Menu Triangle
078 611 1048
DSC06107-min
Artikelen

De 14 ja-maars van een werkervaringsplaats

De 14 ja-maars van een werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats is een mooi middel om de kans op duurzaam werk te vergroten voor re-integrerende medewerkers. Je kunt hiermee de belastbaarheid van de werknemer verhogen en hem of haar de kans geven een gezond arbeidsritme op te bouwen. Dit biedt zelfvertrouwen en bespoedigt een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Bij CEREO zijn we continu op zoek naar organisaties die zich willen aansluiten bij onze poule van werkervaringsplaatsen. Veel organisaties zijn hier enthousiast over, maar we horen ook veel twijfel bij werkgevers. Om die twijfel weg te nemen, noemen we in dit artikel de meest gehoorde redenen om geen werkervaringsplaats aan te bieden (en hoe deze redenen dankzij CEREO verholpen kunnen worden).

1. Een werkervaringsplaats kost te veel tijd om in te richten

Als wij vandaag aan je vragen: “Heb je een werkervaringsplaats voor één van onze cliënten?”, dan begrijpen we dat dat niet meteen uitkomt. We vragen het daarom ook niet voor nu, maar voor de toekomst. We willen juist de tijd nemen om een goede samenwerking aan te gaan met jouw organisatie. Dat dit niet van de ene op de andere dag lukt, is helemaal niet erg. Hoe beter je je hierop voorbereid, hoe groter de kans op succes. En daar helpen we je graag bij.

2. We beschikken niet over de juiste interne begeleiding

We begrijpen dat niet iedereen de capaciteiten heeft om iemand te begeleiden op een werkervaringsplek. Het enige wat in eerste instantie van belang is, is dat je een medewerker in dienst hebt die het zou willen. Wij bieden diegene dan een training in coachend leidinggeven. In combinatie met de nodige praktijkervaring leidt dit tot professionele, interne begeleiding.

3. We werken met vertrouwelijke informatie en willen niet dat iemand tijdelijk meekijkt

Of je werknemers nu lang of kort bij de organisatie betrokken zijn: ze hebben in beide gevallen inzage in vertrouwelijke informatie. De risico’s zijn in beide gevallen identiek. Dat iemand korte tijd bij de organisatie werkt, betekent niet dat diegene eerder uit de school klapt of zijn of haar mond voorbij praat.

Om eventuele risico’s in te perken, kun je van tevoren een geheimhoudingsdocument opstellen en deze door de kandidaat laten ondertekenen. Zo weet je zeker dat er op de juiste wijze met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. Dit is belangrijk voor zowel werknemers die langdurig aan je organisatie verbonden zijn als medewerkers die tijdelijk op de werkvloer rondlopen vanwege een werkervaringsplek.

4. We vinden het lastig om de belastbaarheid helder te krijgen i.c.m. het opbouwen van uren

Een kandidaat zal uren moeten opbouwen, maar dat geldt ook voor eigen verzuimende werknemers die weer naar de eigen werkplek re-integreren. Om je hierbij te helpen, staat onze re-integratiecoach voor je klaar. Er wordt van tevoren duidelijk gemaakt wat er wordt verwacht qua urenopbouw en er wordt een helder plan van aanpak opgesteld.

Dit plan van aanpak is dynamisch ingericht, waardoor het gaandeweg eenvoudig kan worden aangepast, mocht dat nodig zijn. Dit doen we samen met de werknemer, de interne begeleider en de coach. Ook de bedrijfsarts komt hierbij aan te pas. Die kan de belastbaarheid van de kandidaat immers het beste inschatten.

5. We kampen met personeelstekort

Als je tekort aan personeel hebt, denk je al snel dat het onmogelijk is om een re-integrant in te werken. Maar als je nieuwe mensen nodig hebt, ontkom je daar sowieso niet aan. We begrijpen dat een werkervaringsplaats een ander niveau van tijd en energie behoeft, maar kijk eens goed in je organisatie. Kamp je op alle afdelingen met een personeelstekort? Misschien is er ergens anders wel voldoende ruimte.

Daarnaast weten we uit de praktijk dat mensen vanuit een werkervaringsplaats een goede aanwinst voor je organisatie zijn. Het geeft beide partijen de kans te ontdekken of er een match is, en dat vindt plaats zonder verplichtingen. De werknemer is tijdens deze periode immers nog in dienst van de huidige werkgever en je hoeft hem of haar geen salaris te betalen.

6. Er is geen ruimte, want de afdeling functioneert momenteel niet goed

Wanneer de afdeling niet goed functioneert, is dat uiteraard geen geschikte plek om werkervaring op te doen. Gelukkig is er geen haast geboden. Je kunt je ook prima aanmelden voor het aanbieden van een werkervaringsplek in de toekomst. Zodra er dan ruimte is en de afdeling goed functioneert, gaan we samen aan de slag. Ook helpen we je graag om eventuele problemen of uitdagingen op de afdeling op te lossen, zodat je snel weer up-and-running bent.

7. We zijn aan het verhuizen, het komt momenteel niet uit

Logisch dat het niet uitkomt als je gaat verhuizen. Maar zoals eerder gezegd: het hoeft niet nu. We zijn vooral op zoek naar een poule van organisaties die ons doorlopend kunnen helpen met werkervaringsplaatsen. Als wij weten wanneer de verhuizing rond is, kunnen we rond de tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken.

