Menu Triangle
078 611 1048
Jan Hermen Vroegindeweij - CEREO

Verzuimbegeleiding: zo pak je dat aan

Wil je een zieke werknemer ondersteuning bieden bij verzuim en re-integratie? Dan wordt dat ook wel verzuimbegeleiding genoemd. Op deze pagina lees je wat verzuimbegeleiding is, waarom het belangrijk is en hoe CEREO je daarbij kan helpen. Ook ontdek je waarom het opstellen van een professioneel verzuimbeleid een noodzaak is voor elke organisatie.

Wat is verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is de professionele ondersteuning van een werknemer die (langdurig) ziek is. Het doel van verzuimbegeleiding is de medewerker op termijn te laten re-integreren op de arbeidsmarkt.

Idealiter integreert de werknemer binnen de eigen organisatie, wat spoor 1 wordt genoemd, maar het komt ook voor dat een werknemer vanwege de belastbaarheid niet binnen de eigen organisatie terecht kan en een baan moet zoeken bij een ander bedrijf. Dat wordt ook wel spoor 2 genoemd.

Verzuimbegeleiding als onderdeel van verzuimbeleid

Verzuimbegeleiding is onderdeel van het verzuimbeleid van een organisatie. Een verzuimbeleid is niet enkel een repressief middel, maar kan ook preventief worden ingezet. Door een verzuimbeleid op te stellen, verklein je de kans dat werknemers langdurig ziek worden en vergroot je de kans dat ze op afzienbare termijn kunnen terugkeren op de werkvloer.

In een verzuimbeleid vind je alle regels en richtlijnen rondom verzuimbegeleiding. Voorbeelden daarvan zijn:

1. Jobcarving en jobcreation

Soms is het voor de zieke werknemer niet mogelijk om na re-integratie de eigen functie uit te voeren, maar kan er dankzij een verzuimbeleid een andere passende functie binnen het bedrijf worden gevonden. Dit wordt ook wel jobcarving of jobcreation genoemd. Ondanks de afname in belastbaarheid kan de werknemer zo alsnog aan de slag binnen jouw organisatie.

2. Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Om de kans op langdurig verzuim te voorkomen, is een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een belangrijk middel. Met een RI&E breng je de risico’s van verzuim in kaart en kun je hier tijdig op sturen. Een RI&E is dan ook een belangrijk instrument binnen het verzuimbeleid. Het biedt je meer inzicht in verzuimkwesties en vergroot de kans op een geslaagde verzuimbegeleiding.

3. Verzuimprotocol

Een goed verzuimbeleid bevat altijd een zogenaamd verzuimprotocol. In dit protocol staat vermeld hoe je als organisatie omgaat met verzuim, ziekmelding en verzuimbegeleiding. Dit protocol helpt je om de juiste standaarden toe te passen en aan de wet- en regelgeving te voldoen. Je weet op die manier zeker dat je niets over het hoofd ziet en dat je je werknemer de best mogelijke hulp biedt om te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Ook kun je dankzij een verzuimprotocol precies richting UWV en andere organisaties verantwoorden welke stappen je hebt gezet om de re-integratie van een zieke werknemer te bevorderen.

Infographic Jobcarving en Jobcreation

Wat zijn de plichten van de werkgever tijdens verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend. Werkgevers zijn bij wet verplicht om werknemers professioneel te ondersteunen wanneer zij vanwege ziekte genoodzaakt zijn te verzuimen. Je vindt de wetten en regels rondom verzuimbegeleiding in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Arbowet

In de Arbowet vind je de belangrijkste regels omtrent een veilige en gezonde werkplek voor je personeel. Ook vind je in de Arbowet een overzicht van de richtlijnen voor het deskundig ondersteunen en begeleiden van werknemers die ziek worden - ongeacht of dat kortdurend of langdurend is.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering Poortwachter vind je alle stappen die nodig zijn om je werknemer te begeleiden tijdens zijn of haar re-integratie. Je vindt hier ook informatie over de fases van arbeidsongeschiktheid, over de regels en wetten die bij deze fases horen en over de verantwoordelijkheden die je hebt tegenover je verzuimende werknemers.

Door een professioneel verzuimbeleid op te stellen en een goede verzuimbegeleiding in te richten, weet je zeker dat je aan de regels en richtlijnen van zowel de Arbowet als de Wet verbetering poortwachter voldoet. Je voorkomt hiermee juridische problemen en biedt je werknemers de best mogelijke verzuimbegeleiding tijdens hun ziekte.

Verzuimspecialist nodig? CEREO helpt je verder

Wil je het verzuim binnen je organisatie terugdringen? En wil je een verzuimbeleid opstellen dat aan alle regels en richtlijnen voldoet? Dan helpt CEREO je graag verder met het ontwikkelen van professionele verzuimbegeleiding. CEREO is hét landelijk adviescentrum voor loopbaanontwikkeling. Wij zijn door heel Nederland actief en helpen tientallen bedrijven met het opstellen en verbeteren van hun verzuimbeleid.

Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden om je verzuimbeleid te professionaliseren. Dat kan middels trainingen, consultancy, servicepakketten en natuurlijk ook middels vrijblijvend advies. CEREO helpt je van A tot Z met alle verzuimkwesties binnen je organisatie. Ook op het gebied van re-integratie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek. We helpen je graag verder!