Menu Triangle
078 611 1048
Leo Beekmans

Wanneer schakel je een arbeidsdeskundige in?

Het is de norm om pas een arbeidsdeskundige te raadplegen wanneer een werknemer al geruime tijd ziek is., vaak om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Je bent in zo’n geval helaas te laat om verzuim te voorkomen. Dat kan gelukkig anders: door tijdig arbeidsdeskundig advies in te winnen, verkort of voorkom je de ziekmeldingen binnen jouw organisatie. Hiermee bespaar je geld en verhoog je het werkgeluk binnen jouw team.

7 situaties waarin een arbeidsdeskundige jou kan ondersteunen

Om je een beter beeld te geven van het nut van arbeidsdeskundig advies, doorlopen wij hieronder 7 casussen waarin een arbeidsdeskundige jou kan ondersteunen.

  1. Een arbeidsdeskundig adviseur helpt je bij het (her)inrichten van je verzuimbeleid. Dat doet hij of zij door te toetsen of je huidige beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen en verkorten van verzuim.

  2. Er is sprake van een meningsverschil tussen werkgever en werknemer over de zwaarte van de functie. Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens samen met jou of een arbeidsdeskundig onderzoek hier objectief uitsluitsel over kan geven of dat er een ander middel nodig is, zoals arbeidsmediation of een capaciteitentest.

  3. De arbeidsdeskundige helpt je bij het herinrichten van de werkplek of arbeidsomstandigheden voor je werknemer. Dat wordt gedaan op basis van een werkplekonderzoek. Dit is een belangrijk middel, omdat goed functioneren niet alleen te maken heeft met de functie zelf, maar ook met de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

  4. Je werknemer heeft moeite het werk vol te houden wegens fysieke of gezondheidsklachten. Een arbeidsdeskundige adviseert je over de huidige capaciteiten van de werknemer en in hoeverre deze nog passen bij de zwaarte van de functie.

  5. De werknemer heeft zich ziek gemeld en de oorzaak is complex of onduidelijk. In plaats van te wachten tot de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert, voorziet de arbeidsdeskundige je reeds van advies. Hierdoor kun je snel schakelen en erger voorkomen.

  6. De werknemer is al enige tijd ziek en er is geen direct uitzicht op terugkeer naar het eigen werk. De werknemer heeft echter wel diverse andere arbeidsmogelijkheden. De arbeidsdeskundige brengt voor je in kaart welke mogelijkheden dat zijn en hoe die optimaal kunnen worden ingezet.

  7. De arbeidsdeskundige voert een verzuimdossiercheck uit om te ontdekken welke concrete stappen je kunt zetten om je verzuimtrajecten te stroomlijnen of te versnellen.

Betekent dit dat wij het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek bij langdurige ziekte als een zinloze exercitie beschouwen? Zeker niet! Dit onderzoek is erg belangrijk wanneer u een zieke werknemer in dienst hebt en deze optimaal wilt ondersteunen. Wij raden u echter wel aan om in aanvulling daarop met een preventieve bril naar verzuimkwesties binnen uw organisatie te kijken. Arbeidsdeskundig advies is daarvoor het perfecte middel.