Menu Triangle
078 611 1048
Jan-Jaap van Ingen in gesprek

Functionele mogelijkheden lijst (FML): de complete uitleg

Wat is een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)?

Een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een veel gebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen.

De FML wordt opgesteld door de verzekeringsarts of bedrijfsarts. De arts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogenaamde normaalwaarde. De normaalwaarde geeft aan wat de 'gemiddelde Nederlander' tussen de 16 en 65 jaar zou moeten kunnen.

Een Functionele Mogelijkheden Lijst bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. Het document gebruikt de bedrijfsarts (of verzekeringsarts) om te beoordelen of de belastbaarheid van iemand past bij de werkbelasting van taken en functies.

Op basis van deze FML wordt de re-integratie vormgegeven en wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Deze inzetbaarheidslijst gebruikt de arbeidsdeskundige bij het arbeidsdeskundig onderzoek om functies uit te zoeken die vallen binnen de belastbaarheid en die passen bij de opleiding en ervaring van de werknemer.

6 punten die de belastbaarheid bepalen binnen een FML

De belastbaarheid wordt bepaald aan de hand van 6 categorieën:

  1. Persoonlijk functioneren: kan de werknemer bijvoorbeeld zelf een taak uitvoeren en wat is de hoogte van het handelingstempo in het uitvoeren van deze taak;
  2. Sociaal functioneren: hoe goed kan een werknemer bijvoorbeeld omgaan met conflicten en kan hij of zij samenwerken;
  3. Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen / normaal toelaatbare arbeidsomstandigheden;
  4. Dynamische handelingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm;
  5. Statische houdingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer bijvoorbeeld bij geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk;
  6. Werktijden: Hoeveel uur kan een werknemer werken? het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal.

Bron: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Gratis whitepaper over onderzoeken bij Re-integratie

FML is slechts één onderzoek dat wordt ingezet bij re-integratie. Er zijn meer onderzoeken die helpen de persoonlijke situatie van de werknemer in relatie tot hun werk duidelijk in kaart te brengen. In ons whitepaper "Beperkingen en mogelijkheden bij re-integratie" leggen we je alles uit over de werking, het nut en de toepassing van de belangrijkste onderzoeken die worden ingezet bij re-integratie. De volgende onderzoeken komen hierbij aan bod:

  • FML;
  • Haalbaarheidsonderzoek;
  • AD-onderzoek;
  • Re-integratieassessment.

Laat je gegevens hieronder achter en ontvang de whitepaper in je mailbox.