Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Onderzoek & Assessment

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment_CEREO

Een ontwikkelassessment is geschikt om het potentieel vast te stellen van een werknemer die zich binnen de organisatie wil ontwikkelen. Het doel is om de talenten, persoonlijkheid, interesses en de ontwikkelruimte en -mogelijkheden van deze persoon in kaart te brengen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage met een beoordeling op relevantecompetenties, het leervermogen en de motivatie van de kandidaat. Ook geven wij een advies over de meeste kansrijke en effectieve manier van ontwikkelen.

Elk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt van de situatie en hulpvraag af.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests:
De medewerker wordt getoetst op het totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case:
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht ofschrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen:
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier de praktische vaardigheden van de medewerker getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij worden verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij de medewerker het eens of oneens is.