Menu Triangle
078 611 1048
Re-integratietraject CEREO

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk middel dat tijdens re-integratietrajecten wordt toegepast om de arbeidsmogelijkheden van een verzuimende werknemer in kaart te brengen. Maar is zo’n arbeidsdeskundig onderzoek verplicht? En is het advies van een arbeidsdeskundige bindend? In dit artikel geeft Cereo antwoord op deze vragen.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is niet verplicht. Wel is het vanuit UWV verplicht dat zowel de werkgever als de werknemer de nodige inspanningen leveren op het gebied van re-integratie. Ook wordt van hen geacht dat zij actief zoeken naar geschikte arbeidsmogelijkheden. Op welke manier dat plaatsvindt, wordt niet door UWV genoemd. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een van de manieren om dit te doen. Houd er rekening mee dat een dergelijk onderzoek als doel heeft om uitsluitsel te bieden over de vraag of een werknemer binnen de eigen organisatie kan terugkeren, of dat een re-integratie bij een andere werkgever een beter idee is. In dat laatste geval spreken we van een tweedespoortraject. In een arbeidsdeskundig rapport vindt u in zo’n geval ook adviezen over de functies en branches die het beste passen bij de belastbaarheid van de betreffende werknemer.

Hoewel een arbeidsdeskundig onderzoek volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) dus niet verplicht wordt gesteld, is de kans groot dat een werkgever in de problemen komt wanneer die dit onderzoek niet laat uitvoeren. Dat komt omdat een arbeidsdeskundig onderzoek in de ogen van UWV maximaal inzicht biedt in de kansen en beperkingen van werknemers binnen de organisatie. Verzaakt de werkgever om voldoende re-integratieinspanningen te leveren, dan bestaat de kans dat die een loonsanctie krijgt opgelegd

Moet de werknemer verplicht meewerken aan een arbeidsdeskundig onderzoek?

Ja, een werknemer is verplicht om mee te werken aan diens re-integratie, en dus ook aan het arbeidsdeskundig onderzoek dat daarbij hoort. Dit levert regelmatig conflicten op tussen werkgever en werknemer. Vaak kan dit worden opgelost door als werkgever goed uit te leggen waarom een arbeidsdeskundig onderzoek in het belang van de werknemer is en hoe dit hem of haar kan helpen in de voortzetting van de carrière.

Is het advies van een arbeidsdeskundige bindend?

Het advies van een arbeidsdeskundige is niet bindend van aard. De werkgever is namelijk degene die beslist. Wel is het vaak zo dat deze beslissing gebaseerd is op het advies van de arbeidsdeskundige. Hoewel het arbeidsdeskundig onderzoek dus niet bindend is, vormt deze wel vaak een belangrijke richtlijn voor de uiteindelijke beslissing die de werkgever neemt. Ditzelfde geldt voor een arbeidsdeskundig advies, al is dit meer gericht op het voorkomen en verkorten van verzuim.

Infographic AD onderzoek

Infographic Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek nodig? Vraag om vrijblijvend advies

Bent u op zoek naar een professioneel bureau dat arbeidsdeskundig onderzoek verricht? Cereo is door heel Nederland actief en werkt nauw samen met gecertificeerde arbeidsdeskundigen die over veel ervaring en een hoog opleidingsniveau beschikken. Wij helpen u graag van A tot Z met het verrichten een arbeidsdeskundig onderzoek, het geven van arbeidsdeskundig advies en diverse aanverwante diensten op het gebied van verzuim en re-integratie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met ons aan.