Dit kan al vanaf week 6 van het verzuim als de FML en het inzetbaarheidsprofiel tot je beschikking is. Met dit onderzoek wordt gekeken naar interne en externe mogelijkheden rondom de belastbaarheid. Ons advies is dit onderzoek al in te zetten, zodra er twijfel bestaat of re-integratie bij de organisatie wel mogelijk is. Natuurlijk kun je ook eerst starten met een AD-scan en indien nodig later aanvullen.

Uitgebreide informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek vind je op onze productpagina.

DSC08692

Adviezen die volgen uit VIA-interventies

​Uit een VIA-interventie kan een breed scala aan adviezen volgen. Dit kan de inzet van een andere VIA-interventie zijn (een vervolg interventie), een specifieke training of een meer strategisch advies. Om een beter beeld te schetsen hebben we hieronder een aantal mogelijke adviezen opgesomd.

VIA: Jouw sleutel tot verzuimbeheersing

Tijdig arbeidsdeskundig advies is ons inziens een belangrijke sleutel tot het effectief beheersen van verzuim. Met een proactieve aanpak kunnen wij samen werken aan het voorkomen en verminderen van verzuim en zorgen voor positieve effecten op verzuimcijfers, re-integratie, en het risico op WIA-instroom. Door expertises te bundelen, maken we samen het verschil! Wacht niet langer; ontdek de voordelen van VIA en laat je medewerkers denken in mogelijkheden.

Heb je momenteel een casus waarbij arbeidsdeskundig advies is gewenst of wil je met een arbeidsdeskundige werken aan verzuimpreventie, maak dan snel een afspraak voor een intake gesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 2 uur.

Als duidelijk wordt dat je doel niet wordt bereikt, verander dan niet je doel, verander je aanpak (Confusius)