Menu Triangle
078 611 1048
DSC06329-min (1)

Re-integratie 2e spoor en ontslag: hoe zit dat?

Een re-integratie tweede spoor leidt doorgaans tot ontslag bij de huidige werkgever. Dat komt omdat de zieke werknemer tijdens het re-integratietraject een passende baan vindt bij een andere werkgever. Maar wat betekent dit voor de ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd? En wat zijn de rechten, plichten en compensaties voor werkgevers? Je ontdekt het op deze pagina.

Ontslag tijdens een re-integratie 2e spoor

Wanneer een zieke werknemer in een tweede spoor re-integratietraject terechtkomt, gaat die onder begeleiding op zoek naar passend werk buiten de organisatie. Dat komt omdat de betreffende werknemer wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid niet in staat is om terug te keren naar het oude werk en ook niet in staat is om een andere passende functie te krijgen binnen het bedrijf.

Na het vinden van passend werk bij een andere organisatie, volgt het definitieve ontslag van deze werknemer. Toch is ontslag niet inherent aan een spoor 2-traject. Het is namelijk ook mogelijk dat de belastbaarheid van de zieke werknemer in positieve veranderd. In zo’n geval is een spoor 1-traject alsnog haalbaar en kan de werknemer binnen de betreffende organisatie aan het werk blijven.

Is een ontslagvergoeding vanuit de werkgever verplicht?

Sinds enkele jaren is een transitievergoeding vanuit de werkgever verplicht wanneer een werknemer ontslagen wordt. Of een werknemer een tijdelijk of vast dienstverband heeft, is hier niet op van invloed. Wel kan de reden van ontslag hier invloed op uitoefenen. Ontslag na een tweede spoor-traject betekent dat de werknemer in kwestie recht heeft op een ontslagvergoeding vanuit de werkgever. Voor meer informatie over de regels hiervan, kun je de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) raadplegen op de website van de Rijksoverheid

Mogen re-integratiekosten in mindering worden gebracht op de ontslagvergoeding?

Het is volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet toegestaan om de verplichte kosten voor het re-integratietraject in mindering te brengen op de ontslagvergoeding. Dat komt omdat deze kosten niet zomaar op de werknemer mogen worden verhaald. Dit betekent dat de ontslagvergoeding voor de werknemer intact blijft, ongeacht de hoogte van de verplichte re-integratiekosten.

DSC06116-min

Regeling Compensatieregeling Transitievergoeding

Om werkgevers tegemoet te komen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer, is de Regeling Compensatieregeling Transitievergoeding in het leven geroepen. Deze regeling bestaat sinds 1 april 2020 en helpt werkgevers om hun ontslagvergoedingskosten te compenseren.

Een van de voordelen van deze regeling is dat die financieel voordelig is voor werkgevers die aan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte hebben voldaan. Deze loondoorbetalingsverplichting is gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid verplicht en bedraagt minimaal 70 procent van het loon van de werknemer. Het komt regelmatig voor dat deze met een jaar verlengd wordt omdat werkgevers niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting tijdens een re-integratietraject. Deze inspanningsverplichting staat beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter.

Zo bereken je de hoogte van de ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en van het laatst betaalde maandsalaris dat de werknemer in kwestie verdiende. Om de hoogte van deze ontslagvergoeding te berekenen, kun je gebruik maken van meerdere formules. Je gebruikt allereerst de formule voor het berekenen van volle dienstjaren. Vervolgens vul je dit aan met de formule voor de resterende diensttijd. Hieronder vind je hoe dat werkt:

Formule voor volle dienstjaren

aantal dienstjaren x (⅓ x bruto maandsalaris)

Formule voor resterende diensttijd

*(bruto salaris over resterend deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) x (⅓ x bruto maandsalaris / 12)*

De ontslagvergoeding bedraagt een bruto bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Het is voor de werknemer belangrijk hier rekening mee te houden. Ook voor de werkgever is het goed hiervan op de hoogte te zijn.

Advies nodig over re-integratie? Cereo helpt je verder

Cereo voorziet je graag van advies over al je re-integratie-inspanningen. Dat doen we voor werkgevers én voor werknemers. Wil je ons vrijblijvend een vraag stellen? Of heb je professionele ondersteuning nodig van een re-integratiebureau? Neem dan gerust contact met ons op.