Menu Triangle
078 611 1048
Jan-Hermen Vroegindeweij in gesprek

Outplacement en transitievergoeding

Outplacement en transitievergoeding: hoe zit dat precies? En wat zijn de regels en richtlijnen hiervoor? Je leest het antwoord op deze vragen in dit artikel.

Wil je een transitievergoeding gebruiken om outplacement aan te vragen? En ben je benieuwd wat hier de regels voor zijn op fiscaal en wettelijk gebied? Dan vind je in dit artikel een antwoord op al je vragen over dit onderwerp.

Mag je outplacement inzetten voor een transitievergoeding?

Wanneer een ontslagen werknemer een transitievergoeding ontvangt, mag deze vergoeding gebruikt worden om een outplacementtraject aan te vragen. De transitievergoeding, ook wel de ontslagvergoeding genoemd, mag tevens worden gebruikt om opleidingen en scholing in te kopen. In zo’n geval kan via outplacement worden vastgesteld of de scholing in het verlengde dient te liggen van de huidige werkervaring of dat het verstandiger is om voor een omscholingstraject te kiezen.

Wat zijn de gevolgen voor de belasting op transitievergoeding?

Wanneer de transitievergoeding besteed wordt aan outplacement of bijscholing/omscholing, hoef je over deze vergoeding geen belasting te betalen. Je kunt in dat geval dus de bruto transitievergoeding gebruiken.

Kies je ervoor de transitievergoeding te behouden en deze niet te investeren in outplacement of bijscholing/omscholing? Dan betaal je belasting over dit bedrag. In zo’n geval wordt de transitievergoeding namelijk gezien als een vorm van inkomen. De werkgever houdt dan belasting in over de vergoeding en keert deze vergoeding netto aan je uit.

In de praktijk blijkt dat de transitievergoeding meestal niet geheel wordt gebruikt voor outplacement of scholing. Zeker wanneer het om een flink bedrag gaat, blijft er een groot deel van de vergoeding over. Om die reden worden de kosten voor outplacement vaak los genoemd in de vaststellingsovereenkomst. Het apart betalen van de transitievergoeding en het outplacementtraject is voor de werkgever overigens fiscaal voordelig. Het is daarom zeer de moeite waard dit te overwegen. Wil je daar meer over weten? Neem dan gerust contact op met CEREO voor advies.

Wat is een transitievergoeding en wanneer heeft de werknemer hier recht op?

De transitievergoeding is een bedrag dat door de werkgever aan een werknemer wordt overgemaakt wanneer deze ontslagen wordt. Hoe hoog deze ontslagvergoeding is, hangt af van het salaris van de werknemer en van hoe lang deze in dienst was. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding in onder meer de volgende gevallen:

  • Het contract wordt met toestemming van UWV opgezegd;
  • Het contract wordt via de kantonrechter ontbonden;
  • Het tijdelijke contract wordt niet verlengd.

In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer ook een transitievergoeding ontvangen wanneer die zelf ontslag neemt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. Denk daarbij aan discriminatie of intimidatie door de werkgever.

Hoe bereken je de hoogte van een transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding kan berekend worden aan de hand van twee waarden: het huidige maandsalaris en de lengte van het dienstverband. Voor elk dienstjaar ontvangt de medewerker een derde van het maandsalaris aan vergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van volle dienstjaren plus de resterende arbeidsperiode. De formules hiervoor zijn als volgt:

Formule voor volle dienstjaren

aantal dienstjaren x (⅓ bruto maandinkomen)

Formule voor resterende diensttijd

(bruto salaris ontvangen voer resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12)

Door de uitkomst van bovenstaande formules bij elkaar op te tellen, bereken je de uiteindelijke hoogte van de transitievergoeding. Het gaat hier over het brutobedrag. Wordt dit bedrag gebruikt voor outplacement of bijscholing/omscholing? Dan hoeft de werkgever hier niet eerst belasting over te betalen. Dit geldt wel wanneer het bedrag als inkomen wordt uitgekeerd en wanneer hier dus geen outplacement of scholingstraject van wordt betaald.

Wat is de maximale hoogte van de transitievergoeding?

De maximale hoogte van de transitievergoeding is vastgesteld op 84.000 euro bruto. Hier is wel een uitzondering op mogelijk. Als het jaarsalaris hoger ligt dan dit specifieke bedrag, wordt de transitievergoeding namelijk gelijkgesteld aan de hoogte van het jaarsalaris. Dat betekent dat de transitievergoeding in theorie dus hoger kan zijn dan de zojuist genoemde 84.000 euro.

Wie beslist hoe de transitievergoeding wordt ingezet?

De werknemer is vrij om zelf te bepalen hoe de transitievergoeding wordt ingezet. Wel mag de werkgever de werknemer aanbevelen om deze vergoeding deels of geheel te besteden aan outplacement of omscholing. Dit mag wel alleen plaatsvinden wanneer de werknemer hier zelf toestemming voor geeft.

Wat is outplacement en waarom is het nuttig?

Outplacement is een traject waarin een ontslagen werknemer begeleid wordt in zijn of haar zoektocht naar een nieuwe baan of het starten van een eigen onderneming. Dankzij outplacement behoudt de ontslagen werknemer perspectief op de voortzetting van zijn of haar carrière.

CEREO is al jaren specialist in outplacement en werkt vanuit een bijzondere visie. Wij helpen organisaties om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van hun personeel. Ook wanneer dat personeel ontslagen wordt of dreigt te worden.

We begeleiden werknemers middels outplacement naar een nieuwe stap in hun carrière. We bieden daarvoor alle tools en middelen die nodig zijn, maar gaan wel altijd uit van de zelfredzaamheid van de werknemer zelf. Dit geeft de werknemer grip op zijn of haar carrière en biedt zelfvertrouwen en motivatie. Het resultaat is dat de werknemer vaak op afzienbare termijn een nieuwe uitdaging vindt op carrièregebied.

Als werkgever toont u goed werkgeverschap door uw ontslagen werknemers een outplacementtraject aan te bieden. Het is daarom verstandig om (een deel van) de transitievergoeding te investeren in outplacement. CEREO vertelt u hier graag meer over tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.