Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Test & Onderzoek

Sociaal Fiscaal Arbeidskundig onderzoek

Veel klanten krijgen na ons SFA-onderzoek duizenden euro's terug. Onze specialistische kennis zorgt dat wij in detail na kunnen gaan of u een regeling, een subsidie of korting bent misgelopen of dat u nog verzuimdagen bij het UWV kunt claimen.

euro-note-1205315_1280

Wat is een Sociaal Fiscaal Arbeidskundig onderzoek?

Het sociaal fiscaal arbeidskundig onderzoek is een onderzoek waarbij de arbeidsdeskundige(n) en juridisch medewerkers van Cereo nauwkeurig uw personeelsdossiers analyseren. Dit leidt vrijwel altijd tot teruggave van te veel betaalde belastingen en premies. De wettelijke verplichtingen van de Participatiewet zijn van 2017 voor elke werkgever met meer dan 25 werknemers aanzienlijk. Mogelijk voldoet u al wel aan de eisen. In ieder geval geeft onze analyse inzicht in uw situatie.

Hoe gaat een Sociaal Fiscaal Arbeidskundig onderzoek in zijn werk?

Het SFA-team ontzorgt uw organisatie tijdens het hele proces. U hoeft nauwelijks voorwerk te doen en wij assisteren u eventueel bij het verwerken van de gegevens in de salarisadministratie.

De werkwijze is als volgt:

  • In een eerste (telefonisch) contact wordt verkent of een dergelijk onderzoek zinvol lijkt;
  • Op de afgesproken datum komt het Cereo-SFA-team (2-4 personen) bij u op locatie;
  • Na een intakegesprek neemt het Cereo-SFA-team zelfstandig de personeelsdossiers door;
  • Relevante stukken worden gescand;
  • Aan het eind volgt een kort afsluitend gesprek, waarbij eventueel om aanvullende informatie wordt gevraagd.
  • De verdere analyse van het materiaal vindt plaats op een van onze kantoren;
  • Binnen ca. drie maandenontvangt u een conceptrapport met daarin een opgave van de teveel betaalde afdrachten.

Wat als een Sociaal Fiscaal Arbeidskundig onderzoek niets oplevert?

Wij werken op basis van no cure no pay. Levert een onderzoek geen teruggave op, dan kost het u dus niets. In geval van opbrengst is 60% daarvan voor de opdrachtgever.

Natuurlijk wordt altijd gewerkt met een ondertekende vertrouwelijkheidsverklaring en een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.

Welke rol speelt het doelgroepregister bij het Sociaal Fiscaal Arbeidskundig onderzoek?

De opbrengst wordt samengevat in een duidelijke rapportage. Daarin staat het bedrag, de bewijsmaterialen en tips voor de toekomst. Opdrachtgevers hebben door het SFA-onderzoek een goed overzicht welke werknemers er tot het doelgroepregister behoren.