Menu Triangle
078 611 1048
DSC05978-min

Outplacement bij ontslag

Outplacement bij ontslag

Na het ontslag van een werknemer wordt er vaak een outplacementtraject gestart. Outplacement is een verstandige stap, omdat het de werknemer helpt om snel een nieuwe baan te vinden en zijn of haar carrière voort te zetten. Ook voor de werkgever biedt dit de nodige voordelen. Maar wat zijn precies de regels voor outplacement bij ontslag? En onder welke voorwaarden kan outplacement worden ingezet? U vindt de antwoorden in dit artikel.

Outplacement bij een ontslag of reorganisatie

Wanneer u als werkgever een medewerker moet ontslaan, is dat een vervelend moment. Maar soms heeft u geen andere keus. Er zijn situaties waarin er voor de werknemer simpelweg geen plaats meer is binnen de organisatie. Bijvoorbeeld vanwege een boventallig aan personeel, een reorganisatie of een zwaarwegende bedrijfseconomische reden.

Om de ontslagen medewerker te helpen, kunt u hem of haar een outplacementtraject aanbieden. U schakelt dan een outplacementbureau in om de werknemer de juiste tools en middelen te bieden om snel weer een nieuwe baan te vinden. Dit kan gaan om een baan in loondienst, maar ook om de stap naar zelfstandig ondernemerschap.

Is outplacement na een ontslag verplicht?

U bent als werkgever niet verplicht om outplacement aan te bieden wanneer u een werknemer ontslaat. Toch is het raadzaam om hiervoor te kiezen. Door outplacement aan te bieden, toont u goed werkgeverschap richting de werknemer en ziet u erop toe dat deze zijn of haar carrière elders kan voortzetten. Dit levert u als werkgever de nodige voordelen op:

  • U staat garant voor het welzijn en de ontwikkeling van de vertrekkende werknemer;
  • U zorgt dat de harmonie tussen u en de vertrekkende werknemer bewaard blijft;
  • U genereert respect en ambassadeurschap bij uw vertrekkende werknemer;
  • U hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomstperspectieven van de vertrekkende werknemer.

Ook fiscaal biedt het aanbieden van een outplacementtraject u als werkgever de nodige voordelen. Zo kunt u er in overleg met de werknemer voor kiezen om de transitievergoeding deels of geheel in te zetten voor het aanvragen van outplacement. U hoeft daardoor geen belasting over dit deel van de transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is in zo’n geval namelijk geen vorm van inkomen.

Meer weten over de kosten en baten van een outplacementtraject? Lees dan ons artikel over de kosten van outplacement.

Is de werknemer verplicht outplacement te accepteren?

Weigert uw werknemer uw aanbod voor outplacement? Dan staat de werknemer daarmee volledig in zijn of haar recht. In zo’n geval betaalt u de transitievergoeding gewoon netto aan de werknemer uit en mag die helemaal zelf weten hoe hij of zij deze vergoeding besteedt.

Mag de werknemer zelf om outplacement vragen?

Het komt ook voor dat een ontslagen werknemer zelf om outplacement vraagt. In zo’n geval kunt u de werknemer helpen om op snelle, efficiënte wijze een nieuwe baan te vinden. U bereikt dat door een professioneel outplacementbureau in te schakelen. CEREO is daar een goed voorbeeld van. Wij zijn landelijk actief en bieden outplacement aan bedrijven in alle denkbare sectoren.

In sommige gevallen kiest de werknemer er zelf voor om ontslag te nemen. Ook dan kan de werknemer u vragen een outplacementtraject in gang te zetten. Als dit het geval is, kunt u van de werknemer vragen om het outplacementtraject binnen een vooraf gestelde termijn te doorlopen. Dit betekent dat uw werknemer geacht wordt om binnen deze termijn passend werk te vinden. Lukt dit niet, dan volgt er alsnog ontslag. In dat laatste geval is de werknemer er zelf voor verantwoordelijk om alsnog een nieuwe baan te vinden.

Hoe bespaart u op ontslagkosten met outplacement?

Dankzij een outplacementtraject kent het dienstverband van de vertrekkende medewerker een duidelijk einde. Outplacement is namelijk onderdeel van de ontslagregeling. Hiermee voorkomt u diverse kostenposten omtrent het ontslag. Denk daarbij aan de kosten voor ontslagprocedures en ontslagvergoedingen.

In de praktijk blijkt dat outplacement zorgt voor minder ziekteverzuim. Ook blijft de motivatie van de werknemer hoog. Dit komt omdat outplacement de werknemer perspectief biedt op een toekomst. Mede hierdoor betaalt outplacement zichzelf bijna altijd terug.

Wat is de slagingskans van outplacement?

In de praktijk blijkt dat zo’n 70% van de werknemers een nieuwe baan vindt dankzij outplacement. Voor jongere werknemers is dat zelfs 75%. Voor oudere werknemers gaat dit om grofweg 60%. De slagingskans verschilt overigens per organisatie.

Zo helpt CEREO uw werknemers na een ontslag

CEREO helpt uw organisatie om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van uw personeel. Dat geldt ook wanneer werknemers worden ontslagen. Tijdens een outplacementtraject kijken we samen met de werknemer naar zijn of haar wensen en behoeftes. Ook kijken we naar het opleidingsniveau, de werkervaring en de huidige kansen op de arbeidsmarkt.

We bieden de werknemer alle tools en middelen die nodig zijn om een passende baan te vinden. We laten de werknemer daarbij in zijn of haar kracht opereren. Door de focus te leggen op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, is de slagingskans van een outplacementtraject het grootst. Uiteraard ondersteunen we de werknemer hier actief bij en staan we klaar met vragen, advies en expertise.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van outplacement voor uw organisatie? Dan gaat CEREO graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden. U ontdekt dan hoe een outplacementtraject eruitziet, wat onze werkwijze is en wat u kunt verwachten van de slagingskansen. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande button. Natuurlijk kunt u ook direct een offerte aanvragen.

Ebook 5 stappen van goed werkgeverschap bij ontslag

E-book 5 stappen van goed werkgeverschap voorblad