Menu Triangle
078 611 1048
DSC06025-min
Artikelen

Een werkervaringsplaats is hét middel voor duurzame re-integratie

Een werkervaringsplaats is hét middel voor duurzame re-integratie

Wanneer een werknemer na langdurig verzuim re-integreert op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat de re-integratie vlot verloopt en leidt tot duurzame inzetbaarheid. Dat wil zeggen dat de werknemer zich niet overbelast en stap voor stap werkt aan zijn of haar terugkeer op de werkvloer. Hiermee wordt de kans op nieuwe uitval beperkt.

In dit artikel ontdek je dát en hoe een werkervaringsplaats het ideale middel is om de duurzame inzetbaarheid van re-integrerende werknemers te bevorderen. Ook kom je te weten welke rol jij daar als werkgever in kunt spelen en wat de voordelen zijn van een werkervaringsplek voor jouw organisatie.

Wat is de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en een werkervaringsplaats?

Een re-integratietraject is gericht op de duurzame terugkeer van werknemers op de arbeidsmarkt. Vaak vindt deze terugkeer plaats na langdurig verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hier kunnen fysieke, maar ook mentale oorzaken aan ten grondslag liggen. Als re-integratiespecialist is het voor CEREO van essentieel belang dat de re-integratie van een werknemer stapsgewijs verloopt. Het is immers niet zomaar mogelijk om van complete arbeidsongeschiktheid naar een baan van veertig uur per week te gaan.

Om de kans op duurzame inzetbaarheid te vergroten, maken we regelmatig gebruik van werkervaringsplaatsen. De cliënt krijgt dan de kans om gedurende een korte periode te wennen aan het werkende leven. Ook kan die hierdoor arbeidsritme opbouwen, ontdekken of het werk bij hem of haar past en of die zich thuis voelt binnen het team en de bedrijfscultuur. Soms blijkt er zo’n goede match te zijn dat de werknemer een contract krijgt aangeboden.

Voordat we dieper ingaan op de relatie tussen duurzame re-integratie en een werkervaringsplaats, is het belangrijk om te ontdekken wat deze termen precies betekenen en wat het jou als organisatie oplevert. Hieronder vind je daar een uitleg over.

Hoe een werkervaringsplaats een win-winsituatie oplevert

Een werkervaringsplek heeft voordelen voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor je organisatie. Hieronder leggen we je uit wat deze voordelen zijn.

1. Voordelen voor de cliënt die re-integreert

Dankzij een werkervaringsplek kan een werkzoekende nieuwe werkervaring opdoen in een richting die naar verwachting bij hem of haar past. Een werkervaringsplaats helpt werkzoekenden om hun belastbaarheid te ontdekken, aan een goed arbeidsritme te werken en te ontdekken of de werkplek bij hem of haar past. De duurzame inzetbaarheid wordt hierdoor vergroot.

Een werkervaringsplek is een effectief middel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en na een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid weer aan de slag te gaan. Mede om die reden worden werkervaringsplaatsen vaak ingezet tijdens een tweede-spoortraject voor re-integratie. Ook voor mensen die na een UWV-uitkering aan de slag gaan op de arbeidsmarkt, is een werkervaringsplaats een uitstekende keuze. Is er bij deze laatste groep uitzicht op een contract, dan noemt UWV het dit ook wel een proefplaatsing. Hiervoor moet toestemming worden verkregen van UWV zelf.

Veel mensen denken dat een werkervaringsplek als doel heeft om een arbeidscontract te krijgen, maar dit is niet het geval. Veel organisaties binnen ons eigen netwerk hebben bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen die steeds weer door een andere re-integrant worden ingevuld.

2. Voordelen voor jouw organisatie

Door je werknemer ergens werkervaring op te laten doen, vergroot je de succeskansen van het re-integratietraject. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot een korter re-integratietraject. Daarnaast is het een blijk van goed werkgeverschap. Ook laat je als organisatie zien dat je meewerkt aan de re-integratie-inspanningen die nodig zijn om je werknemer aan het werk te krijgen.

Dit zijn de 4 speerpunten van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een term die duidt op het inzetbaar houden van werknemers voor de lange termijn. Het doel van duurzame inzetbaarheid is om het werkgeluk van werknemers te vergroten, het risico op verzuim te verkleinen en een vitale, gezonde en inclusieve werkplek te creëren.

