Menu Triangle
078 611 1048
Banner nieuws web
Artikelen

Artikel: Hoe stevig staat het huis van uw werknemers?

Werknemers zijn de drijvende kracht van uw organisatie. Een goede gezondheid is daarom belangrijk. Op een gezonde manier inzetbaar blijven voor werk, noemen we duurzame inzetbaarheid. Deze wordt medebepaald door het zogenaamde Huis van Werkv­­ermogen.

Wat is werkvermogen?

Werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel fysiek als mentaal in staat is om het huidige werk uit te voeren. Het gaat om de balans tussen werk en de persoonlijke belastbaarheid; de balans balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als deze factoren goed op elkaar zijn afgestemd, spreken we van een goed werkvermogen. Het evenwicht is niet statisch, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd. Het werkvermogen heeft dan ook continu aandacht nodig tijdens de loopbaan van de werknemer.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen zijn samengebracht onder één dak. Het dak van het Huis van Werkvermogen steunt op vier verdiepingen. De eerste drie verdiepingen staan voor wat de werknemer kan en wil. Wanneer deze in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt, is het werkvermogen in balans.

Verdieping 1: gezondheid

De eerste verdieping "gezondheid" is de basis voor het werkvermogen. Het fundament voor de andere verdiepingen. Het is belangrijk dat een werknemer zich fysiek en mentaal goed voelt.

Verdieping 2: competenties

Op deze verdieping worden de competenties van de werknemer is kaart gebracht. Voor een goed werkvermogen is het belangrijk dat de werknemer over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om de functie te kunnen uitoefenen.

  • Over welke vaardigheden beschikt de werknemer;
  • Over welke kennis beschikt de werknemer;

Verdieping 3: normen en waarden

Op deze verdieping wordt nagegaan welke normen en waarden de werknemer er op na houdt. Denk hierbij aan drijfveren als waardering, respect, passies en ook de binding met de organisatie. Passen de normen en waarden van de organisatie bij de werknemer? Wat is zijn/haar houding tegenover het werk, hoe gemotiveerd en bevlogen is hij/zij? Gedurende de loopbaan kunnen deze waarden en normen natuurlijk veranderen. Andere gezinssituatie, belangrijke beurtenissen in het leven, leeftijd, maar ook wijzigingen in de organisatie kan de zienswijze van de werknemer veranderen.

De derde verdieping heeft ook een balkon. Dat balkon staat in contact met de directe omgeving. Deze omgeving kan invloed hebben op de normen en waarden. Denk aan:

  • Gezin
  • Vrienden
  • Familie
  • Maatschappij

Verdieping 4: Werk

Zoals gezegd moeten de individuele kenmerken en behoeften matchen / in balans zijn met het werk. Wat zijn de werkomstandigheden, welke inhoud heeft het werk en welke eisen worden er gesteld. Hoe ziet het management eruit en het leiderschap.

HuisvanWerkvermogen

Het huis van werkvermogen bij loopbaan, re-integratie- en outplacementtrajecten

Zoals gezegd heeft het huis van werkvermogen continu aandacht nodig tijdens de loopbaan van werknemers. Bijvoorbeeld bij twijfel of een werknemer nog wel op de goede plek zit. Een loopbaantraject kan dan uitkomst bieden. Maar ook bij verzuim- en outplacementtrajecten is het van belang de balans voor de werknemer te (her)vinden. Onze coaches bieden hierin de juiste ondersteuning.