Menu Triangle
078 611 1048
DSC06300-min (2)
Artikelen

Kopzorgen langdurig verzuim

Kopzorgen over langdurig verzuim? We kunnen er wat mee!

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland maakt zich zorgen over de toenemende werkdruk binnen de organisatie. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er niet alleen voor dat er te weinig personeel beschikbaar is, maar ook dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is. De continuïteit van de organisatie komt hiermee in het geding. Hierdoor wordt niet alleen de druk op de schouders van de werkgever groter, maar ook de werknemers zelf moeten een grotere werklast dragen. Naast deze werk gerelateerde zorgen, spelen bij veel werknemers geldzorgen mee door de huidige crisis. Deze opeenstapeling aan lasten en mentale druk zorgt ervoor dat langdurig verzuim op de loer ligt. Grote kopzorgen dus voor beide partijen. Hoe ga je hier als werkgever mee om?Kortom: hoe krijg je meer grip op deze risicovolle verzuimkwestie.

Langdurig verzuim is een kostbare zaak

We weten allemaal dat voorkomen beter is dan genezen en dat tijdig onderhoud hoge reparatiekosten voorkomt. Dat geldt niet alleen voor alle techniek die we gebruiken, maar ook voor preventie van verzuim. Er hoeft minder gerepareerd te worden, je bent een hoop ellende voor en wordt niet onverwachts geconfronteerd met hoge kosten.

We kennen in de basis drie soorten verzuim:

  1. Kort verzuim: minder dan een week ziek (70%)
  2. Middellang verzuim: langer dan een week tot 6 weken. (20%)
  3. Langdurig verzuim: langer dan 6 weken (10%)

NB: frequent verzuim is als iemand zich vaker dan gemiddeld ziekmeldt

De gemiddelde directe kosten van een zieke werknemer zijn zo’n 250 à 300 euro per dag. Kijken we naar langdurig verzuim dan kan dit nog verder oplopen, tot wel twee maal dit bedrag.

Ons advies: investeer in verzuimpreventie!

Mentale (on)gezondheid verdient meer aandacht

Werkprestaties draaien niet alleen om productiviteit en kwaliteit van het werk. Werkgevers moeten de aandacht verleggen naar de werkomstandigheden in termen van werkdruk, stress en motivatie: mensen betrokken en vitaal houden.

Mentaal verzuim neemt namelijk een steeds grotere rol in. Bij zo’n 50% van de werkgevers die te maken heeft met langdurig verzuim van werknemers hangt het samen met werk gerelateerde mentale klachten.

De grotere werkdruk die zeker in bepaalde sectoren een grote rol speelt en de emotionele belasting zorgen voor een stijgend verzuim. Als het werknemers te veel wordt kan het zelfs leiden tot burn-out. Dat is voor beide partijen ingrijpend, want een werknemer is dan gemiddeld driekwart jaar uit de running en lang niet altijd komt iemand terug “op zijn oude niveau”.

Het probleem wordt gelukkig wel erkend, maar er moet toch echt nog meer aan worden gedaan, met name in de preventie van uitval. Om te voorkomen dat gezonde werknemers uitvallen, is het cruciaal dat werkgevers sterk inzetten op het vitaal en weerbaar houden van werknemers en bekend zijn met preventie- maatregelen. Hier is nog veel winst te behalen, want uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers bekend is met de wettelijke preventiemaatregelen, zoals een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), preventiemedewerker, preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Maak de kopzorgen bespreekbaar

Naast alle wettelijke regels die er zijn, is er ook het menselijke aspect. Bespreek je zorgen open en eerlijk naar elkaar toe. Het blijkt dat werkgevers en werknemers grote verschillen ervaren in het bespreken van hun gezondheid. Zo hebben 4 op de 10 medewerkers het idee dat de werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale welzijn, terwijl 9 op de 10 werkgevers aangeeft zich hier juist wél verantwoordelijk te voelen. 70% maakt zich zelfs zorgen over de mentale gezondheid van de werknemers. Ergens mist dus de connectie. Het is niet vanzelfsprekend dat werkgever en werknemer makkelijk een gesprek aangaan. Zo lijken geldzorgen nog steeds een moeilijk te bespreken onderwerp op de werkvloer, terwijl dit nu juist een hot topic is. Zo’n 8 op de 10 werknemers met geldzorgen spreken dit echter niet uit. Ook andere “problemen thuis” liggen voor veel mensen nog in de taboesfeer en worden dus niet makkelijk besproken. Toch is het uiten van zorgen een belangrijke stap naar het verlichten van de mentale lasten.

Een helder verzuim- en preventiebeleid geeft rust

Structuur en duidelijkheid geeft ook verlichting. Maak daarom je verzuimzorgen

inzichtelijk. Waar zitten de knelpunten en hoe kun je deze aanpakken? Hoe ziet jouw organisatie er bijvoorbeeld uit als je kijkt naar arbeidsomstandigheden en loopbaanontwikkeling en vertaal dit naar een duidelijk en effectief verzuimbeleid.

Dit zorgt voor meer rust binnen de organisatie. Het management weet dan wat er wordt verwacht en werknemers weten waar ze terecht kunnen en welke tools ze voorhanden hebben om meer grip te krijgen op hun welzijn.

Weet je niet waar je moet beginnen? Lees dan eens het white paper “de 6 stappen naar een effectief verzuimbeleid”. Misschien prikkelen we je voldoende om eens een kop koffie te drinken en vrijblijvend te sparren!

Bronnen: