Menu Triangle
078 611 1048
possible-4062861
Artikelen

Actueel: Nieuwe beleidsregels proefplaatsing gepubliceerd door UWV.

Nieuwe beleidsregels proeflplaatsing

UWV heeft een nieuwe versie van de Beleidsregels proefplaatsing gepubliceerd. Een proefplaatsing wordt ingezet om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Aan deze proefplaatsing zijn een aantal voorwaarden verbonden. De nieuwe beleidsregels proefplaatsing UWV 2019 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en vervangen de beleidsregels die nog dateren van 2013.

Waarom wordt een proefplaatsing als instrument ingezet door UWV?

Een proefplaatsing vergroot de kans op werk voor die mensen met een uitkering. De werkgever gebruikt de proefplaatsingperiode om in te schatten of de functie passend is voor de werknemer. Hier zijn voor de werkgever geen kosten aan verbonden, omdat de werknemer tijdens de proefplaatsing zijn of haar uitkering behoudt.

Wie vraag de proefplaatsing aan bij UWV? Werkgever of Werknemer?

De uitkeringsgerechtigde vraagt zelf de proefplaatsing aan bij UWV. De de werkgever kan deze aanvraag voor proefplaatsing niet doen.

Hoe lang duurt de proefplaatsing?

In de basis duurt een proefplaatsing 2 maanden. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan UWV toestemming geven om de proefplaatsing te verlengen tot maximaal 6 maanden. Daarnaast kan UWV besluiten om de proefplaatsing (tussentijds) te beƫindigden, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, de proefplaatsing geen succes geniet of als de uitkeringsgerechtigde al een andere baan geeft gevonden heeft.

Wie mag gebruik maken van de proefplaatsing?

Alle uitkeringsgerechtigden mogen een proefplaatsing aanvragen; personen met een Ziektewetuitkering, een uitkering op grond van de Wet WIA, WAO, Wajong of WAZ of een WW-uitkering. Maar de WW-gerechtigden moeten wel minstens 3 maanden werkloos zijn. Voor WW-gerechtigden die minder dan 3 maanden werkloos zijn, gelden speciale voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden bij de proefplaatsing?

De voorwaarden voor de proefplaatsing zijn als volgt:

  • De werkgever biedt de uitkeringsgerechtigde bij goed functioneren aansluitend een dienstverband van minimaal 6 maanden aan;
  • Het verkregen dienstverband is voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing;
  • De werkgever mag voor het dienstverband geen proeftijd meer afspreken;
  • De werkgever sluit tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering af voor de uitkeringsgerechtigde;
  • De uitkeringsgerechtigde mag niet eerder bij de werkgever hebben gewerkt, tenzij sprake is van sterk veranderde omstandigheden.

Heeft u ondersteuning nodig van UWV naar werk?

CEREO heeft met haar landelijk netwerk coaches door heel het land die (ex-)werknemers helpen bij het vinden van een nieuwe passende baan. Het 3e spoor traject kan worden ingezet door UWV of werkgever. Als de werkgever via het UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt het UWV de verantwoording voor de re-integratie van de werknemer over. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar. Meer weten wat wij voor u als werkgever of werknemer kunnen betekenen? Neem contact met ons op.