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met duurzame inzetbaarheid. Het verloop binnen de organisatie wordt hierdoor kleiner en werknemers voelen zich thuis op de werkvloer. Door proactief te werken aan duurzame inzetbaarheid binnen je bedrijf, houd je je werknemers optimaal inzetbaar en vergroot je hun dynamiek.

Om een verzuimende werknemer duurzaam inzetbaar te maken, is een werkervaringsplek een uitstekend middel. We spreken overigens pas van duurzame inzetbaarheid wanneer die inzetbaarheid voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  1. De werknemer is fysiek, mentaal en financieel gezond.
  2. De werknemer heeft werk dat past bij zijn of haar drijfveren, ambities, normen en waarden.
  3. De werknemer ervaart verbondenheid dankzij een goede werksfeer en een passende bedrijfscultuur.
  4. De werknemer heeft grip op de eigen loopbaanontwikkeling en weet daarin de juiste keuzes te maken.

Waarom duurzame inzetbaarheid tijdens een re-integratietraject belangrijk is

Een re-integratietraject is bedoeld om een werknemer na langdurig verzuim te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. De belastbaarheid van de werknemer wordt hierdoor uitgebreid getoetst. Je kunt dit zien als een soort praktijktest waarin je ontdekt of er duurzame loopbaanperspectieven mogelijk zijn. Om te voorkomen dat de werknemer opnieuw uitvalt, is het belangrijk het re-integratietraject stap voor stap te laten verlopen.

De coaches van CEREO helpen werknemers om op veilige en verantwoorde wijze werkfit te worden. De verantwoordelijkheid daarvan ligt niet alleen bij ons, maar ook bij de werknemer zelf. Ook andere betrokkenen dragen hieraan bij. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de budgetcoach, de psycholoog en de bedrijfsarts.

Om de kans op duurzame inzetbaarheid te maximaliseren, verzorgt CEREO een intensief, actief en effectief re-integratietraject. Dit traject bestaat uit intensieve coaching, het uitvoeren van diverse loopbaantesten, het bieden van sollicitatiebegeleiding en natuurlijk ook jobhunting. Maar ook een re-integratieassessment behoort tot de mogelijkheden. Aan de hand hiervan ontdekken we wat de belastbaarheid is van de werknemer en wat zijn of haar wensen zijn voor de toekomst. Een werkervaringsplaats is een onmisbaar middel in dit traject.

Dankzij het werkervaringstraject krijgt de werknemer een goed beeld van wat die wil, kan én van wat die nodig heeft. De vier eerdergenoemde voorwaarden van duurzame inzetbaarheid zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De 4 voordelen van een werkervaringsplek (voor cliënten en werkgevers)

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers stapsgewijs op te bouwen, is een werkervaringsplek een goed middel. Dankzij een werkervaringsplaats bied jij als werkgever de re-integrerende werknemer een werkplek die bijdraagt aan het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid.

1. Het bevordert de fysieke, mentale en financiële gezondheid

De eerste voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is dat de werknemer fysiek en mentaal gezond is. Wanneer je als werknemer in een re-integratietraject zit, is dit vaak beperkt het geval. Praktijkervaring in de vorm van een werkervaringsplek kan in zo’n geval helpen om het herstel van de werknemer te bevorderen.

Tijdens het werkervaringstraject kan de belastbaarheid en het opbouwen daarvan in de praktijk worden getest en getoetst. Dit geldt op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Je krijgt hierdoor een duidelijk beeld van wat haalbaar is voor de werknemer. Je kijkt daarbij naar de aard van het werk, maar ook naar de werkomgeving, de werkdruk, de werktijden en het takenpakket.

Naast fysieke en mentale gezondheid, is ook de financiële gezondheid van de cliënt van belang. Een werkervaringsplaats geeft de cliënt weer vertrouwen en perspectief op nieuw werk en daarmee eigen invloed op zekerheid van inkomen.

2. Het leidt tot werk dat past bij de drijfveren van de cliënt

Tijdens een werkervaringstraject ontdekt de cliënt of het werk past bij zijn of haar drijfveren, ambities, normen en waarden. Dit heeft te maken met het werk zelf, maar ook met de missie en visie van het bedrijf en de rol die de cliënt hierin speelt. Hoe meer de werknemer zich op zijn plek voelt, hoe meer positieve energie die ervaart. Dit werkt bevorderend voor het herstel en vergroot daardoor de duurzame inzetbaarheid.

