Menu Triangle
078 611 1048
DSC04239-min

Outplacementcoaching

Wat is outplacementcoaching (en waarom is het nuttig)?

Wat is outplacementcoaching? En waarom is het nuttig voor zowel werkgevers als werknemers? Op deze pagina ontdekt u meer over de voordelen van een outplacementcoach voor uw organisatie.

Wat is outplacement coaching?

Outplacement coaching is een traject waarin ontslagen medewerkers worden geholpen om snel een passende baan te vinden. Soms gaat dat om een baan in loondienst, maar het kan ook gaan om een traject voor zelfstandig ondernemerschap. Met outplacement wordt voorkomen dat ontslagen werknemers langdurig werkloos worden of dat ze een baan kiezen die niet bij hen past.

Wat doet een outplacementcoach?

Een outplacementcoach helpt ontslagen werknemers om een passende baan te vinden of zelfstandig ondernemer te worden. De outplacementcoach houdt daarbij rekening met de wensen, de belastbaarheid en de behoeften van de werknemer. Ook kijkt de coach goed naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo wordt er gekeken naar vraag en aanbod en naar de mogelijkheden van scholing en omscholing.

De outplacementcoaches van CEREO leveren maatwerk, maar maken daarbij wel gebruik van een vaste werkwijze. Een outplacementtraject bij CEREO gaat als volgt in zijn werk:

1. Intakegesprek

Elk outplacementtraject start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengt CEREO in kaart wat er nodig is om de werknemer te helpen met het vinden van passend werk. Er wordt daarbij rekening gehouden met de wensen, behoeftes en belastbaarheid van de werknemer. Dit wordt vervolgens in relatie gebracht met de kansen op de arbeidsmarkt.

Tijdens de kennismaking met onze outplacementcoach, is er ook volop aandacht voor de samenwerking tussen de coach en de werkgever. Zo weet de werkgever hoe het traject eruit gaat zien, hoe het zit met de kosten en tarieven en binnen welke termijn het outplacementtraject kan worden uitgevoerd en voltooid.

Bij CEREO staat de zelfredzaamheid van werknemers centraal. Wij bieden hen de juiste tools en middelen om een nieuwe baan te vinden en stimuleren hen om zelf de regie te nemen over hun carrière. Dit geeft zelfvertrouwen en levert uiteindelijk het beste resultaat op.

2. Plan van aanpak

In het plan van aanpak worden de stappen van het outplacementtraject uitvoerig beschreven. Deze stappen zijn niet voor iedereen hetzelfde. Dat komt omdat een outplacementtraject per werknemer verschilt. Een plan van aanpak is daardoor altijd een kwestie van maatwerk.

3. Individuele begeleiding

Een outplacementtraject is bedoeld om werknemers individueel te begeleiden in hun zoektocht naar passend werk. Onze outplacementcoach voorziet in deze begeleiding en is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de werknemer. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer staat daarbij voorop.

Wanneer bedrijven groepsoutplacement aanvragen omdat er meerdere werknemers ontslagen worden, ziet dit traject er weer iets anders uit. Ook dan is er veel individueel contact, maar is er ook ruimte om groepsgericht aan het werk te gaan. Dit geeft collectieve energie en zorgt dat ontslagen medewerkers elkaar motiveren en de moed erin houden. Groepsoutplacement wordt vooral aangevraagd door bedrijven die in een reorganisatie zitten.

Wat is het nut van outplacement coaching voor werkgevers?

Als werkgever is het vervelend om een werknemer te moeten ontslaan. Zeker wanneer u weet dat die werknemer zijn of haar uiterste best doet om goed werk te leveren. Soms is een ontslag echter onvermijdelijk. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een reorganisatie, een disbalans tussen belasting en belastbaarheid of een onvoorziene omstandigheid waardoor er voor de werknemer geen ruimte meer is.


U wilt als werkgever graag dat een werknemer goed terechtkomt, ook nadat die ontslag krijgt. Door een outplacementcoach in te zetten en de werknemer te ondersteunen in de zoektocht naar passend werk, toont u goed werkgeverschap.

U toont goed werkgeverschap wanneer u zich inzet om het werkgeluk en de professionele ontplooiing van uw werknemers te bevorderen. Ook outplacementcoaching is een vorm van goed werkgeverschap. U investeert hiermee namelijk in het toekomstige carrièrepad van uw ontslagen werknemer.

Leestip: e-book 5 stappen van goed werkgeverschap bij ontslag.

Ebook 5 stappen van goed werkgeverschap bij ontslag

E-book 5 stappen van goed werkgeverschap voorblad

Wat is het nut van een outplacementcoach voor werknemers?

Voor werknemers is het verdrietig om ontslag te krijgen. Ontslag zorgt voor onzekerheid over het verloop van de carrière en over de financiële gevolgen daarvan. Het vinden van een nieuwe baan is daarom een topprioriteit. Ook wanneer de werknemer na ontslag een WW-uitkering en een transitievergoeding ontvangt.

Door samen te werken met een outplacementcoach, krijgt de werknemer de kans om snel een passende baan te vinden. Het gaat daarbij om een baan waar de werknemer écht blij van wordt. Tijdens outplacement coaching wordt de ontslagen werknemer actief gestimuleerd om op zoek te gaan naar passend werk.

Zoals we eerder schreven, staat zelfredzaamheid daarbij voorop en biedt de outplacementcoach de tools en handvatten die nodig zijn om de zoektocht naar werk tot een succes te maken.

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

De duur van een outplacementtraject hangt af van diverse factoren. Sommige werknemers zijn actief in een vakgebied waar enorm veel vraag is naar professionals, waardoor ze snel weer aan het werk kunnen. Maar ook het tegenovergestelde is soms het geval.

Ook de belastbaarheid van de werknemer speelt een cruciale rol. Soms krijgt een werknemer ontslag omdat er vanwege een arbeidsbeperking geen ruimte meer is binnen de organisatie. In zo’n geval zijn jobcarving en jobcreation vaak ook niet meer mogelijk.

Sommige outplacementtrajecten zijn na enkele weken of maanden afgerond, in andere gevallen duurt het tot wel een jaar. Vaak kan de outplacementcoach al snel in het traject bepalen hoe lang het outplacementtraject ongeveer duurt. Hierdoor weten zowel de werknemer als de werkgever waar ze aan toe zijn.

Outplacementcoach nodig? Vraag CEREO naar de kosten

Wilt u een outplacementcoach inschakelen voor uw organisatie? Of bent u op zoek naar outplacement coaching na een collectief ontslag? Dan vertelt CEREO u graag meer over de mogelijkheden. CEREO heeft jarenlange ervaring met outplacement en werkt door heel Nederland, waaronder in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande button. Of vraag direct een offerte aan.