8. Onze werkervaringsplekken zijn al ingevuld

Goed om te horen! Maar mochten deze medewerkers uiteindelijk niet bij je aan de slag gaan, dan komt er weer een mooie werkervaringsplek vrij. Door ons hiervan op de hoogte te stellen, kunnen we de doorloop actief houden. Daarnaast zijn er wellicht afdelingen waar een andere werkervaringsplek mogelijk is. Op onze website vind je ter inspiratie de meest voorkomende functies voor een werkervaringsplaats.

9. We hebben geen interesse in een werkervaringsplaats

Wij merken dat organisaties vooral gebrek aan interesse tonen, omdat ze niet precies weten wat een werkervaringsplek inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn. Misschien kunnen we je overtuigen met het artikel “De voordelen van een werkervaringsplek binnen jouw organisatie”. Je ontdekt in dit artikel hoe een werkervaringsplek ook voor jouw organisatie een nuttig middel is.

10. We zijn bang dat er geen weg terug is naar re-integratie op de eigen werkplek

Deze reden wordt vooral gegeven door de werkgever van de verzuimende werknemer. Tijdens een tweede-spoortraject heeft de werknemer gelukkig altijd de mogelijkheid om weer te re-integreren bij de huidige werkgever, mits dat past bij de belastbaarheid (FML) en mits de huidige werkgever kan voorzien in een passende functie en eventueel een aangepaste werkplek.

Idealiter doet een werknemer in zo’n geval werkervaring op bij de huidige werkgever. Het proces van tweede spoor volgt echter niet altijd een eenduidig pad. Mocht na een werkervaringsplaats bij een andere werkgever blijken dat de werknemer weer prima aan de slag kan bij de huidige werkgever, dan is dat gewoon mogelijk. Met een werkervaringsplek is de werknemer immers nog in dienst bij zijn of haar huidige werkgever.

11. We zoeken een vaste collega die op volle kracht kan werken

Het klopt dat bij een werkervaringsplek uren opgebouwd moeten worden. Maar de kandidaat kan op termijn prima je vaste collega worden en op volle kracht werken. Werknemers die een re-integratietraject hebben doorlopen, zijn zich dankzij loopbaantesten en intensieve coaching goed bewust van hun talenten, vaardigheden en drijfveren.

Het kost tijd om een re-integrant op volle kracht te laten werken, maar het inwerken van een nieuwe collega kost evengoed tijd en energie. En weet je van die andere sollicitant wel zeker dat deze blijft na de proeftijd? Bij een werkervaringsplaats blijft de werknemer in dienst van de huidige werkgever. Er zijn naar beide kanten toe dus geen verplichtingen.

12. We willen niet aan een zieke medewerker vastzitten

Dat is gelukkig ook niet het geval. Zoals gezegd is de medewerker in dienst van de huidige werkgever en wordt deze “uitgeleend” aan jouw organisatie om werkervaring op te doen. Het doel: proeven van een andere functie, arbeidsritme opbouwen en weer zelfvertrouwen krijgen.

Na de afgesproken periode hoef je deze werknemer niet verplicht in dienst te nemen. Dat is ook helemaal niet het doel van de werkervaringsplaats. Maar soms bevalt het de werkgever zo goed, dat die wél wordt aangenomen. Je kunt ook regulier werkervaringsplaatsen aanbieden. Deze hebben dan alleen als doel re-integrerende werknemers werkervaring op te laten doen.

Komt een werknemer vanuit een UWV-uitkering naar een werkervaringsplek met uitzicht op een contract, dan noemt UWV dat trouwens een proefplaatsing. Dit is niet hetzelfde als een werkervaringsplaats. Komt deze medewerker via een proefplaatsing in dienst, dan kan je in een aantal gevallen gebruik maken van de no-riskpolis, mocht de werknemer toch weer ziek worden.

13. We zijn bang dat het na korte tijd toch niet blijkt te werken

Tijdens de werkervaringsplaatsperiode kan blijken dat de organisatie of het werk geen match is. Dit meld je dan bij onze re-integratiecoach, zodat we in gesprek kunnen over een passende oplossing. Indien gewenst of noodzakelijk, wordt de werkervaringsplek vroegtijdig beëindigd. Het welzijn van de werknemer staat altijd voorop en het primaire doel van een werkervaringsplaats is dat die bijdraagt aan de re-integratie van de cliënt.

14. We willen geen extra financiële lasten

Dit is gelukkig niet het geval. Met een werkervaringsplek, is de kandidaat namelijk nog in dienst bij de huidige werkgever. Je betaalt deze persoon dus geen salaris, dat doet de huidige werkgever zelf. Wel eventueel reiskosten. Daarnaast kan het zijn, dat de andere werkgever graag een vergoeding ontvangt voor het “uitlenen” van de kandidaat.

Wil je het nu misschien toch overwegen?

Hebben wij de grootst twijfel om een werkervaringsplaats aan te bieden weg kunnen nemen?

Zo ja en wil je met ons in gesprek, meld je je dan hieronder vrijblijvend aan.