Tijdens een werkervaringstraject krijgt de werknemer de kans om op ongedwongen wijze te ontdekken of zijn of haar drijfveren matchen met de branche of het type organisatie. In de meeste gevallen is dit heel succesvol. Dat is mede te danken aan het uitgebreide re-integratietraject dat hieraan voorafgaat. CEREO zorgt ervoor dat de cliënt een werkervaringsplek krijgt aangeboden die past bij zijn of haar voorkeuren. Dit wordt onder meer bepaald aan de hand van de eerder genoemde coachingssessies en loopbaantesten.

3. Het creëert verbondenheid op de werkvloer

Bij CEREO willen we dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Verbondenheid tussen collega’s onderling speelt daarin een centrale rol. Dankzij een werkervaringsplek ontdekt de cliënt binnen enkele weken of maanden of die een match vormt met het team, de werkgever, het management en eventuele klanten. Ook de bedrijfscultuur speelt hierin een belangrijke rol.

Die verbondenheid is ook voor de werkgever belangrijk. Als werkgever wil je immers cliënten aannemen die passen binnen de bedrijfscultuur. Tijdens het werkervaringstraject ontdek je of de cliënt een match vormt met je bedrijf. Ook hiervoor geldt weer dat die kans groot is: bij CEREO letten we er namelijk goed op dat de werknemer aan een werkervaringsplek wordt gekoppeld die past bij zijn of haar wensen en behoeften.

We willen nogmaals benadrukken dat een werkervaringsplek beslist niet hoeft te leiden tot een arbeidscontract. Het is ook prima mogelijk om een werkervaringsplek te laten invullen door steeds weer andere cliënten die re-integreren. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld drie maanden werkervaring opdoen binnen eenbedrijf en vervolgens solliciteren naar een andere functie.

4. Het biedt grip op de loopbaanontwikkeling

Wanneer een cliënt werkervaring opdoet via een werkervaringsplaats, leidt dat tot nieuwe inzichten. De cliënt wordt zich bewust van zijn of haar kunnen en ontdekt waar de grenzen liggen. Dat leidt tot zelfvertrouwen en biedt de werknemer meer grip op de loopbaanontwikkeling.

Deze inzichten bieden de cliënt voldoende perspectief op het verdere verloop van de carrière, ongeacht waar die carrière zich uiteindelijk voltrekt. Voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer is grip op de loopbaanontwikkeling dankzij een werkervaringsplek een centraal thema.

Zo helpt CEREO met het aanbieden van werkervaringsplekken

Een werkervaringsplaats is geen magische oplossing om een werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Toch streven we er bij CEREO altijd naar om dit te bereiken. Dat doen we binnen de kaders van de wet- en regelgeving zoals die door UWV is opgesteld.

Die wet- en regelgeving vormt een belangrijke leidraad in de keuzes die we maken. Volgens UWV is een baan passend wanneer die aansluit bij de capaciteiten, kennis en vaardigheden van de cliënt. Zodra dit het geval is, is de re-integrerende medewerker verplicht het aangeboden werk te accepteren. En dat is logisch, want een van de doelen van re-integratie is dat de werknemer een duurzaam inkomen kan verwerven. Dit ligt ook in lijn met de eerste voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid: fysiek, mentaal én financieel gezond worden.

Binnen de kaders van wat er mogelijk is, zoekt CEREO altijd naar een baan of werkervaringsplaats die écht past bij de werknemer. Hierdoor is de kans op succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid het grootst. Mede om die reden zijn organisaties die werkervaringsplaatsen bieden zo belangrijk voor ons.

Een werkervaringsplaats is hét middel voor duurzame re-integratie

Team CEREO

Werkervaringsplek voor jouw werknemer: CEREO helpt je verder

Zoek je een re-integratiepartner die alles in het werk stelt om jouw verzuimende werknemer weer duurzaam aan het werk te krijgen? Bij CEREO ben je van harte welkom om een werknemer aan te melden voor een re-integratietraject. Je helpt je werknemers om weer grip te krijgen op hun loopbaan en om stap voor stap te voldoen aan de vier voorwaarden van duurzame inzetbaarheid.

Een werkervaringsplaats is hét middel voor duurzame re-integratie

Handig om te weten

Moet er eerst nog een AD-onderzoek plaatsvinden? Deze kun je ook bij ons aanvragen. Je ontvangt 150 euro korting op een 2 spoor traject na uitvoering van het AD-onderzoek.