Menu Triangle
078 611 1048
Trainingen CEREO
Artikelen

5 tips om de loyaliteit van uw werknemers te borgen en te versterken

5 tips om de loyaliteit de borgen en te versterken

Door: Leo Beekmans (Werkmans Mobiliteit)

“De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit”, zegt UWV in de spanningsindicator van december 2021. Recruiters richten zich daarom steeds meer op ervaren werknemers op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor werknemers die bij u onder contract staan. Wilt u voorkomen dat belangrijke werknemers uw organisatie verlaten? In dit artikel leest u 5 waardevolle tips om de loyaliteit onder uw personeel te vergroten.

5 tips om de loyaliteit van uw werknemers te borgen en te versterken.

Talentvolle en gemotiveerde werknemers bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. Een loyale werknemer zet immers net dat stapje extra voor de organisatie. Wanneer zo’n medewerker ontslag neemt, ondervindt u daar als werkgever de nodige nadelen van. Het kost veel geld om een nieuwe werknemer te vinden en deze in te werken. Ook neemt de vertrekkende medewerker de nodige kennis, ervaring en contacten mee naar hun nieuwe werkgever.

Om te voorkomen dat een werknemer vertrekt, is loyaliteit het sleutelwoord. Hoe loyaler uw personeel, hoe kleiner de kans dat zij vertrekken. U kunt de loyaliteit onder uw personeel op de volgende manieren vergroten:

  1. Communiceer op een open manier.
  2. Bied leuk en uitdagend werk.
  3. Geef waardering en erkenning.
  4. Stimuleer groei en ontwikkeling.
  5. Ondersteun de werk-privébalans.

1. Communiceer op een open manier

Open communicatie draagt bij aan het vertrouwen dat uw medewerkers in u hebben. Een open en gelijkwaardig functioneringsgesprek vormt daarin een belangrijke basis. Hierdoor ontdek u wat er leeft onder uw personeel en kunt u hier tijdig op inspelen. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, neemt de ontevredenheid onder uw werknemers toe. Dit leidt op de lange termijn tot een hoger personeelsverloop. Bij CEREO raden we werkgevers altijd aan het functioneringsgesprek breder in te steken middels het inzetten van het zogenaamde “Goede Gesprek”.

Mocht een werknemer toch besluiten te vertrekken, dan adviseren wij u een exit gesprek te houden. Uit dit gesprek kunt u lering trekken en ontdekken wat u in de toekomst beter kunt doen. Hiermee dringt u het verloop binnen uw organisatie terug.

2. Bied leuk en uitdagend werk

Leuk en uitdagend werk geeft uw werknemers een reden om te blijven. Met leuke werkzaamheden motiveert u hen en spoort u anderen aan om net zo goed hun best te doen. U bereikt dit onder meer door uw personeel de ruimte te bieden om hun werkzaamheden zelfstandig in te vullen. Deze toegenomen verantwoordelijkheid verhoogt de motivatie en daarmee ook de loyaliteit richting uw bedrijf.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te evalueren of de functie nog bij de betreffende werknemer past. Mogelijk is de werknemer de functie ontgroeit of is de functie door veranderende omstandigheden juist te zwaar geworden. U kunt uw medewerkers zo nodig de vrijheid geven om zelf aan hun baan te ‘sleutelen’. Met enkele kleine aanpassingen wordt hun werk vaak al stukken leuker en uitdagender. We noemen dit ook wel jobcrafting. Deze relatief nieuwe methode wordt steeds geliefder onder werkgevers.

Is er een completer beeld nodig van de werksituatie van de werknemer? Dan biedt een loopbaantest wellicht uitkomst. Een ontwikkelassessment is hiervan een goed voorbeeld. U ontdekt hiermee welk carrièrepad het beste bij de werknemer past.

