Menu Triangle
078 611 1048
Jan-Jaap van Ingen coach en eigenaar CEREO

tweede-spoor-transitievergoeding

Tweede spoor en transitievergoeding: zo zit het

Wanneer een werknemer ontslagen wordt, heeft die in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Maar hoe zit dat als de werkgever langdurig ziek of arbeidsongeschikt is en in een spoor 2 re-integratietraject zit? Wij merken dat zowel werknemers als werkgevers hier de nodige vragen over hebben. Daarom vind je op deze pagina een heldere uitleg over de regels en richtlijnen.

Krijgt een werknemer transitievergoeding bij tweede spoor re-integratie?

Wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, verloopt na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Het dienstverband mag in dat geval worden beëindigd, waarna een werknemer een WIA-aanvraag kan doen bij UWV. De werknemer heeft in dat geval recht op een transitievergoeding.

Wanneer heeft de werknemer geen recht op transitievergoeding bij 2e spoor?

Om de loondoorbetalingsverplichting stop te zetten, moet eerst de ontslagaanvraag worden goedgekeurd. Dat gebeurt nadat UWV met behulp van het door de werkgever opgestelde re-integratiedossier bepaalt dat beide partijen hebben voldaan aan de re-integratieverplichtingen die in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) zijn opgesteld.

Wanneer UWV besluit dat je als werkgever onvoldoende hebt bijdragen aan de re-integratie, wordt de loondoorbetalingsverplichting met één jaar verlengd. Blijkt tijdens het re-integratietraject dat de werknemer op zijn of haar beurt tekort is geschoten in de inspanningen om te re-integreren? Dan mag de werkgever sancties opleggen en kan die in het uiterste geval zelfs besluiten om het contract met de werknemer te ontbinden. In dat laatste geval vervalt voor de werknemer het recht op transitievergoeding.

Er zijn dus diverse situaties waarin het recht op transitievergoeding bij 2e spoor vervalt:

  • De werknemer heeft onvoldoende bijgedragen aan de re-integratie
  • De werknemer wordt ontslagen wanneer hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Er zijn situaties denkbaar waarin de werkgever financieel niet in staat is de transitievergoeding te betalen. Dat betekent echter niet dat de transitievergoeding vervalt. Er treden dan andere opties in werking, zoals betaling in termijnen. Ook kan de werkgever de werknemer helpen om op zeer korte termijn een soortgelijke baan te vinden, waardoor de werknemer financieel niet in moeilijkheden komt, ook al krijgt die geen transitievergoeding uitgekeerd.

Krijgt de werkgever compensatie voor de transitievergoeding?

Omdat een re-integratietraject op zichzelf al een flinke investering vergt, heeft de werkgever recht op een financiële compensatie voor de transitievergoeding. Dit is geregeld in de compensatieregeling transitievergoeding. Houd er rekening mee dat je alleen gebruik mag maken van deze compensatieregeling wanneer je aan diverse voorwaarden voldoet:

  • De werknemer is ontslagen als gevolg van langdurige ziekte
  • De werknemer heeft wettelijk recht op een transitievergoeding
  • De werkgever heeft de transitievergoeding uitgekeerd aan de werknemer

Ook moet je als werkgever het volgende kunnen aantonen:

  • Je beschikt over een ontslagvergunning van UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter
  • Je beschikt over een beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de werknemer wegens langdurige ziekte is ontslagen (dit geldt alleen wanneer het een ontslag met wederzijds goedvinden betreft)
  • Je beschikt over een berekening van de hoogte van de transitievergoeding en kunt aantonen hoe je die berekening hebt opgesteld
  • Je beschikt over een bankafschrift waaruit blijkt dat de transitievergoeding reeds is voldaan

Hoe weet je of je aan de regels voor re-integratie voldoet?

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, is het belangrijk om tijdig met een re-integratietraject te starten. Dit is niet alleen verplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter (Wvp), maar is ook essentieel om de kans op herstel te bevorderen en stap voor stap te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Bij een re-integratietraject komt een hoop kijken. Er zijn veel regels en richtlijnen waar je als werkgever aan moet voldoen. Slaag je daar niet in? Dan worden er mogelijk sancties opgelegd vanuit UWV. Je loondoorbetalingsverplichting kan bijvoorbeeld met een jaar worden verlengd, waardoor je financieel in zwaar weer terechtkomt. Dit is noch in jouw belang, noch in dat van je zieke werknemer.

Landelijke Dekking CEREO

Cereo biedt landelijke dekking voor re-integratievraagstukken

Wil je zeker weten dat je aan alle richtlijnen van de Wvp voldoet (en eventueel gebruik kunt maken van de compensatieregeling transitievergoeding)? En wil je de kans op herstel voor je zieke werknemer maximaliseren? Dan helpt CEREO je graag op weg. Wij bieden landelijke dekking voor re-integratietrajecten en bieden persoonlijke ondersteuning bij het inrichten, uitvoeren en afronden van re-integratietrajecten in spoor 1, spoor 2 en spoor 3.

CEREO beschikt over ervaren re-integratiebegeleiders die je helpen om grip te krijgen op de ontwikkeling van mensen binnen jouw organisatie - ook wanneer je werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt. Wij kiezen samen met jou voor een persoonlijke aanpak waarin oprechte interesse voor het welzijn van organisaties en medewerkers centraal staat.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Of heb je vragen over tweede spoor en transitievergoeding? Dan staan onze experts voor je klaar met vrijblijvend advies.