Menu Triangle
078 611 1048
Sppor twee re-integratie CEREO

Re-integratie spoor 2: re-integreren bij een andere werkgever

Een re-integratie tweede spoor wordt ingezet wanneer een zieke werknemer niet kan terugkeren naar het eigen werk of naar een baan binnen de eigen organisatie. Het traject is daarom gericht op het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Het eerste spoor blijft hier altijd parallel aan lopen. Ben je benieuwd hoe zo’n traject eruitziet? En wil je weten welke voorwaarden hieraan zijn verbonden? Je leest er alles over op deze pagina.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Wanneer een werknemer uitvalt door ziekte, kan deze na enige tijd vaak gewoon terugkeren naar de eigen functie. Toch is dit niet altijd het geval. Het komt ook voor dat een zieke werknemer niet langer in staat is om terug te keren naar de oude functie.

In een dergelijke situatie is het soms mogelijk om de werknemer aangepast werk te bieden. Jobcarving kan hier bijvoorbeeld enorm bij helpen. Wanneer er voor de werknemer echter geen mogelijkheden zijn om binnen de eigen organisatie te re-integreren, moet er gezocht worden naar passend werk bij een andere werkgever. Een re-integratie tweede spoor moet dan worden ingezet.

Wanneer wordt een spoor 2-traject ingezet?

Een re-integratie tweede spoor wordt ingezet wanneer een zieke werknemer geen uitzicht heeft op terugkeer naar het eigen werk en wanneer een re-integratie bij de huidige werkgever niet meer mogelijk is. Vaak is hier reeds een eerste spoor re-integratietraject aan vooraf gegaan, maar is dit niet vruchtbaar gebleken. Bovendien wordt bij twijfel over een spoor 1-traject een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet. Dit zou al kunnen na 6 weken nadat in week 6 een Functie Mogelijkhedenlijst (FML) is opgesteld. Het inzetten van een spoor 2-traject is wettelijk verplicht en wordt op z’n laatst na 52 weken arbeidsongeschiktheid ingezet.

Soms komt het voor dat een tweede spoor-traject niet tot passend werk leidt bij een andere werkgever. Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, volgt dan een zogenaamde WIA-keuring. Je leest daar meer over op onze pagina over re-integratie 3e spoor.

Infographic Start 2e spoor

Wat kun je van een tweede spoor-traject verwachten?

Een spoor 2 re-integratietraject neemt gemiddeld 9 tot 12 maanden in beslag. Tijdens dit traject komen de volgende zaken aan bod komen:

  • Een intakegesprek om te ontdekken wat de situatie is en waar mogelijke kansen liggen op de arbeidsmarkt.
  • Plan van aanpak met alle stappen die noodzakelijk zijn om de werknemer aan een passende baan te helpen.
  • Een uitgebreide loopbaanoriëntatie om de kansen en wensen van de werknemer op elkaar af te stemmen. Een re-integratieassessment is een optie om het traject mee uit te breiden, maar maakt er geen standaard onderdeel van uit.
  • Persoonlijke coaching, sollicitatietrainingen en een gezamenlijke verkenning van de arbeidsmarkt. Ook jobhunting maakt hier onderdeel van uit.
  • Advies over scholing, omscholing, ondernemerschap, vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats en diverse andere mogelijkheden die de kans op een inkomen, een baan of relevante werkervaring vergroten.

Dit alles wordt gedaan met oog op de wettelijke richtlijnen voor re-integratietrajecten. Deze staan onder meer beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter.

Wanneer kies je voor een online re-integratie traject?

Als de verzuimkwestie zich daar toe leent en de werknemer computervaardig is, kun je ook kiezen voor "Tweede Spoor Online".

Goedkoper, net zo effectief, flexibeler én minder reistijd.

Re-integratie spoor 2 online

Waarom is de hulp van een re-integratiebureau belangrijk?

Veel werkgevers huren een onafhankelijk re-integratiebureau in om het traject in goede banen te leiden. Dit is erg belangrijk, want binnen een spoor 2-traject moeten zowel de werkgever als de werknemer voldoen aan de zojuist genoemde wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit wordt ook wel een inspanningsverplichting genoemd.

Veel werkgevers hebben geen parate kennis over deze wetgeving. Een re-integratiebureau heeft dat gelukkig wel en kan de werkgever en werknemer daarin ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld dat UWV zeer kritisch is in haar oordeel over de wijze waarop je re-integratietraject verloopt? En wist je dat er bij onvoldoende inzet en activiteiten een loonsanctie kan volgen? Om problemen te voorkomen, is het daarom essentieel dat er professionele rapportages worden opgesteld waarin de voortgang van het re-integratietraject nauwlettend wordt vastgelegd.

Vraag Cereo om vrijblijvend advies

Als re-integratiebureau helpt Cereo je graag bij het opzetten van een re-integratietraject tweede spoor. Meer weten over hoe wij je hierin kunnen helpen? We staan voor je klaar met vrijblijvend en deskundig advies.