Menu Triangle
078 611 1048
DSC06107-min
Assessments & Onderzoek

Kansenonderzoek re-integratie

Haalbaarheidsonderzoek én kort re-integratietraject in één.

Een haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet als niet zeker is of een re-integratie 2e spoor traject zinvol is. Ondertussen zijn er wel allerlei re-integratieverplichtingen waaraan moet worden voldaan. Met het Kansen Onderzoek Re-integratie helpen we hierbij tot er uitsluitsel is van UWV, dat meestal na twee maanden volgt.

Inhoud Kansen Onderzoek Re-integratie

Het pakket Kansen Onderzoek re-integratie bestaat uit:

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Re-integratie van twee maanden

Dit re-integratietraject bevat:

  • intakegesprek
  • Inventarisatie situatie o.b.v. FML en AD-onderzoek;
  • Beroepenanalyse
  • Rapportage

Dit traject voldoet aan alle UWV-verplichtigen;

Voordelen van een Kansen Onderzoek Re-integratie

  • Onderzoek én traject in één;
  • Verwachtingen duidelijk in beeld;
  • Kort traject, minder verzuimlasten.

Resultaat van het Kansen Onderzoek re-integratie

Je krijgt een rapport waaruit blijkt of je werknemer in staat is om te re-integreren en welke onderdelen hiervoor de meeste aandacht behoeven. Het rapport kan ook worden gebruikt als onderbouwing voor UWV als re-integratie niet mogelijk is, of bij een (vervroegde) aanvraag IVA. Daarnaast worden alle re-integratieverplichtingen geborgd.

De vervolgstap van een Kansen Onderzoek Re-integratie?

Na uitsluitsel van UWV wordt het re-integratietraject afgesloten (een tweede spoor traject blijkt niet haalbaar) of verlengd (het tweede spoor traject wordt verder vervolgd).