Menu Triangle
078 611 1048
TeamBaanPlus-sept2022
Onze loopbaanbureaus

BaanPlus

BaanPlus

BaanPlus inspireert, motiveert en activeert in het arbeidsproces.

Ons speerpunt is duurzame inzetbaarheid. In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap dan is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Daar ondersteunen wij bij. BaanPlus kan ingeschakeld worden voor arbeidsdeskundig onderzoek of voor coaching. Onze coaches hebben ieder hun eigen deskundigheid en achtergrond, hierdoor hebben we veel expertise in huis. Onze werkwijze kenmerkt zich door intensieve begeleiding waarbij we uitgaan van de eigen kracht.

Werk levert een essentiële bijdrage aan maatschappelijke participatie. Door een modulaire inzet van diensten garanderen wij efficiency en kwaliteit.

Onze activiteiten:

• arbeidsoriëntatie
• begeleid werken
• leer- werkprojecten
• arbeidsbemiddeling
• sociale activering
• maatschappelijke participatie banen
• (job)coaching
• re-integratie
• loopbaanbegeleiding
• outplacement
• arbeidsdeskundig advies
• vertrouwenspersoon

BaanPlus is de partner voor CEREO in Noord Nederland.

Bekijk ook onze andere partners