Menu Triangle
078 611 1048
DSC06107-min

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een waardevolle toevoeging aan uw organisatie. De vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwesties, zoals ongewenste omgangsvormen en integriteit.

In welke situaties adviseren wij u gebruik te maken van een vertrouwenspersoon?

CEREO biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een extern vertrouwenspersoon. Medewerkers die te maken krijgen met agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wie kunnen gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door alle werknemers: vaste medewerkers, ingehuurd personeel, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers en ook voor medewerkers met 0-uren contracten. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt de medewerker op, begeleidt deze in de volgende stappen en ondersteunt de medewerker zo veel mogelijk.

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een externe vertrouwenspersoon?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon heeft veel voordelen voor uw werknemers:

 • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de melder;
 • Hulp bij het indienen van de klacht;
 • De medewerker voelt zich gehoord;
 • Gevoel van veiligheid geeft;
 • Vertrouwelijkheid is geborgd;
 • Betere werkmotivatie;
 • Betere werksfeer.

Ook voor de werkgever biedt het hebben van een externe vertrouwenspersoon voordelen:

 • Uitvoerende ondersteuning bij wettelijke verplichtingen/zorgplicht vanuit ARBO-wetgeving;
 • Kostenbesparing door minder ziekteverzuim;
 • Verhoging van de productiviteit van de werknemers;
 • Beter werksfeer en samenwerking binnen de organisatie;
 • Het voorkomt dat een werknemer naar derde partij op zoek gaat om zijn verhaal te doen.

Hoe gaat het inzetten van een externe vertrouwenspersoon in zijn werk?

De procedure bij het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon is zeer eenvoudig:

 • Uw werknemers melden zich bij een kwestie direct bij de vertrouwenspersoon via één centraal e-mailadres;
 • Binnen drie dagen krijgt de betreffende werknemer reactie van de vertrouwenspersoon;
 • Na telefonisch of schriftelijk contact maakt de vertrouwenspersoon zo nodig een afspraak voor een 1 op 1 gesprek met uw werknemer;
 • ndien nodig, volgen meerdere gesprekken.

procedure vertrouwenspersoon

Procedure Vertrouwenspersoon CEREO