Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werkgever

Vertrouwenspersoon

Een luisterend oor, objectief en onafhankelijk.

Een vertrouwenspersoon is een waardevolle toevoeging aan uw organisatie. De vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwesties, zoals ongewenste omgangsvormen en integriteit.

shutterstock_327896060

In welke situatie is een vertrouwenspersoon belangrijk?

CEREO biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een extern vertrouwenspersoon. Medewerkers die te maken krijgen met agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.

Voor wie is een vertrouwenspersoon bedoeld?

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door alle werknemers: vaste medewerkers, ingehuurd personeel, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers en ook voor medewerkers met 0-uren contracten. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt de medewerker op, begeleidt deze in de volgende stappen en ondersteunt de medewerker zo veel mogelijk.

Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon voor werknemers?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon heeft veel voordelen voor uw werknemers:

 • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de melder;
 • Hulp bij het indienen van de klacht;
 • De medewerker voelt zich gehoord;
 • Gevoel van veiligheid geeft;
 • Vertrouwelijkheid is geborgd;
 • Betere werkmotivatie;
 • Betere werksfeer.
vertrouwen persoon taken en verandrtwoordelijkheden

Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon voor de werkgever.

Ook voor de werkgever biedt het hebben van een externe vertrouwenspersoon voordelen:

 • Uitvoerende ondersteuning bij wettelijke verplichtingen/zorgplicht vanuit ARBO-wetgeving;
 • Kostenbesparing door minder ziekteverzuim;
 • Verhoging van de productiviteit van de werknemers;
 • Beter werksfeer en samenwerking binnen de organisatie;
 • Het voorkomt dat een werknemer naar derde partij op zoek gaat om zijn verhaal te doen.

Wat is de procedure bij het gebruik maken van een vertrouwenspersoon.

De procedure bij het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon is zeer eenvoudig:

 • Uw werknemers melden zich bij een kwestie direct bij de vertrouwenspersoon via één centraal e-mailadres ;
 • Binnen drie dagen krijgt de betreffende werknemer reactie van de vertrouwenspersoon;
 • Na telefonisch of schriftelijk contact maakt de vertrouwenspersoon zo nodig een afspraak voor een 1 op 1 gesprek met uw werknemer;
 • Indien nodig, volgen meerdere gesprekken.
Procedure vertrouwenspersoon