Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werknemer

Vertrouwenspersoon

Een objectief en onafhankelijk luisterend oor.

Als u op uw werk te maken krijgt met agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen is het fijn als u daar met een vetrouwd iemand over kan praten. CEREO kan hierbij helpen.

shutterstock_327896060

Welke werknemers mogen gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door alle werknemers: vaste medewerkers, ingehuurd personeel, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers en ook voor medewerkers met 0-uren contracten. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt u op, begeleidt u in de volgende stappen en ondersteunt u zo veel mogelijk.

Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon voor u?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon heeft veel voordelen voor werknemers:

  • Opvang, ondersteuning en begeleiding;
  • Hulp bij het indienen van de klacht;
  • U voelt zich gehoord;
  • Geeft een gevoel van veiligheid;
  • Vertrouwelijkheid is geborgd;
  • Betere werkmotivatie;
  • Betere werksfeer.
Vertrouwenspersoon woordwolk

Wat is de werkwijze bij een vertrouwenspersoon?

Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt u op, begeleidt u in de volgende stappen en ondersteunt u zo veel mogelijk.

Mocht uw werkgever gebruik maken van onze externe vertrouwenspersoon en u heeft te maken met een vervelende kwestie dan kunt u dit direct melden bij de vertrouwenspersoon via één centraal e-mailadres. Binnen drie dagen krijgt u reactie van de vertrouwenspersoon. Na telefonisch of schriftelijk contact maakt de vertrouwenspersoon zo nodig een afspraak met u voor een 1 op 1 gesprek. Indien nodig, volgen meerdere gesprekken.

Vertrouwenspersoon-schema

Wat als mijn werkgever geen extern vertrouwenspersoon heeft?

Heeft uw werkgever geen extern vertrouwenpersoon aangetrokken? En voelt u zich niet prettig om kwesties intern bespreekbaar te maken, dan kan je ook op eigen kosten onze vertrouwenspersoon inschakelen. Een andere mogelijkheid is om aan uw leidinggevende, HR of de Ondernemersraad voor te leggen om gebruik te maken van een extern vertrouwenspersoon.