Menu Triangle
078 611 1048
Grip op de loopbaanontwikkeling - CEREO

Verzuimkosten: wat kost een zieke werknemer?

Verzuim kost werkgevers jaarlijks een hoop geld. Het bedrijfsleven is in totaal maar liefst 18 miljard euro per jaar kwijt aan verzuim. En daar komt nog bij dat de meeste werkgevers de kosten van verzuim flink onderschatten. Op deze pagina ontdek je wat de verzuimkosten zijn voor jouw organisatie en wat je kunt doen om verzuim structureel terug te dringen.

Wat zijn de kosten van verzuim?

De gemiddelde verzuimkosten voor een zieke werknemer liggen per dag op zo’n 250 tot 400 euro. Gezien de gemiddelde verzuimduur in Nederland 8 dagen is, ben je per verzuimende medewerker per keer dus minimaal zo’n 2000 euro kwijt aan verzuim. Werkgevers schatten de dagelijkse verzuimkosten vaak een stuk lager in dan ze in werkelijkheid zijn. Dit is niet zonder risico’s, want verzuim kost je organisatie een hoop geld. Gelukkig kun je daar flink op besparen, maar daarover vind je later in dit artikel meer informatie.

Directe en indirecte kosten voor verzuim

De kosten voor verzuim zijn onder te brengen in twee kostenposten: directe en indirecte kosten. Onder directe kosten vallen onder meer de verplichte loondoorbetaling (van 70% tot 100%, afhankelijk van de duur van het verzuim) en de kosten voor arbodienstverlening. Onder indirecte kosten vallen het vinden van vervangend personeel en het verlies van productiviteit en continuïteit binnen de organisatie.

Hoe hoog de kosten uiteindelijk uitvallen, hangt af van meerdere factoren. Allereerst de hoogte van het salaris, ten tweede de noodzaak voor vervangend personeel en de noodzaak voor arbodienstverlening, en ten derde de noodzaak voor verzuimbegeleiding. Je kunt uitgaan van zo’n 200 tot 400 euro.

Kortdurende en langdurende verzuimkosten

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim. Bij kortdurend verzuim liggen de kosten vaak een stuk lager; die worden dan hoofdzakelijk beperkt tot loondoorbetaling. Bij langdurig verzuim is het ingewikkelder. Er moet dan nieuw personeel worden aangenomen, er moet een verzuimtraject worden opgesteld en er is advies en ondersteuning nodig vanuit de arbo. Dat zijn allemaal extra kosten waar je als werkgever voor opdraait.

Wat houdt de loondoorbetalingsplicht in?

Je bent als werkgever verplicht om loondoorbetalingskosten te betalen wanneer je werknemer ziek is. Dit staat beschreven in de “Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ)” en de “Wet Verlenging Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (VLZ)”.

Volgens deze wetgeving ben je als werkgever verplicht om in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid (104 weken) minimaal 70% van het loon door te betalen. Wanneer de werknemer direct in de Ziektewet (Zw) komt, kun je aanspraak maken op vergoedingen van UWV, maar in de meeste gevallen draait je bedrijf zelf op voor de kosten.

Soms liggen de kosten zelfs hoger dan 70%. Dit geldt vooral wanneer je verzuimende werknemer onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt. Er moet dan in het eerste jaar verzuim vaak 100% loon worden doorbetaald en in het tweede jaar 70%, 80% of 90%. Ook andere eventuele kosten komen daar nog bij, waaronder pensioenkosten, vakantietoeslag, winstuitkering en diverse andere zaken.

Kosten voor re-integratie bij langdurig verzuim

Als een werknemer langdurig ziek wordt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen van een passend re-integratietraject. Dit is bij wet verplicht. Het doel hiervan is de werknemer stap voor stap zijn of haar terugkeer te laten maken naar de werkvloer. Soms vindt deze terugkeer plaats binnen je eigen organisatie - dit wordt spoor 1 genoemd - maar soms ook bij een andere organisatie. Dat noemen we ook wel spoor 2. Een spoor 2-traject is bijvoorbeeld nodig wanneer de werknemer vanwege diens beperkte belastbaarheid niet binnen de eigen organisatie terecht kan. Een re-integratietraject brengt flink wat kosten met zich mee. Voorbeelden van die kosten zijn:

  • het opstellen van een re-integratietraject;
  • het aanpassen van de werkplek;
  • het aanpassen van de taak- en rolverdeling;
  • het aanbieden van trainingen voor omscholing;
  • het verlenen van aanvullende arbodienstverlening;
  • het bijkomende papierwerk vanuit UWV of de arbodienst.

De kosten voor re-integratie zijn wederom hoger dan veel werkgevers denken.

Kosten arbeidsongeschiktheid na twee jaar

Wanneer een werknemer na 2 jaar (104 weken) niet in staat is om (volledig) te re-integreren, komt die in aanmerking voor een WGA- of IVA-uitkering. Dit leidt voor de werkgever mogelijk tot een hogere premie aan UWV. Dat geldt vooral voor werkgevers met een groot of middelgroot bedrijf, omdat die te maken hebben met een individuele premie voor de WGA. Voor werkgevers van kleine bedrijven geldt een zogenaamde sectorpremie.

Infographic verzuimkosten

Hoe bereken je zelf de kosten van verzuim?

Het berekenen van verzuimkosten kan op verschillende manieren. Je kunt hier een formule op loslaten, maar je kunt ook gebruikmaken van de online tool van verzuimkosten.nl. Via deze tool krijg je een goede indicatie van welke verzuimkosten je kunt verwachten. Je kunt je hierdoor goed voorbereiden op de kostenposten waar je mee te maken krijgt.

Verzuimkosten terugdringen? CEREO helpt je verder

Om de verzuimkosten binnen je organisatie terug te dringen, kun je diverse stappen zetten. Je kunt deze stappen zelf uitvogelen, maar je bespaart een hoop tijd en energie door advies in te winnen van een onafhankelijke professional. Zo’n professional kan je stap voor stap uitleggen hoe je een goed verzuimbeleid opstelt, hoe je jezelf verzekert voor verzuim, hoe je de inzetbaarheid van je personeel vergroot en hoe je een re-integratietraject inricht dat aan alle regels en voorwaarden voldoet.

CEREO is hét landelijke adviescentrum voor loopbaanontwikkeling. Wij bieden dekking door heel Nederland en denken graag met je mee over het terugdringen van verzuimkosten, het vergroten van inzetbaarheid en het verkleinen van financiële risico’s bij verzuim. Dat doen we middels verzuimtrainingen, consultancy en servicepakketten, maar ook middels vrijblijvend advies. Dat kan via de telefoon of onder het genot van een kop koffie. Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op voor meer informatie