Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Onderzoek & Assessment

Loopbaanoriëntatie assessment

Loopbaanoriëntatie assessement CEREO

Het loopbaanoriëntatie assessment is bedoeld voor mensen met een loopbaanvraag. Mensen die twijfelen of zij op dit moment op hun plek zitten en niet goed weten wat zij werkinhoudelijk écht willen. Of welke functie of sector het beste bij hun persoonlijkheid, drijfveren enkwaliteiten past. In de rapportage beschrijven wij de persoonlijkheid, drijfveren, kwaliteiten, ambities en cognitieve capaciteiten van de kandidaat en maken wij een vertaalslag naar specifieke beroepen (of studies).

Elk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt van de situatie en hulpvraag af.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests:
De medewerker wordt getoetst op het totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case:
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht ofschrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen:
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier de praktische vaardigheden van de medewerker getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij worden verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij de medewerker het eens of oneens is.