Menu Triangle
078 611 1048
vragen arbeidsdeskundig onderzoek

Vragen arbeidsdeskundig onderzoek: dit kun je verwachten

Heb je binnenkort een gesprek met een arbeidsdeskundige? En ben je benieuwd welke vragen er tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek worden gesteld? In dit artikel leggen we je uit wat je kunt verwachten wanneer je met een arbeidsdeskundige in gesprek gaat. Op die manier ben je goed voorbereid op het onderzoekstraject en weet je waar je aan toe bent.

Vragen arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Dit is een gecertificeerd professional die een achtergrond heeft in psychologie of human resources. Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek stelt de arbeidsdeskundige diverse vragen om te ontdekken wat je belastbaarheid is en of je op basis daarvan kunt terugkeren naar het eigen werk, of dat er een passend alternatief moet worden gevonden. Jouw visie en de visie van je werkgever worden daarin meegenomen. Kortom: de arbeidsdeskundige kijkt vanuit een breed perspectief naar je situatie en bepaalt op basis daarvan een advies over je toekomstige carrièrepad.

Deze vragen stelt een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats tijdens de eerste 52 weken van je arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige stelt tijdens het onderzoek diverse vragen, maar de vier belangrijkste vragen zijn als volgt:

  1. Is het eigen werk passend voor de werknemer?
  2. Zo niet, is het mogelijk dit werk passend te maken?
  3. Zo niet, is het mogelijk ander werk te vinden binnen de organisatie?
  4. Zo niet, is het mogelijk ander werk te vinden buiten de organisatie?

In veel gevallen is het voor een arbeidsdeskundige niet nodig om alle vier de vragen te stellen. Dat komt omdat er vaak al een oplossing kan worden gevonden naar aanleiding van vraag 1 of vraag 2. Vaak is het mogelijk om het eigen werk passend te maken, bijvoorbeeld door bepaalde maatregelen te nemen. Denk daarbij aan een kortere werkweek, het ergonomisch maken van de werkplaats en het delegeren van bepaalde taken die fysiek of mentaal te belastbaar zijn.

Behalve de vier hoofdvragen, stelt de arbeidsdeskundige nog diverse andere vragen tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek. Zo wil hij of zij graag weten of je plezier hebt in je werk en of je wel of niet wil terugkeren naar je eigen functie. Dit is belangrijk om meer zicht te creëren op je motivatie en je toekomstbeeld.

Specifieke vragen voor de werkgever: jobcarving en jobcreation

Ook je werkgever krijgt diverse specifieke vragen van de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige zal de werkgever bijvoorbeeld vragen wat de mogelijkheden zijn omtrent jobcarving. Dit is een relatief nieuwe term voor het anders indelen van bestaand werk met als doel dit werk geschikt te maken voor jou als zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Behalve over jobcarving, kan de werkgever ook vragen verwachten over jobcreation. Deze term staat voor het samenvoegen van diverse taken en werkzaamheden met als doel een nieuwe functie te creëren die past bij een werknemer met een arbeidsbeperking. Jobcarving en jobcreation zijn methodes voor functiecreatie.

Waarop zijn de vragen van een arbeidsdeskundige gebaseerd?

De vragen van de arbeidsdeskundige zijn niet enkel gebaseerd op gesprekken met jou en je werkgever. Ook de diagnose en het advies van de bedrijfsarts spelen een belangrijke rol. Deze diagnosticeert immers wat er met je aan de hand is en bepaalt op basis daarvan je belastbaarheid. Dat doet de bedrijfsarts door te kijken naar je beperkingen, maar ook naar je mogelijkheden. Zo wordt er een compleet beeld gevormd van wat er in jouw situatie mogelijk is op het gebied van arbeid. Tevens kijkt de bedrijfsarts of en in hoeverre er uitzicht is op herstel.

Het kan gebeuren dat je langdurig arbeidsongeschikt raakt vanwege een arbeidsconflict of functioneringsprobleem. De reden van je verzuim is voor een arbeidsdeskundige dan ook een doorslaggevende factor in het advies dat hij of zij opstelt, alsook in de vragen die tijdens het onderzoek worden gesteld. Wanneer er verzuim plaatsvindt vanwege een langdurig arbeidsconflict, dan is het bespreekbaar maken van dit conflict een cruciale succesfactor. Dit is iets waar de arbeidsdeskundige heel bewust op zal sturen.

Meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek? Neem vrijblijvend contact op

Wil je graag meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek? Of heb je hier specifieke vragen over? Neem dan gerust contact op met Cereo. We helpen je graag op weg en staan klaar met hulp en advies.

vragen arbeidsdeskundig onderzoek

CEREO