Menu Triangle
078 611 1048
Bespreking CEREO Leo Beekmans

Arbeidsdeskundig onderzoek voorbereiden: de beste tips<br>

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet om de arbeidsmogelijkheden van een langdurig zieke of arbeidsongeschikte medewerker te bepalen. Ben je benieuwd wat je kunt doen om je hierop voor te bereiden? Dan lees je op deze pagina tips voor zowel werkgevers als werknemers bij AD-onderzoek.

Zo bereidt je je voor op arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens een AD-onderzoek stelt een arbeidsdeskundige in samenwerking met de werkgever, werknemer en bedrijfs- of verzekeringsarts vast wat de re-integratiemogelijkheden zijn van de arbeidsongeschikte werknemer. Op basis van dit onderzoek kan het Plan van Aanpak in het re-integratiedossier worden verbeterd.

Een AD-onderzoek wordt ingezet als…

Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt doorgaans plaats wanneer er reële twijfel bestaat over de mogelijkheden om terug te keren naar het eigen werk of naar een andere functie bij de huidige werkgever. Het is een effectief middel om te bepalen of een overstap naar re-integratie spoor 2 noodzakelijk is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan plaatsvinden zodra de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) is ingevuld of een inzetbaarheidsprofiel voorhanden is. Dit is doorgaans in week zes van de arbeidsongeschiktheid. Als er een AD-onderzoek plaatsvindt, moet dit altijd binnen de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid plaatsvinden.

Hoe eerder je een AD-onderzoek inzet, hoe kleiner de kans dat het re-integratietraject onnodig lang duurt. Dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek breng je immers vroegtijdig in kaart wat de herstelmogelijkheden zijn van de werknemer en hoe je het re-integratieplan hierop kunt aanpassen.

Niet verplicht, wel belangrijk

Het inzetten van een AD-onderzoek is vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) niet verplicht. Toch raden we werkgevers aan hier gebruik van te maken. Het is een nuttige aanvulling op het re-integratiedossier en UWV ziet dit als een bewijs dat de werkgever er alles aan heeft gedaan om de re-integratie van de zieke medewerker te bevorderen.

Deze vragen kun je verwachten

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek stelt de arbeidsdeskundige uiteenlopende vragen. Welke vragen dit zijn, verschilt per situatie, maar de vragen die in de meeste gevallen aan bod komen, zijn als volgt:

 • ​Heb je plezier in je werk?4
 • Wil je graag terugkeren naar je huidige functie?
 • Past deze functie nog bij je fysieke of mentale belastbaarheid?
 • Zo niet, is het mogelijk deze functie alsnog passend te maken?
 • Zo niet, is het mogelijk ander werk te vinden bij de huidige werkgever?
 • Zo niet, is het mogelijk bij een andere werkgever een passende baan te vinden?

Op basis van deze vragen, kan de arbeidsdeskundige in samenspraak met jou en de arts bepalen welk re-integratietraject het beste bij je past. Soms betekent dit dat de arbeidsdeskundige aanbeveelt om binnen de eigen werkplek te re-integreren. Behalve naar re-integratie in je eigen werk is het ook mogelijk dat de AD-er andere passende mogelijkheden binnen de organisatie bekijkt. Maar uit het onderzoek kan ook blijken dat re-integratie bij een andere werkgever een betere oplossing is. Bij een AD-onderzoek is dat laatste vaak het geval. Dat komt omdat een arbeidsdeskundig onderzoek meestal wordt ingezet wanneer er gerede twijfel bestaat over de mogelijkheden om bij de eigen werkgever terug te keren.

Team CEREO

Tips voor werkgevers

 • ​Vraag een arbeidsdeskundig onderzoek aan zodra je twijfelt of je arbeidsongeschikte werknemer kan terugkeren naar de eigen werkplek of naar een andere functie binnen je organisatie.
 • ​Vraag het AD-onderzoek aan zodra je de Functie Mogelijkheden Lijst (Fml) gereed hebt; hoe eerder je hiermee start, hoe minder kans dat je tijd verspilt tijdens het re-integratietraject.
 • ​Verricht het arbeidsdeskundig onderzoek altijd in samenwerking met een arbeidsdeskundige en een bedrijfs- of verzekeringsarts.
 • ​Betrek de werknemer bij de aanvraag, zodat je zeker weet dat de neuzen dezelfde kant op staan.
 • ​Gebruik de bevindingen uit het rapport van de arbeidsdeskundige om het Plan van Aanpak in het re-integratiedossier te optimaliseren.
 • ​Neem het AD-onderzoek ter referentie op in het re-integratiedossier, zodat ook UWV hier inzage in heeft, mocht dat nodig zijn.

Tips voor werknemers

 • ​Je mag tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek iemand meenemen als emotionele steun en als extra luisterend oor (dit kan een collega, vriend, familielid of vertrouwenspersoon zijn).
 • ​Onthoud dat het AD-onderzoek bedoeld is om je te helpen op je route naar herstel; je kunt jouw re-integratie hier mee verkorten en op afzienbare termijn wellicht een baan vinden die past bij jouw belastbaarheid.
 • ​Bespreek vooraf met de werkgever wat je van het arbeidsdeskundig onderzoek kunt verwachten, maar ook wat je van elkaar verwacht.
 • ​Lees vooraf je re-integratiedossier goed door, eventueel samen met de werkgever of de bedrijfs-, arbo- of verzekeringsarts.
 • ​Bereid zo nodig enkele vragen voor die je graag aan de arbeidsdeskundige wilt stellen (dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over re-integratie spoor 2 en over het aanvragen van WIA, mocht je blijvend arbeidsongeschikt raken)

CEREO helpt je met arbeidsdeskundig onderzoek

Wil je grip krijgen op de ontwikkeling van medewerkers binnen je organisatie? CEREO is hét landelijke centrum voor loopbaanontwikkeling. Wij werken uitsluitend met ervaren arbeidsdeskundigen en helpen je om jouw werknemers optimaal te laten presteren en hun werkgeluk te vergroten. Dat doen we voor gezonde werknemers, maar ook voor werknemers die ziek of arbeidsongeschikt raken.

CEREO helpt je graag om een arbeidsdeskundig onderzoek te verrichten en de arbeidsmogelijkheden van arbeidsongeschikte werknemers in kaart te brengen. Samen met jou onderzoeken we waar de kansen liggen en welk re-integratieplan daar het beste bij aansluit.