Menu Triangle
078 611 1048
CEREO helpt bij het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers

Behouden en ontwikkelen van werknemers

Op de werkvloer zijn stabiele arbeidskrachten nodig. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat werknemers zich op hun plek voelen en dat het werk hen professioneel maar ook persoonlijk laat groeien. Om het welzijn en de tevredenheid van werknemers te waarborgen, moet er met regelmaat ingezoomd worden op de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Ook met het oog op veranderingen in een organisatie of de individuele ambities van de werknemer. Wij kennen het belang van het behouden en ontwikkelen van de juiste mensen en zetten ons in om werknemers binnen je organisatie te laten floreren. In de huidige functie of in een andere functie die zij binnen het bedrijf ambiëren. Wij bieden diverse diensten.

1. Maatwerkpakketten voor verzuimpreventie en verzuimreductie

CEREO helpt organisaties verzuim te voorkomen en te reduceren op basis van zogeheten co-creatie. Samen – met jullie en onze schouders er onder - kunnen we jullie verzuim analyseren en de stuurbaarheid bepalen. Samen kijken we welke oplossingen nodig zijn om bepaalde groepen medewerkers inzetbaar te houden of te activeren om verzuim te verkorten of te beëindigen.

Deze co-creatie maken wij mogelijk met een keuze uit 4 verzuimpakketten. Op deze manier bieden wij oplossingen passend voor iedere organisatie met ieder haar eigen wensen, capaciteiten en investeringsmogelijkheden.

Richard van de Wijngaart - CEREO

2. Trainingen

Met onze trainingen leren mensen in je organisatie over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en sociale veiligheid op de werkvloer. Het beoogde inzicht is dat er een collectief streven ontstaat naar een veilige, stimulerende arbeidsomgeving waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling.

3. Ontwikkelassessments

Om passende doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie te vinden, is een ontwikkelgericht assessment een ideale tool. Hiermee brengen we in kaart waartoe de medewerker in staat is, wat bij hem of haar past en in hoeverre dat in lijn ligt met de behoeftes van de organisatie.

4. Loopbaanoriëntatieassessments

Het (her)oriënteren op beroepsmogelijkheden is een proces dat zorgvuldig moet worden gecoördineerd. Om medewerkers hierin te begeleiden, maakt CEREO gebruik van een loopbaanoriëntatie-assessment. Tijdens zo’n assessment wordt er een zorgvuldig profiel opgesteld van de wensen, behoeften en talenten van de medewerker, zodat naderhand eenvoudig een match kan worden gevonden met een nieuwe functie binnen de organisatie. Lukt dat niet, dan kan de medewerker indien gewenst worden ondersteund met bijvoorbeeld een outplacementtraject.

5. Loopbaancoaching

Om de inzetbaarheid van de medewerker in kaart te brengen en te verhogen, gaan we aan de slag met loopbaancoaching. Deze vorm van coaching helpt werknemers te ontdekken waar hun kansen liggen en welke stappen zij moeten zetten om daar te komen. Loopbaancoaching heeft een proactief en ontdekkend karakter, waardoor ook werknemers die nog zoekend zijn naar wat ze willen, er baat bij hebben.

Leo Beekmans - partner CEREO

6. Extern vertrouwenspersoon

Om de sociale veiligheid, de privacy en het geestelijk welzijn van werknemers te waarborgen, is het belangrijk dat zij met een onafhankelijk en objectief persoon in gesprek kunnen gaan. CEREO stelt daarom een vast extern vertrouwenspersoon beschikbaar aan medewerkers die daar behoefte aan hebben.

Vertrouwenspersoon woordwolk

7. Arbeidsmediation

Om een arbeidsconflict of de dreiging daarvan snel en effectief te ondervangen, biedt CEREO passende begeleiding in de vorm van arbeidsmediation. Deze mediation kent vijf onderdelen:

  1. preventieve tools om dreigende conflicten te signaleren en te voorkomen;
  2. gratis helpdesk om kleine arbeidsconflicten snel en efficiënt op telossen;
  3. persoonlijke en professionele ondersteuning bij hoogoplopende emoties;
  4. volwaardige arbeidsmediation (waaronder ook teammediation) wanneer de situatie onhoudbaar wordt;
  5. exit-mediation wanneer er geen andere oplossing meer mogelijk is.

8. Arbeidsdeskundig advies

Wil jij je als werkgever of arbodienstverlener je onderscheiden in verzuimpreventie en verzuimreductie? Wil je écht de verzuimcijfers én -kosten verlagen? Wij laten graag zien hoe het tijdig inschakelen van arbeidsdeskundig advies hier effectief aan bijdraagt. In ons praktijk als multidisciplinaire re-integratiedienstverlener merken we dat vaak te lang wordt gewacht met de juiste interventies en dit verlengt het verzuim onnodig. De VIA interventie (Vroegtijdige Inzet Arbeidsdeskundige) is ons het antwoord daarop. Lees er alles over op onze informatiepagina Arbeidsdeskundig Advies.

9. Re-integratie spoor 1

Een 1e spoor re-integratietraject is bedoeld om de werknemer die is uitgevallen, binnen de huidige organisatie snel en duurzaam weer aan het werk te krijgen. Eerst wordt onderzocht of de werknemer het eigen werk kan hervatten en zo ja, welke stappen daarmee gemoeid zijn. Lukt dat niet, dan wordt er gezocht naar ander passend werk binnen het bedrijf. Job Carving of Job Creation biedt hier mogelijkheden. Re-integratie 1e spoor is niet vrijblijvend van aard: volgens de Wet Poortwachter hebben werkgever en werknemer beiden een re-integratieverplichting. Zeker in spoor 1 raden wij aan al snel advies in te winnen van een Arbeidsdeskundige om de verzuimperiode tot het minimum te brengen en snel de juiste stappen te ondernemen.

Grip op de loopbaanontwikkeling van werknemers

CEREO is hét landelijke expertisecentrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen organisaties en werknemers bouwen aan een succesvolle, productieve en sociaal veilige arbeidsomgeving. Onze persoonlijke aanpak past bij zowel werkgevers als werknemers en draagt bij aan een positief resultaat voor beide partijen. Dit doen wij gedurende de gehele loopbaan. Naast dat we samen werken aan het het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers helpen wij ook bij: