Menu Triangle
078 611 1048
DSC04223-min

Is outplacement verplicht

Is outplacement verplicht

Is outplacement verplicht? Het is een vraag die veel werkgevers zich stellen. Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Outplacement is wettelijk gezien namelijk niet verplicht, maar kan wel juridisch bindend zijn wanneer het voortkomt uit een vaststellingsovereenkomst, een cao, een reorganisatie of goed werkgeverschap. In dit artikel legt CEREO u uit hoe het zit.

Wanneer is outplacement verplicht (en wanneer niet)?

Het aanbieden van outplacement is op zichzelf geen verplichting. De werkgever is niet verplicht een outplacementtraject aan te bieden, en de werknemer is op zijn of haar beurt niet verplicht hieraan mee te werken. Toch zijn er situaties waarin het aanbieden van outplacement mogelijk juridisch bindend is.

1. Outplacement vanuit goed werkgeverschap

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om goed werkgeverschap te tonen aan uw werknemers. Dat geldt ook voor werknemers wie ontslag boven het hoofd hangt. Onder goed werkgeverschap verstaan we het dragen van zorg voor de ontwikkeling en het welzijn van werknemers binnen de organisatie.

In sommige gevallen is outplacement de beste manier om een werknemer goed werkgeverschap te bieden. Een voorbeeld daarvan is een reorganisatie waardoor een werknemer gedwongen ontslagen wordt. Een ander voorbeeld is dat het bedrijf naar een andere locatie verhuist, waardoor de werknemer hier dusdanig nadelige gevolgen aan ondervindt dat die op zoek moet naar ander werk.

Om het welzijn en de ontwikkeling van zo’n werknemer te waarborgen, is het aanbieden van outplacement een teken van goed werkgeverschap. De voorwaarden hiervoor verschillen echter per situatie en zijn dus berust op maatwerk.

Vanuit goed werkgeverschap is outplacement dus in principe niet verplicht. Toch zijn er situaties denkbaar waarin het aanbieden van een outplacementtraject de enige logische keus is.

Leestip: E-book De 5 stappen van goedwerkgeverschap bij ontslag.

2. Outplacement vanuit een vaststellingsovereenkomst

Dankzij een vaststellingsovereenkomst kunt u zonder tussenkomst van UWV of de kantonrechter een ontslag met wederzijds goedvinden realiseren. De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor beëindigd zonder verdere juridische rompslomp.

Werknemers die middels wederzijds goedvinden ontslag krijgen, hebben vaak een goede onderhandelingspositie. De werknemer kan een aantrekkelijke transitievergoeding verwachten van de werkgever en kan tevens onderhandelen over een outplacementtraject.

In een vaststellingsovereenkomst wordt soms standaard een budget voor outplacement opgenomen. Ook dit is weer een teken van goed werkgeverschap. Toch is het aanbieden van een outplacementtraject in een vaststellingsovereenkomst wettelijk gezien niet verplicht.

3. Outplacement vanuit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

In sommige cao’s staan duidelijke afspraken over het aanbieden van outplacement na ontslag. Outplacement is in zo’n geval juridisch bindend. Dat betekent dat u als werkgever verplicht bent om outplacement aan te bieden aan een vertrekkende medewerker. Wel is outplacement volgens de cao vaak alleen in bepaalde situaties juridisch bindend. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of bij het verhuizen van de locatie van het bedrijf.

Waarom outplacement voordelig is voor uw organisatie

CEREO is al jaren actief als outplacementbureau in heel Nederland. Wij helpen bedrijven in alle denkbare sectoren om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van werknemers binnen de organisatie.

Zoekt u een betrouwbare partner in outplacement en loopbaanbegeleiding? En wilt u volledig ontzorgd worden op het gebied van outplacement? Dan staat CEREO voor u klaar met hulp en advies. Wij gaan integer en kundig te werk en helpen ontslagen werknemers om vanuit zelfredzaamheid op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

We faciliteren alle middelen en tools die nodig zijn om dit te bereiken, maar laten de werknemer in zijn of haar eigen kracht opereren. Op die manier is de kans op succes het grootst en vindt de werknemer vaak binnen afzienbare tijd een passende baan.

Het aanbieden van een outplacementtraject aan ontslagen medewerkers is niet alleen in hun eigen belang, maar ook in dat van uw organisatie. Het levert u namelijk diverse voordelen op:

  • U toont goed werkgeverschap richting uw ontslagen werknemer en daarmee indirect ook richting uw huidige werknemers. U laat zien dat u zich bekommert om hun welzijn, ook wanneer ze geen onderdeel meer uitmaken van het bedrijf;
  • U hoeft zich geen zorgen te maken over de verdere carrière van de ontslagen werknemer. Dankzij een outplacementtraject vindt die immers op afzienbare termijn een passende baan;
  • U mag erop rekenen dat de ontslagen werknemer tevreden is over de afhandeling na het ontslag en dat die daarmee uitgroeit tot een ambassadeur van uw organisatie.

CEREO helpt u graag met outplacement

Wilt u meer weten over outplacement? En bent u benieuwd naar de dienstverlening van CEREO? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wilt u direct een offerte aanvragen? Dat kan natuurlijk ook.