Menu Triangle
078 611 1048
Sppor twee re-integratie CEREO

Re-integratie spoor 2

Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart. Mocht al veel eerder blijken dat uw werknemer niet meer kan terugkeren in een functie bij de organisatie dan kan het 2e spoor traject al eerder worden ingezet. Binnen het re-integratietraject tweede spoor moet door werknemer én werkgever worden voldaan aan de wet- en regelgeving Wet Verbetering Poortwachter.