3. Geef waardering en erkenning

Elke werknemer wil dat zijn of haar dagelijkse inspanningen ertoe doen. Het helpt hierbij enorm dat u hun prestaties erkent en waardeert. Als werkgever kunt u uw waardering op diverse manieren laten blijken.

Allereerst is het belangrijk om successen te vieren en goede prestaties te benoemen en te complimenteren. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn genoeg werkgevers die deze kans onvoldoende benutten.

Een meer traditionele manier om waardering en erkenning te geven, is het geven van een financiële bonus of loonsverhoging. Ook kunt u een werknemer belonen door diegene nu en dan een paar uur eerder naar huis te laten gaan. Zeker wanneer er veel is overgewerkt.

Tot slot wordt een persoonlijk cadeau altijd gewaardeerd. Denk aan concertkaartjes voor iemands favoriete artiest of het bieden van een cursus voor persoonlijke ontwikkeling. Dit hoeft niet perse een cursus te zijn die met werk of professionele ontplooiing te maken heeft.

Een attentie in de vorm van geld of een cadeau speelt traditiegetrouw vaak rond het einde van het jaar. Het staat u als werkgever echter vrij dit ook op ander momenten in het jaar te doen. Hiermee is de verrassing groter omdat uw werknemer het niet verwacht.

5 tips om uw werknemers loyaler te maken

4. Stimuleer groei en ontwikkeling

Bijna elke werknemer wil groeien en ontwikkelen. Als werkgever kunt u deze wens op verschillende manieren faciliteren. Hiermee onderscheidt u zich van andere werkgevers, want in lang niet elke organisatie krijgen werknemers een opleidingsbudget of de kans om promotie te maken.

Opleiding en training zijn de meest voor de hand liggende manieren om groei en ontwikkeling onder uw personeel te stimuleren. Verzeker u er wel van dat de opleiding of training zinvol is en daadwerkelijk iets oplevert.

Er staan ook alternatieve mogelijkheden tot uw beschikking, zoals het wisselen van functie, het uitbreiden van het takenpakket of het aanbieden van een promotie. Deze zijn eenvoudig toe te passen en de kosten hiervan zijn relatief laag.

5. Ondersteun de werk-privébalans

Steeds meer werknemers worstelen met hun werk-privébalans. Dat geldt vooral voor hardwerkende, gemotiveerde medewerkers die regelmatig een stap extra zetten. U kunt er gelukkig op diverse manieren voor zorgen dat het werk- en privéleven van uw personeel in balans blijft. Dit voorkomt ontevredenheid onder uw werknemers en verkleint de kans op overspannenheid.

Een goede manier om de werk-privébalans te verbeteren, is door uw werknemers flexibele werktijden aan te bieden. Hierdoor kan de werknemer de arbeidstijden beter afstemmen op verplichtingen in de privésfeer. Denk bijvoorbeeld aan het wegbrengen of ophalen van schoolgaande kinderen. Ook de mogelijkheid tot thuiswerken draagt bij aan een goede balans.

Naast de wettelijke verlofregelingen, heeft u als werkgever tevens de mogelijkheid om extra verlofmogelijkheden aan te bieden of het verlof te verlengen. Ook is het mogelijk een extra financiële bijdrage te leveren om de kosten van bijvoorbeeld de kinderopvang te verlichten.

Hoe loyaal zijn uw werknemers?

U weet nu dat er diverse manieren zijn om uw werknemers loyaler te maken. Door goede communicatie, voldoende waardering, ondersteuning in de professionele ontwikkeling en het faciliteren van een goede werk-privébalans, behoudt u de mensen die belangrijk zijn voor uw organisatie. Hiermee voorkomt u een hoog personeelsverloop en vergroot u het werkgeluk onder uw medewerkers.

Wilt u graag meer weten over werkgeluk en loopbaanontwikkeling in de brede zin? Cereo helpt u graag verder met hulp en advies. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek met ons aan en ontdek wat we voor u kunnen betekenen.