Menu Triangle
078 611 1048
Leo en Jan-Hermen partners bij CEREO

Gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

Ben je benieuwd wat het gemiddeld ziekteverzuim is in Nederland? En wil je weten wat het verzuimpercentage is per sector? Dan vind je in dit artikel de antwoorden die je zoekt. Ook ontdek je wat je kunt doen om het verzuimpercentage binnen je eigen organisatie terug te dringen.

Wat is het gemiddelde ziekteverzuim?

Het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland ligt op dit moment op 5%. Dit percentage is berekend over het derde kwartaal van 2022 en is gebaseerd op onderzoek van het CBS (link openen in nieuw tabblad). Het percentage van 5% is relatief hoog ten opzichte van voorgaande jaren. De laatste keer dat het ziekteverzuimpercentage zo hoog lag, was in 2000 en 2001. Dat is meer dan twintig jaar geleden.

Ziekteverzuim bij kleine bedrijven

Uit datzelfde onderzoek van het CBS blijkt dat het ziekteverzuimpercentage bij kleine bedrijven traditioneel het laagst is. Onder kleine bedrijven vallen alle bedrijven met 10 of minder medewerkers. Het ziekteverzuim binnen deze bedrijven ligt op 2.8%. Ook de afgelopen tientallen jaren bleek dat het verzuimpercentage bij kleine bedrijven lager ligt dan bij middelgrote en grote bedrijven.

Ziekteverzuim bij middelgrote en grote bedrijven

Bij middelgrote bedrijven ligt het percentage een stuk hoger, met 4.5%. Voor grote bedrijven ligt het percentage echter het hoogst met 5.7%. We zien in het derde kwartaal van 2022 een toename van ziekteverzuim bij alle bedrijfsgroottes, dus ook bij kleine bedrijven. De oorzaak daarvan is lastig aan te wijzen, omdat mensen verzuimen om heel verschillende redenen. Soms heeft dit te maken met een griepgolf, soms met economische stress en soms met werkgerelateerde zaken of privéproblemen.

Ziekteverzuim per sector: een overzicht

Het percentage van ziekteverzuim verschilt sterk per sector. Binnen sommige sectoren ligt het ziekteverzuim ver onder het gemiddelde, en bij sommige sectoren ver daarboven. Hieronder vind je een overzicht van de cijfers uit onderzoek van het CBS.

Gezondheid- en welzijnszorg

Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst is met 7.1%. Dat betekent dat er van de duizend te werken dagen 71 dagen zijn verzuimd wegens ziekte.

Financiële dienstverlening

Het laagste ziekteverzuimpercentage vind je in de financiële dienstverlening. Daar ligt het percentage op slechts 3%.

Bouw

In de bouw is het ziektepercentage gemiddeld ten opzichte van andere sectoren. Vaak ligt het zelfs iets onder het landelijke gemiddelde. Het gemiddelde ziekteverzuim in de bouw ligt op dit moment op 4.9%. In de bouw is er weliswaar een stijging in ziekteverzuim, maar de lengte van het verzuim is korter geworden. Werknemers blijven dus minder lang thuis na een ziekmelding.

Horeca

In de horeca zijn de cijfers van ziekteverzuim elk jaar heel wisselend. Op dit moment ligt het percentage op 4.5%. Dat is dus iets lager dan de bouw, maar een stuk hoger dan de financiële dienstverlening.

Overige sectoren

Het ziekteverzuim ligt relatief hoog in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer, openbaar bestuur en overheidsdiensten, industrie, vervoer en opslag en onderwijs. Kijken we naar de sectoren delfstoffenwinning, energievoorziening en handel, dan zien we dat het percentage juist weer wat lager ligt dan gemiddeld. De laagste ziekteverzuimpercentages vind je in de landbouw, bosbouw en visserij.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich ziek melden. Kijken we naar kortdurend ziekteverzuim - andere soorten verzuim zijn hierin niet meegenomen - dan zien we in een onderzoek van de arbodienst dat werknemers vooral om de volgende redenen verzuimen:

  • Fragiele lichamelijke conditie
  • Onvrede over werk en inkomen
  • Te hoge werkdruk
  • Onvrede over de relatie met collega’s of de werkgever
  • Persoonlijke problemen in de privésfeer

Voor ongeveer een kwart van de ziekmeldingen geldt dat het werk zelf de reden is van ziekmelding. Het gaat daarbij dus niet om griep, verkoudheid of een soortgelijke aandoening, maar om werkdruk, werkstress of problemen op de werkvloer. Dit zijn problemen waar je als werkgever invloed op kunt uitoefenen. Door de werkomstandigheden voor werknemers te verbeteren en in te spelen op wat je werknemers nodig hebben, kun je het ziekteverzuim in theorie met maar liefst 25% laten afnemen. Daarover later meer.

Infographic oorzaken verzuim

Wat zijn de kosten van ziekteverzuim voor werkgevers?

Een zieke medewerker kost een werkgever al gauw zo’n 250 euro tot wel 400 euro per dag. De gemiddelde verzuimduur ligt op 8 dagen, waardoor je als werknemer minimaal zo’n 2.000 euro kwijt bent per verzuimend personeelslid. Het bedrijfsleven is per jaar zo’n 18 miljard euro kwijt aan ziekteverzuim. Dat is een enorm bedrag, maar daar kan gelukkig ook enorm op worden bespaard. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij werkgevers en hr-managers.

Hoe dring je het ziekteverzuimpercentage terug?

Hoe meer personeelsleden je hebt, hoe hoger de kosten voor ziekteverzuim oplopen. Dit maakt het extra belangrijk om preventieve maatregelen te nemen in het terugdringen van ziekteverzuim op de werkvloer. Gelukkig zijn er diverse stappen die je kunt nemen om dit te bereiken. Een belangrijke eerste stap is het opstellen van een verzuimbeleid, waaronder ook verzuimbegeleiding en een verzuimprotocol vallen. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan onze verzuimpakketten en ontdek wat je vandaag nog kunt doen om ziekteverzuim aan te pakken.

Bekijk onze verzuimpakketten

Wil je eerst graag meer informatie over de mogelijkheden van het terugdringen van verzuim? Dan gaat CEREO graag met je in gesprek. Wij zijn dé specialist in verzuimpreventie en verzuimreductie en zijn door heel het land actief. Samen met jou onderzoeken we hoe we jouw personeel goed inzetbaar houden, hoe we het beleid omtrent inzetbaarheid verbeteren en hoe we verzuim op de lange termijn kunnen terugdringen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We vertellen je graag meer over onze verzuimtraining en onze verzuimpakketten.