Menu Triangle
078 611 1048
CEREO helpt bij het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers

Doorstroom

Het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers

Op de werkvloer zijn stabiele arbeidskrachten nodig. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat werknemers zich op hun plek voelen en dat het werk hen professioneel maar ook persoonlijk laat groeien. Om het welzijn en de tevredenheid van werknemers te waarborgen, is doorstroom een belangrijke loopbaanfase. Ook met het oog op veranderingen in een organisatie of de individuele ambities van de werknemer. Wij kennen het belang van een goede doorstroom en zetten ons in om werknemers binnen uw organisatie te laten floreren. In de huidige functie of in een andere functie die zij binnen het bedrijf ambiëren. Daar zijn vele methodes voor, waaronder training, promotie, doorstroom naar een ander team, het klaren van de lucht na hoog oplopende spanningen of conflicten.

In deze loopbaan fase bieden wij verschillende diensten aanbieden, waaronder:

Trainingen

Met trainingen leren mensen in uw organisatie over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en sociale veiligheid op de werkvloer. Het beoogde inzicht is dat er een collectief streven ontstaat naar een veilige, stimulerende arbeidsomgeving waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling.

Ontwikkelassessment

Om passende doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie te vinden, is een ontwikkelgericht assessment een ideale tool. Hiermee brengen we in kaart waartoe de medewerker in staat is, wat bij hem of haar past en in hoeverre dat in lijn ligt met de behoeftes van de organisatie.

Loopbaanoriëntatieassessment

Het (her)oriënteren op beroepsmogelijkheden is een proces dat zorgvuldig moet worden gecoördineerd. Om medewerkers hierin te begeleiden, maakt CEREO gebruik van een loopbaanoriëntatie-assessment. Tijdens zo’n assessment wordt er een zorgvuldig profiel opgesteld van de wensen, behoeften en talenten van de medewerker, zodat naderhand eenvoudig een match kan worden gevonden met een nieuwe functie binnen de organisatie. Lukt dat niet, dan volgt uitstroom buiten de organisatie.

Loopbaancoaching

Om de inzetbaarheid van de medewerker in kaart te brengen en te verhogen, gaan we aan de slag met loopbaancoaching. Deze vorm van coaching helpt werknemers te ontdekken waar hun kansen liggen en welke stappen zij moeten zetten om daar te komen. Loopbaancoaching heeft een proactief en ontdekkend karakter, waardoor ook werknemers die nog zoekend zijn naar wat ze willen, er baat bij hebben.

Extern vertrouwenspersoon

Om de sociale veiligheid, de privacy en het geestelijk welzijn van werknemers te waarborgen, is het belangrijk dat zij met een onafhankelijk en objectief persoon in gesprek kunnen gaan. CEREO stelt daarom een vast extern vertrouwenspersoon beschikbaar aan medewerkers die daar behoefte aan hebben.

Arbeidsmediation

Om een arbeidsconflict of de dreiging daarvan snel en effectief te ondervangen, biedt CEREO passende begeleiding in de vorm van arbeidsmediation. Deze mediation kent vijf onderdelen:

  1. preventieve tools om dreigende conflicten te signaleren en te voorkomen;
  2. gratis helpdesk om kleine arbeidsconflicten snel en efficiënt op telossen;
  3. persoonlijke en professionele ondersteuning bij hoogoplopende emoties;
  4. volwaardige arbeidsmediation wanneer de situatie onhoudbaar wordt;
  5. exit-mediation wanneer er geen andere oplossing meer mogelijk is.

Re-integratie spoor 1

Een 1e spoor re-integratietraject is bedoeld om de werknemer die is uitgevallen, binnen de huidige organisatie snel en duurzaam weer aan het werk te krijgen. Eerst wordt onderzocht of de werknemer het eigen werk kan hervatten en zo ja, welke stappen daarmee gemoeid zijn. Lukt dat niet, dan wordt er gezocht naar ander passend werk binnen het bedrijf. Re-integratie 1e spoor is niet vrijblijvend van aard: volgens de Wet Poortwachter hebben werkgever en werknemer beiden een re-integratieverplichting.

Grip op de loopbaanontwikkeling van werknemers

CEREO is hét landelijke expertisecentrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen organisaties en werknemers bouwen aan een succesvolle, productieve en sociaal veilige arbeidsomgeving. Onze persoonlijke aanpak past bij zowel werkgevers als werknemers en draagt bij aan een positief resultaat voor beide partijen. Dit doen wij gedurende de gehele loopbaan. Naast de doorstroomfase waarbij we samen werken aan het het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers helpen wij ook bij:

  • Instroom: Het vinden van de beste match tussen werknemer en werkplek
  • Uitstroom: het creeëren van een positieve exitstrategie voor werknemer en werkgever bij onverhoopt ontslag en re-integratie.