Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Onderzoek & Assessment

Selectieassessment

Selectie assessment_CEREO

Een selectie assessment is vaak onderdeel vaneen sollicitatieprocedure. Het doel is om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie te toetsen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage waarin wij een helder en volledig beeld geven van de kandidaat, meteen beoordeling op de voor de functie relevante competenties en een duidelijk en onafhankelijk advies over de geschiktheid.

Elk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt van de situatie en hulpvraag af.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests:
De medewerker wordt getoetst op het totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case:
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht ofschrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen:
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier de praktische vaardigheden van de medewerker getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij worden verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij de medewerker het eens of oneens is.