Menu Triangle
078 611 1048
Team CEREO

Zo dring je verzuim terug binnen je organisatie

Keuze uit 4 verzuimpakketten (geschikt voor elk budget)

Wil je het verzuim binnen je organisatie terugdringen? Dan kun je niet zonder een goed verzuimbeleid. CEREO biedt 4 volwaardige verzuimpakketten aan die jouw organisatie helpen om je verzuimbeleid te verbeteren.

Wil je je eerst meer inlezen over het opstellen van een effectief verzuimbeleid? Lees dan kosteloos onze whitepaper over de zes stappen naar een effectief verzuimbeleid en ontdek wat je vandaag nog kunt doen om je verzuimbeleid te verbeteren.

Hieronder vind je meer informatie over onze verzuimpakketten. Klik op de button bij het gewenste pakket voor het aanvragen van een offerte.

1. QUICKSCAN-pakket (kort advies)

Het QUICKSCAN-pakket is bedoeld om een schets te maken van de actuele verzuimsituatie en hier een kort advies op te baseren. Het pakket bestaat uit de volgende diensten:

 • We bespreken de huidige situatie rondom inzetbaarheid en verzuim
 • We bepalen naar welke situatie de organisatie graag wil toewerken
 • We bepalen waar de quick-wins liggen en wat de lange-termijndoelen zijn

2. PLUS-pakket (in kaart brengen verzuimbeleid)

Het PLUS-pakket is bedoeld om het verzuimbeleid binnen je organisatie grondig in kaart te brengen. Het bevat alle onderdelen van het quickscan-pakket, aangevuld met de volgende diensten:

 • We voeren een sterkte-zwakteanalyse uit van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid
 • We inventariseren de verbinding tussen beleid en praktijk
 • We voeren een verzuimanalyse uit om oorzaken en doelgroepen in kaart te brengen
 • We stellen een risico- en kansenanalyse op voor de lange termijn

3. OPTIMAAL-pakket (optimaliseren verzuimbeleid)

Het OPTIMAAL-pakket is bedoeld om het verzuimbeleid binnen je organisatie te optimaliseren. Het bevat alle onderdelen van het plus-pakket, aangevuld met de volgende diensten:

 • We bepalen wat er concreet moet gebeuren om risico’s te reduceren en kansen te benutten
 • We ontwikkelen een stappenplan voor het herijken van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie
 • We stellen een advies op over de wijze van (her-)contractering van en praktische samenwerking met een arbodienstverlener
 • We stellen een advies op over de benodigde training, opleiding en coaching van hr-medewerkers binnen de organisatie

4. IDEAAL-pakket (implementeren verzuimbeleid)

Het IDEAAL-pakket is bedoeld om een volwaardig verzuimbeleid binnen je organisatie te implementeren. Het bevat alle onderdelen van het optimaal-pakket, aangevuld met de volgende diensten:

 • Ondersteuning door inzet van project-/programmamanager;
 • Support bij opzetten taskforce of focusteam;
 • Support bij optimaliseren beleid incl. interne afstemming en versterken draagvlak (OR, stakeholders);
 • Vertaling beleid naar zichtbaar gedrag, incl. training en coaching;
 • Monitoring voortgang implementatie en inbedding in staande organisatie.

In 6 stappen naar een effectief verzuimbeleid (whitepaper)

Wil je meer weten over het opstellen van een effectief verzuimbeleid? Lees dan kosteloos onze whitepaper over de zes stappen naar een effectief verzuimbeleid en ontdek wat je vandaag nog kunt doen om je verzuimbeleid te verbeteren.

Whitepaper 6 stappen naar een effectief verzuimbeleid