Menu Triangle
078 611 1048
arbeidsdeskundigonderzoek
Artikelen

Vroegtijdig inzetten van arbeidsdeskundige expertise verkort het verzuim. Is dat zo?

Vroegtijdig inzetten van arbeidsdeskundige expertise verkort het verzuim. Is dat zo?

Het leeuwendeel van de arbeidsdeskundige onderzoeken vinden plaats wanneer één van de volgende situaties is ontstaan: er is gebleken dat een werknemer geen zicht meer heeft om terug te keren in eigen werk of de uiterste termijn voor inzet van een AD-onderzoek binnen de kaders van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) is bereikt. In veel gevallen blijkt achteraf dat zowel de werkgever als de werknemer gebaat waren geweest bij een vroegtijdiger inzet van het AD-onderzoek. De ervaring – en inmiddels ook de visie - van CEREO is dat inzet van een AD-onderzoek, al bij de bij de geringste twijfel aan kansen op re-integratie in het eigen werk, het re-integratietraject vaak enorm versnelt.

CEREO werkt mee aan onderzoek naar de effectiviteit van vroegtijdig inzetten van AD-onderzoek.
In deze ervaring en visie staat CEREO niet alleen. De hypothese dat het vroegtijdig inzetten van een AD-onderzoek daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het verkorten van verzuim en duurzame re-integratie, wordt nu ook daadwerkelijk onderzocht. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft het Impact Centre van de Erasmus Universiteit opdracht gegeven wetenschappelijk onderbouwd te krijgen hoe vroegtijdiger inzet van Arbeidsdeskundige inzet (advies en onderzoek) helpt bij het duurzaam beperken van schadelast en versterken van re-integratiekansen. Omdat wij sterk geloven in deze hypothese leveren wij vanaf de start een actieve bijdrage aan dit onderzoek.

Werkwijze en toetsing van het onderzoek.
Aan de hand van o.a. statistisch onderzoek, interviews van stakeholders en onderzoek naar korte en lange termijn effecten is veel input opgehaald. Vanuit deze input zijn vier Theories of Change (ToC) opgesteld om de oorzakelijke relatie tussen de timing van activiteiten en de daarmee gepaard gaande effecten weer te geven. Deze Theories of Change zijn gevalideerd met literatuuronderzoek en consultatie van stakeholders en experts.

De eerste bevindingen worden nu in praktijk getoetst door inzet van pilot-trajecten bij een aantal werkgevers. Doel van de pilots is het vaststellen van de effecten van de belangrijkste interventies uit de ToC, met als gemeenschappelijk element: de vroegtijdige inzet van AD-onderzoek of advisering vanuit arbeidsdeskundige expertise.

Binnenkort toegevoegde waarde van vroegtijdig AD-onderzoek op schrift?
Mogelijk kunnen we met de resultaten van het onderzoek op afzienbare termijn wetenschappelijke onderbouwing bieden van de toegevoegde waarde van vroegtijdige(r) inzet van AD-inzet. Wij zijn benieuwd naar de resultaten. Jullie ook?

Weten wat wij voor u kunnen betekenen als het gaat om arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 078 611 1048 of stuur een mail naar info@cereo.nl